Kas ir Robur fondi?

Interese par ieguldījumiem pēdējā laikā strauji aug, līdz ar to arī piedāvājums, kur investēt. Viens no šīs jomas jaunumiem Latvijā ir Robur fondi.

Robur fondi ir vienkāršs, mūsdienīgs un ilgtspējīgs investēšanas veids. Tie ir vērsti uz ieguldījumiem, ņemot vērā vides, sociālos un pārvaldības riskus, un tie atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Parīzes nolīgumam par klimata pārmaiņām.

Viens no tirgus līderiem

Robur fondus pārvalda Swedbank Robur, kas ir Zviedrijā lielākais aktīvu fondu pārvaldnieks un viens no vadošajiem aktīvu pārvaldītājiem Ziemeļeiropā. Tas apkalpo vairāk nekā 4 miljonus klientu, un šobrīd tā pārvaldībā atrodas aktīvi vairāk nekā 166 miljardu eiro vērtībā.

Swedbank Robur ir dibināts 1967. gadā, un vairāk nekā 50 gadu laikā tas izaudzis par augsti diversificētu uzkrājumu un ieguldījumu produktu nodrošinātāju. Šobrīd fonda 250 darbinieki pārvalda teju 90 ieguldījumu fondus visos galvenajos reģionos, nozarēs un aktīvu klasēs. Ar teju sešdesmit gadu pieredzi aktīvu pārvaldībā.

Uzsvars uz ilgtspējību un atbildīgiem ieguldījumiem

Nozīmīga loma Robur fondu spēcīgajos rezultātos ir arī ieguldījumu filozofijai, kurā uzsvars tiek likts uz finanšu tirgus un ekonomikas pamatrādītāju analīzi un skrupulozu ieguldījuma portfeļa risku kontroli. Swedbank Robur arī viens no galvenajiem pamat mērķiem ir veikt ilgtermiņa ieguldījumus atbildīgos uzņēmumos ar globālu perspektīvu un plašām strukturālas izaugsmes iespējām.

Kopš 1985. gada Swedbank Robur savas filozofijas centrā ir izvirzījuši ilgtspējību, tiecoties virzīt nozari ilgtspējīgas vērtības veidošanas virzienā. Tas nozīmē tiekšanos nodrošināt veselīgu ilgtermiņa ienesīgumu saviem klientiem, vienlaikus veicinot sabiedrībai un videi labvēlīgu attīstību.

Lai to sasniegtu, Swedbank Robur ir saskaņojuši savus galvenos fondus, piemēram, Access Edge, ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām, kurā noteikts mērķis ierobežot globālo temperatūras pieaugumu līdz 1,5°C. Šo fondu ietvaros veiktie ieguldījumi pilnībā atbilst ANO zaļai vīzijai.

Turklāt Robur fondu darbībā tiek strikti ievērota uzņēmuma atbildīgas ieguldīšanas politika, kas izslēdz ieguldījumus uzņēmumos, kuri darbojas fosilā kurināmā nozarē, piemēram, strādājot ar naftu, oglēm vai gāzi, ja vien tiem nav skaidri izstrādāta zaļās pārejas stratēģija un tie nav iekļauti Swedbank Robur zaļajā sarakstā.

Tāpat Robur fondi arī neiegulda uzņēmumos, kas ir iesaistīti noteiktu ieroču ražošanā un izplatīšanā, un tādos, kas ir saistīti ar pornogrāfiju, tabaku un marihuānu.

Jāatzīmē, ka savas atbildīgās ieguldīšanas politikas ietvaros Swedbank Robur arī tiecas uzņemties aktīvu lomu savā ieguldījumu portfelī esošajos uzņēmumos, uzturot nepārtrauktu tiešu dialogu ar to pārstāvjiem.

Godīga un caurskatāma cenu politika

Viena no Robur fondu priekšrocībām ir to pieejamība. Privātie investori var sākt ieguldīt Robur fondos, sākot ar vienu eiro, nemaksājot pirkšanas, pārdošanas vai vērtspapīru glabāšanas maksu.

Pastāvīgas izmaksas, kas ir komisija, ko ietur fondu pārvaldītājs par līdzekļu pārvaldīšanu un citiem izdevumiem, saskaņā ar fonda prospektu Sektoru / tēmu Robur akciju fondiem ir robežās no 0,7 līdz 1,26 procentiem. Turpretim Reģionālajiem akciju fondiem Access un Access Edge, kas ir pietuvināt, kādam konkrētam indeksam piemēram MSCI World Net vai MSCI USA Net, pastāvīgas izmaksas   ir robežās no 0,2 līdz 0,51 procentiem.

Globāla perspektīva

Ar teju 90 ieguldījumu fondiem un investīcijām visos pasaules kontinentos, izņemot Antarktīdu, Swedbank Robur ir viens no diversificētākajiem investīciju piedāvājumiem tirgū. Robur fondi galvenokārt iegulda akcijās, procentus nesošos vērtspapīros un/vai citos fondos vai aktīvu klasēs.

Nozarē vadošais investīciju izpētes uzņēmums Morningstar astoņiem Robur fondiem ir piešķīris augstāko (piecu zvaigžņu) novērtējumu. Morningstar ilgtspējības reitingā 25 Robur fondi ir novērtēti ar 5/5.

Vēsturiskie rezultāti negarantē ienesīgumu nākotnē. Ieguldījumu vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Pirms lēmumu pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu, lūdzam vienmēr iepazīties ar fonda brošūrām un izvērtēt saistītos riskus.