14. mar, 2018

123 miljonu eiro liels finansējums Baltijas mazajiem uzņēmumiem

Eiropas Investīciju fonds (EIF) un “Swedbank” ir parakstījuši mikrofinansēšanas līgumu, kura mērķis ir saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (EaSI) sniegt atbalstu mazajiem un mikrouzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Laba ziņa mazajiem uzņēmējiem

Ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu EIF sniegtās garantijas ļauj “Swedbank”turpmāko trīs gadu laikā piešķirt līdz 123 miljoniem eiro lielu finansējumu Baltijas valstu mazajiem uzņēmumiem.

“Swedbank” vadītājs Latvijā Reinis Rubenis uzsver, ka šī ir ļoti laba ziņa visiem uzņēmējiem, kas savu biznesu sākuši nesen vai šobrīd vēl strādā ar nelielu biznesa apjomu, jo tiem šis finansējums ir būtisks atbalsts atspērienam un lielāku mērķu īstenošanai.

“Ir liels gandarījums, ka esam vienojušies par lielāko EaSI garantijas apjomu šajā reģionā. Tas palīdzēs nodrošināt finansējumu ar labvēlīgiem nosacījumiem vairāk nekā 5000 mazo uzņēmumu visās Baltijas valstīs"

"Šis solis ir nepieciešams, lai reģionā nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un ļautu mazajiem uzņēmumiem pretendēt uz tik nepieciešamo investīciju kapitālu,” atzina bankas vadītājs.

EIF Iekļaujošo finanšu departamenta vadītājs Pērs Ēriks Ēriksons piebilda: “Priecājamies paziņot par jaunu EaSI garantijas līgumu ar “Swedbank”, kas ir būtiski svarīgs pastāvīga atbalsta nodrošināšanai mikrouzņēmējiem Baltijas valstīs. "

"EIF garantija sniegs nozīmīgu palīdzību mazajiem uzņēmumiem, kuriem nereti ir grūtības saņemt savai darbībai nepieciešamo finansējumu”

Detalizētāku informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem un nosacījumiem var atrast Swedbank” mājaslapā no - tur arī iespējams pieteikties finansējumam, kas uzņēmumiem būs pieejami līdz pat 25 000 eiro apmērā. “Swedbank” ir vienīgā banka Latvijā, ar kuru EIF ir parakstījis šādu līgumu.

EaSI programma uzņēmēju atbalstam

Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas nolūks ir atbalstīt ES mērķi sasniegt augstu nodarbinātības līmeni un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīnīties pret sociālo atstumtību un nabadzību un uzlabot darba apstākļus. EaSI garantiju shēmu 2015. gada jūnijā izveidoja Eiropas Komisija, un to pārvalda EIF.

Tā sniedz atbalstu finanšu starpniekiem, kuri piedāvā mikroaizdevumus uzņēmējiem vai finansējumu sociālajiem uzņēmumiem. Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības atbalsts pašlaik tiek īstenots ar EaSI garantiju shēmas palīdzību, kas ļauj finanšu starpniekiem vērsties pie mikrouzņēmējiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuri citādi nevarētu saņemt finansējumu riska apsvērumu dēļ.

Junkera plāns ES ekonomikas izaugsmei

Investīciju plāns Eiropai jeb Junkera plāns ir viena no ES galvenajām prioritātēm, saskaņā ar kuru paredzēts veicināt investīcijas, stimulēt nodarbinātību un izaugsmi, likvidēt šķēršļus investīcijām, sniegt tehnisko palīdzību investīciju projektiem un nodrošināt to redzamību, kā arī gudrāk izmantot esošos un jaunos finanšu resursus. Ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) garantijām EIB un EIF spēj uzņemties projektu riska lielāku daļu, tādējādi veicinot privāto investoru iesaistīšanos projektos. Eiropas Parlaments un dalībvalstis 2017. gada decembrī vienojās pagarināt ESIF darbības laiku un palielināt tā finansiālās iespējas. Paredzēts, ka no 2018. gada februāra Junkera plāns būs gatavs investīcijās piesaistīt vairāk nekā 264 miljardus eiro visā Eiropas Savienībā.

Jau esošās finansēja iespējas

EaSI nav vienīgā programma, kuras ietvaros “Swedbank” sadarbojas ar EIF. Jau gandrīz divus gadus strādājam ar EIF garantiju programmu “Cosme” mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, kurā, ņemot vērā pieprasījumu, pagājušajā gadā tika palielināts atbalsta limits visā Baltijā – vairāk par šo finansēšanas iespēju varat uzzināt šeit. Tāpat “Swedbank” ir cieša sadarbība arī ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM vairākās programmās, piemēram, kredītu un eksporta garantijas, energoefektivitātes programma, paralēlo (mezanīna) aizdevumu programma un citi projekti.