Swedbank sadarbībā ar eAgronom piedāvā lauksaimniekiem iegūt Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikātu

Lai veicinātu videi draudzīgu un atbildīgu saimniekošanu, Swedbank, sadarbojoties ar lauksaimniecības tehnoloģiju uzņēmumu eAgronom, piedāvā lauksaimniekiem iespēju saņemt Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikātu. Šāds sertifikāts dos saimniecībām ne tikai iespēju novērtēt savu atbilstību ilgtspējas mērķiem, bet arī dos priekšrocības iegūt izdevīgākus aizdevumu un līzinga finansēšanas nosacījumus.

Kā atzīst Swedbank Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Jānis Zaļums,

“Kā viena no reģiona vadošajām bankām, par vienu no savas darbības galvenajiem mērķiem esam nosprauduši ilgtspējīgas nākotnes veidošanu. Tādēļ savā ikdienas darbā cenšamies palīdzēt mūsu klientiem pāriet uz videi draudzīgāku ekonomiku. Un viens no veidiem kā to izdarīt, ir izstrādāt ilgtspējīgus risinājumus visām rūpniecības nozarēm, tostarp lauksaimniecībai. Ar eAgronom palīdzību mēs piedāvājam lauksaimniekiem atspēriena punktu, iespēju saņemt sertifikātu, kas apliecinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības praksi. Pēc dažiem gadiem šādi sertifikāti būs pamats lauksaimnieku novērtējumam, kas mums bankām nozīmēs skaidrus kritērijus kā piedāvāt izdevīgākus finansējuma nosacījumus tiem, kas sākuši saimniekot “zaļi”.

Lai precīzi izmērītu un pārbaudītu datus Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikātam, Swedbank partneris eAgronom veic saimniecības pārbaudi. Tās laikā tiek analizēti dati, izmantojot satelītattēlus, saimniecību vadības programmatūras atskaites, kā arī fiziski apmeklējot saimniecības. Ja pārbaudes laikā saimniecība atbildīs nepieciešamajiem kritērijiem, tad tā saņems Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikātu, kuru savukārt iesniedzot bankā līdz ar aizdevuma pieprasījumu, būs iespēja saņemt izdevīgākus aizdevumu un līzinga finansēšanas nosacījumus.

eAgronom valdes priekšsēdētājs Robins Saluoks (Robin Saluoks) norāda:

“Lai ilgtspējīga lauksaimniecība kļūtu plaši izplatīta, tai ir jābūt ienesīgai arī īstermiņā. Labāku kreditēšanas nosacījumu nodrošināšana ilgtspējīgiem lauksaimniekiem veicina pasākumus cīņā ar klimata pārmaiņām. Mēs nodrošinām instrumentus lauksaimniekiem, kurus izmantot savas ilgtspējas apliecināšanai. Savukārt sadarbība ar Swedbank dod iespēju iedod lauksaimniekiem reālus rīkus, kas ļauj ilgtspēju padarīt par finansiāli izdevīgāko izvēli”.

eAgronom piedāvā saimniecības pārvaldības programmatūru lauksaimniekiem, savus pakalpojumus nodrošinot vairāk nekā 1700 saimniecībām. Ar eAgronom programmatūru apsaimniekotā platība pārsniedz 1 miljonu hektāru dažādās Eiropas valstīs. Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikāts paredzēts saimniecībām, kuras nodarbojas ar zemkopību vai kuru vismaz viens no darbošanās virzieniem ir zemkopība.

Swedbank lauksaimniecības eksperts Raimonds Miltiņš norāda, ka

“Ilgtspējīga un videi draudzīga saimniekošana lauksaimniecībā nu jau nav nekas jauns, ar tādu praksi jārēķinās ikvienam ražotājam. Mērķis ir dabiskāka un veselīgāka augsne, kas spētu pielāgoties ekstrēmiem laika apstākļiem, ilgtermiņā vienmērīgāks ražīgums, bioloģiskā daudzveidība un dzīvotņu saglabāšana u.c. ES līdzfinansējuma nepietiekamība līdz šim ir bijis galvenais šķērslis lauksaimniekiem, lai veiktu būtiskas investīcijas un pārietu uz videi un klimatam ilgtspējīgu saimniekošanas modeli. Sarunās ar saimniekiem dzirdu, ka ilgtermiņā vissvarīgākais ir skaidrība, lai varētu saplānot investīcijas jaunās un ilgtspējīgās saimniekošanas tehnoloģijās". 

 Vairāk informācijas par iniciatīvu atrodams Swedbank internetbankā