Siltumnīcas stikla siena jeb CO2 un globālā sasilšana - podkāsts Tērējam Gudri

Zemes atmosfēru veido skābeklis, slāpeklis un citas gāzes. Ogļskābā gāze, metāns, ūdens tvaiki darbojas līdzīgi kā siltumnīcas stikls - tās laiž cauri saules starojumu un aiztur no Zemes virsmas atstaroto siltumu.

Ņemot vērā iedarbības efektu, šīs gāzes sauc par siltumnīcefekta gāzēm. CO2 (oglekļa dioksīds) veido lielāko daļu no tām un ir primārais globālas sasilšanas un klimata pārmaiņu cēlonis. Tāpēc globāli valda vienprātība, ka oglekļa izmeši ir jāsamazina pēc iespējas ātrāk un krasāk.

Šoreiz Tērējam Gudri podkāstā runājam ar viesiem, kas atgādinās 6.klases dabas mācības saturu
un izskaidros arī citas lietas, lai mēs saprastu, kas ar oglekli notiek dabā un kāpēc CO2 no nozīmīga spēlētāja dabas procesos kļūst par arvien nozīmīgāku arī ekonomiskajos un sadzīves lēmumos.

Sarunā piedalās:

  • Jānis Brizga - Dr.geogr., biedrības Zaļā brīvība valdes priekšsēdētājs, emisiju mērīšanas rīka NotHot līdzautors
  • Kristaps Kovaļevskis, KPMG Baltics vecākais konsultants