Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem

Jaunas biznesa idejas realizācijai jau pirmsākumos būtisks pamats ir finansiāls atbalsts jaunajiem uzņēmumiem. Rakstā atradīsi dažādas finansējuma iespējas.

Spoža ideja ir aizraujošs sākums privātā biznesa attīstīšanai, taču idejas realizācijai jau pirmsākumos būtisks pamats ir finansiāls atbalsts jaunajiem uzņēmumiem.

Kas nepieciešams, lai tiktu saņemts finansiāls atbalsts jaunajiem uzņēmējiem?

Nepieciešamais atbalsts var būt ļoti dažāds – no konsultācijām biznesa attīstībai Latvijā un pasaulē līdz jaunas iekārtas iegādei ražošanas paplašināšanai un eksporta attīstīšanai. Tāpēc kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Valmieras Biznesa inkubatora vadītāju Juri Čeiču esam apkopojuši dažādas finansējuma saņemšanas iespējas jaunajiem uzņēmējiem Latvijā.

“Būtiskākais, lai vispār sāktu piesaistīt finansējumu, ir jāgūst apstiprinājums idejas vērtībai jeb ideja ir jānovalidē. Šis validācijas process pārsvarā neprasa finansiālus ieguldījumus un ceļi var būt dažādi, taču tas ir viens no svarīgākajiem posmiem, ko topošie uzņēmēji mēdz izlaist, domājot, ka paša novērotā problēma pastāv arī pārējiem. Ir būtiski atcerēties, ka idejas autors nav objektīvs pret savu biznesa ideju, tāpēc nepieciešams konstruktīvs skats no malas un reāla tirgus izpēte. Produktu ir vērts realizēt un piesaistīt finansējumu, ja mērķa grupa atzīst, ka maksātu par šādu produktu,” skaidro Juris Čeičs.

Skaidrs plāns un vīzija par nākotni

Lai pārliecinātu arī citus par nepieciešamību investēt tavā biznesa idejā, J. Čeičs iesaka rūpīgi sagatavoties:

“Ja tu nāc pēc naudas investīcijai, jebkurš atbalsta instruments gribēs redzēt, kā tavs bizness attīstīsies, ja saņemsi finansējumu. Pieteikuma formas var būt no ļoti vienkāršām līdz arī pietiekami sarežģītām, kur tiek prasīta finanšu plūsma un pat finanšu prognoze nākamajiem 2-5 gadiem ar visām atdevēm un citu nepieciešamo informāciju. Diemžēl, joprojām ir cilvēki, kuriem šķiet, ka, atnākot uz atbalsta iestādi, viņiem iedosim visu gatavu, taču tā notiek tikai pasakās. Jau sākumā pašam ir jābūt enerģiskam, ar vēlmi ieguldīties, meklēt un sagatavot informāciju, un, iespējams, nedaudz ieguldīt arī finansiāli, lai šo ideju novestu līdz rezultātam. Pēc tam, startējot kādā atbalsta programmā, būs zināms, kas ir tavs atbalsta modelis, kas ir tavs potenciālais mērķa klients, mērķa tirgi, kāda ir produkta pašizmaksa un kādu produkta izaugsmes ceļu esi ieplānojis un kā tas mainīsies, piesaistot konkrēto investīciju.”

LIAA atbalsts jaunajiem uzņēmējiem

Sava biznesa idejas modeļa pilnveidei LIAA piedāvā pirmsinkubācija programmu jaunajiem uzņēmējiem, kur kopā ar biznesa inkubatora komandu ikvienai fiziskai personai iespējams spert pirmos soļus sava uzņēmuma, zīmola, produkta, uzskaites sistēmas izveidē un apgūt daudzas būtiskas prasmes veiksmīgai uzņēmējdarbībai

“Jau pirmsākumos, daloties ar praktiskām zināšanām par uzņēmējdarbības formas izvēli, pareizu produkta pašizmaksas aprēķinu, mērķa grupai atbilstošu zīmola tēla izveidošanu, piemērotu pārdošanas kanālu izvēli, ir iespējams izvairīties no liekiem klupšanas akmeņiem turpmākā ceļā. Šajā programmā mēs mēģinām mazināt jaunā uzņēmēja kļūdu daudzumu un riskus, uzsākot savu uzņēmējdarbību, jo klientiem dodam praksē balstītas zināšanas,” papildina J. Čeičs.

No kādiem līdzekļiem Jūs finansējat sava uzņēmuma izaugsmes plānus?

No uzņēmuma pašu līdzekļiem
58%
Bankas finansējums
15%
Valsts institūciju atbalsta programmu finansējums
18%
Atliktie maksājumi piegādātājiem
0%
Kādā citā veidā
10%

Finansējums jaunajiem uzņēmējiem Latvijā

Kā norāda J. Čeičs, atbalsta programmas jaunajiem uzņēmējiem Latvijā ir daudz un dažādas – no pašvaldību biznesa ideju konkursiem vietējā līmenī līdz pat investoriem jeb “biznesa enģeļiem” no visas pasaules, tāpēc katram iespējams atrast atbalstu savas idejas attīstībai, ja vien ir vēlme un pārliecība darīt.

