4. jūn, 2019

Swedbank un “Dobeles dzirnavnieks” vienojas par 24 miljonu investīciju aizdevumu

Latvijā lielākais pārtikas ražotājs, AS “Dobeles dzirnavnieks”, šajā un nākamajā gadā plāno investēt jaunās ražotnēs 32 miljonus eiro, lielāko daļu no šī finansējuma – 24,491 miljonus eiro, nodrošinās Swedbank. Šis finansējums tiks ieguldīts, izveidojot Baltijā lielāko un modernāko bioloģisko graudu pilna cikla pārstrādes infrastruktūru un investējot inovatīvas pastas ražotnes atklāšanā. Abu vērienīgo projektu realizēšana būtiski kāpinās “Dobeles dzirnavnieka” ražošanas jaudu un sniegs iespēju paplašināt uzņēmuma produktu sortimentu, radot augstas pievienotās vērtības produktus, kas palielinās konkurētspēju ārvalstu tirgos.

Analizējot datus par bioloģisko lauksaimniecību, redzams, ka no kopējās Latvijā izaudzētā bioloģisko graudu apjoma tikai 10-15% tiek pārstrādāti un nonāk pie patērētājiem kā sertificēta bioloģiskā produkcija. Pateicoties jaunajām investīcijām, “Dobeles dzirnavniekā” tiks realizēts projekts, kas būtiski mainīs lauksaimnieku iespējas, ļaujot palielināt pārstrādi līdz pat 50%.

Kristaps Amsils, “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs: “Mūsu mērķis ir iezīmēt Latviju pasaules kartē kā vietu, kur tiek ražoti īpaši kvalitatīvi pārtikas produkti ar augstu pievienoto vērtību."

"Šo nozīmīgo projektu realizēšanas uzsākšana iezīmē jauna attīstības posma sākumu, kas pavērs nebijušas iespējas gan “Dobeles dzirnavniekam” un mūsu darbiniekiem, gan Latvijas pārtikas pārstrādes nozarei kopumā. Bioloģiskā lauksaimniecība ir Latvijas zemnieku un uzņēmēju iespēja iekarot savu vietu globālajā tirgū, jo šī ir strauji augoša un vēl neaptverta niša. Turklāt BIO graudu nozares attīstība un ražošanas pieaugums ievērojami palielinās nozares ilgtermiņa ienesīgumu un pozitīvi ietekmēs arī pārējās bioloģiskās lauksaimniecības apakšnozares, piemēram, BIO lopkopību un BIO piensaimniecību, kuru izaugsmi līdz šim kavējusi sertificētas bioloģiskās barības nepietiekamā pieejamība.”

Ieva Vīgante, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītāja: “Ar “Dobeles dzirnavnieku” sadarbojamies jau vairāk nekā 10 gadus un šajā laikā aizdevumos esam izsnieguši vairāk nekā 80 miljonus eiro. Mēs ar lielu gandarījumu sekojam līdzi uzņēmuma izaugsmei un atbalstām to ar savām zināšanām par ekonomiku un finansēm."

"Vēlam veiksmi jaunajiem projektiem, jo tieši šāda pieeja – pilna ražošanas cikla nodrošināšana bioloģiskajiem pārtikas produktiem, garantēs izcilu kvalitāti un augstu pievienoto vērtību patērētājiem visos tirgos.” 

Jaunā bioloģisko graudu pārstrādes rūpnīca ļaus lauksaimniekiem, ražotājiem un patērētājiem būt pārliecinātiem, ka produkcija atbilst augstākajiem standartiem un ir bioloģiskas un ekoloģiski draudzīgas vides  produkts. BIO graudu pārstrādes līnija būs pilnībā atdalīta no konvencionālo graudu pārstrādes, nodrošinot pilnu ciklu tikai bioloģisko graudu pārstrādei. Projektu sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

  • BIO projekta realizācija sniegs iespēju nodrošināt ātrāku kvalitātes kontroli un uzlabos uzņēmuma darbības efektivitāti – “Dobeles dzirnavniekā” top Baltijas valstīs pirmā un vienīgā laboratorija padziļinātai BIO graudu analīzei.

Šobrīd ikviens paraugs tiek sūtīts uz Vāciju pārbaudei -  tas ir laikietilpīgs process, kas sadārdzina arī kopējās ražošanas izmaksas. Moderna un atbilstoši sertificēta laboratorija sniegs iespēju ikvienam tirgus dalībniekam to izmantot bioloģiskās lauksaimniecības pētījumiem un produktu analīzei

“Dobeles dzirnavnieks” sevi jau apliecinājis kā nopietnu spēlētāju pastas ražošanas jomā un astoņu gadu laikā izaudzis par lielāko makaronu ražotāju Ziemeļeiropā. Lai turpinātu uzņēmuma izaugsmi, paralēli BIO nozares projektam uzņēmums īsteno otru milzīgu investīciju projektu, kas paredz līdz 2020. gadam izveidot inovatīvu pastas ražošanas līniju. Tā ļaus produktu klāstu papildināt ar jauniem makaronu veidiem, veicinot uzņēmuma produktivitāti un konkurētspējas pieaugumu ārvalstu tirgos. Kopējās projekta investīcijas pārsniegs 11 milj. eiro, un vairāk nekā 90% no jauno produktu apjoma plānots eksportēt. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.