Kas ir un kas nav ilgtspēja? | Swedbank podkāsts Tērējam Gudri

Podkāsta Tērējam Gudri 18. epizodē centīsimies skaidrot, kas īsti ir ilgtspēja un kā panākt, lai izpratne par to iesakņotos sabiedrībā?

Jēdziena izcelsme no latīņu valodas „sustinere” tiek skaidrota ar vārdiem “turēt”, “uzturēt”, “atbalstīt”, “ilgt”. Tomēr ilgtspēja nav vienādojama ar spēju ilgi pastāvēt. Pēc savas būtības pareizs, bet izpratni neveicinošs ir plaši lietotais skaidrojums, ka ilgtspēja ir esošās paaudzes vajadzību nodrošināšana, nemazinot turpmāko paaudžu spēju nodrošināt savas vajadzības.

2021. gada vasarā Swedbank veica socioloģisku aptauju Baltijas valstīs, lai noskaidrotu iedzīvotāju izpratni par ilgtspējas jautājumiem. 85% aptaujāto Latvijā apliecināja, ka viņi ir dzirdējuši jēdzienu ilgtspēja. Salīdzinājumam – Lietuvā tie bija 58%, Igaunijā 92%. Tomēr šī jēdziena izpratne ir virspusēja – iespējams, vārda konstrukcijas mudināti, Latvijas iedzīvotāji ilgtspēju uztver kā kaut ko, kas ir ilgstošs, stabils, izturīgs, nemainīgs. Šīs sarunas mērķis ir padarīt ilgtspējas jēdzienu mazāk abstraktu un svešu.

Sarunā piedalās:

  • Elgars Felcis, ilgtspējas pētnieks, LU pasniedzējs
  • Uģis Rotbergs, Pasaules dabas fonda valdes priekšsēdētājs