6. apr, 2023

Zemnieku saimniecība “Gundegas” iegulda 100 tūkstošus eiro saimniecības attīstībā

Dobeles novada, Krimūnu pagasta zemnieku saimniecība "Gundegas" ieguldījusi 100 tūkstošus eiro saimniecības attīstībā. Iegūtais finansējums tiks izmantots darbinieku atpūtas telpu labiekārtošanā un papildu tehnikas iegādē, kas palīdzēs nodrošināt efektīvāku darba organizāciju saimniecībā.

Saimniecības “Gundegas” pārvaldnieks Artūrs Hāns norāda: “Mums būtiski ir radīt darba apstākļus, lai darbinieki vēlētos nākt uz darbu un veiktu darbu ražīgi. Tādēļ esam uzsākuši darbinieku atpūtas telpu labiekārtošanu, kā arī iegādājušies papildus tehnikas vienības, kas palīdzēs nodrošināt efektīvāku darba organizāciju saimniecībā, tādā veidā samazinot darba stundu skaitu”.

Zemnieku saimniecība “Gundegas” dibināta 1999. gadā ar apsaimniekojamās zemes platību nepilnu 29 ha apmērā. Šobrīd saimniecība apsaimnieko 780 ha lauksaimniecības zemes, kura atrodas 40 kilometru rādiusā ap saimniecības bāzes vietu.

Kā saka Rolands Zeltiņš, Swedbank Uzņēmumu apkalpošanas daļas Lauksaimniecības virziena vadītājs: “Neskatoties uz kopējiem izaicinājumiem lauksaimniecībā, pozitīvi vērtējami saimniecības “Gundegas” ieguldījumi darba apstākļu uzlabošanā un mērķi tehnikas modernizācijai, kas nodrošinās efektivitātes kāpināšanu”.

Saimniecība 2021. finanšu gadu strādājusi ar 948 164 eiro lielu apgrozījumu un 47 177 eiro peļņu.