17. jūn, 2022

Kas ir ilgtspējīgs bizness un kā to atpazīt?

“Ilgtspējīgs” lietot būtu vietā, ja runa ir par norisēm, procesiem, pieejām, produktiem, pakalpojumiem un domāšanas veidu, kas veicina vides aizsardzības vai cilvēku vienlīdzības mērķus. Mums, tai skaitā arī biznesam, ir uzdevums risināt trīs būtiskākos sabiedrības izaicinājumus: klimata pārmaiņu mazināšana, dabas daudzveidības uzturēšana, līdzsvarota sabiedrības attīstība. Biznesā ar ilgtspēju saprot ESG aktivitāes.