Svētki ir tad, kad esam kopā. Sveiciens svētkos! (VIDEO)

Lielākais gandarījums rodas tad, ja protam cits citu sadzirdēt, atbalstīt un paveikt lietas kopā.