  • Pašvaldības biznesa ideju konkursi

Ja uzņēmums ir pašā attīstības sākumā vai ar lokālu ievirzi, pirmais finansējums jaunajiem uzņēmējiem var nākt no vietējās pašvaldības biznesa ideju konkursiem. Katrā pašvaldībā nosacījumi un pieteikuma formas atšķiras, tāpēc ir vērts painteresēties par iespējām arī tavam uzņēmumam.

  • LIAA Inkubācijas programma

Inkubācijas programma ir finansiāls atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, kuri jau uzsākuši savu biznesa idejas attīstību un ir reģistrēti Latvijas Republikas Komercreģistrā ne ilgāk par 3 gadiem, lai attīstītu produktus/ pakalpojumus, kā arī palielinātu dalībnieku resursus un zināšanas.

Inkubācijas dalībnieku un biznesa inkubatora kopīgais uzdevums ir attīstīt produktus/ pakalpojumus, kā arī palielināt dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē inkubācijas atbalstu saņēmušais komersants kļūtu par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu. Šajā programmā komersantiem pieejams arī līdzfinansējums 50% apmērā pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma iegādei un 30% apmērā izejmateriālu iegādei ar mērķi veicināt uzņēmuma un/ vai tā produktu attīstību un pārdošanu. Visā Latvijā darbojas 11 reģionālie biznesa inkubatori un 9 atbalsta vienības, kā arī Radošo industriju inkubators Rīgā.

Tāpat J. Čeičs norāda, ka būtisks atbalsts jaunajiem uzņēmējiem inkubatora programmās ir jauniegūti kontakti, jo programmās nereti piesakās šobrīd strādājoši cilvēki, kuri nodarbojas ar produktu izplatīšanu vai ir konkrētas nozares speciālisti. Viņi var palīdzēt ar ātrāku un uzticamu nozares kontaktu dibināšanu citiem projekta dalībniekiem.

  • Bankas atbalsts jaunajiem uzņēmējiem

Jauna uzņēmuma attīstības ieceru īstenošanai ne vienmēr pietiek ar pašu līdzekļiem, tāpēc būtisks izaugsmes virzītājspēks var būt arī bankas izsniegtais finansējums jaunajiem uzņēmējiem. Piemēram, gadījumos, kad ir iespēja saņemt LIAA Biznesa inkubatora programmas granta atbalstu 30 – 50% apmērā, jo LIAA noteikumi paredz, - lai saņemtu šo atbalstu, vispirms iekārta ir jāiegādājas. Šāda veida atbalstu izmantojam arī eksportējoša latviešu mājdzīvnieku keramikas trauku zīmola “Zuze Pet” radītāja un keramiķe Jogita Kristiņa.

“Izvēlējos vērsties pie savas uzticamās bankas pēc 10 000 eiro kredīta, lai paātrinātu sava uzņēmuma attīstību un veicinātu produktivitāti, uzlabojot produktu kvalitāti ar frēzes iekārtas iegādi. Jau nedēļas laikā banka man izsniedza mikrokredītu pret manis pašas kā privātpersonas galvotāju bez ķīlas vai cita nodrošinājuma. Pēc iekārtas iegādes saņēmu 50% atmaksu no LIAA, kuru uzreiz pārskaitīju bankai, kredīta atlikušo summu sadalot maksājumos uz 2 gadu periodu,” pieredzē dalās 3 gadus jaunā uzņēmuma vadītāja.

Ikviens uzņēmējs var noskaidrot savam biznesam piemērotāko bankas finansējumu un salīdzināt dažādus finansējuma veidus sadaļā Finansēšanas ceļvedis, kā arī sazinoties ar bankas speciālistu par tālākajiem sadarbības soļiem.

  • ES struktūrfondi

Tuvākajā laikā tiks apstiprinātas arī vairākas Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu atbalsta programmas, kur aktuālo informāciju iespējams iegūt esfondi.lv mājaslapā. Piemēram, šovasar apstiprināts Eiropas finansējums jaunajiem uzņēmējiem ES struktūrfondu atbalstam Latvijas mazo un vidējo uzņēmēju darbības attīstībai, inovācijām un eksportam. To ieviesīs LIAA ar kopējo finansējumu 75,38 miljonu eiro apmērā.

Atbalsta programmas mērķis ir nodrošināt finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmējiem biznesa idejas īstenošanai un uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā ar īpašu uzsvaru uz inovatīvu komersantu īpatsvara paaugstināšanu ekonomikā. Augstas pievienotās vērtības radīšana vidēji augstu un augsto tehnoloģiju jomā un radošo industriju jomā veicinās eksporta pieaugumu atbalstītajos uzņēmumos, no kuriem vismaz 300 būs tieši jaunie uzņēmumi.

  • Altum atbalsts jaunajiem uzņēmējiem

Aizdevumu mazajiem uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem nodrošina valsts finanšu institūcija “Altum”. Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem pieejams arī tad, ja esi bez iepriekšējas biznesa pieredzes, bet ar skaidru plānu, ko vēlies radīt. “Altum” ir piemērots finansējums jaunajiem uzņēmējiem, jo tam var pieteikties arī pirms uzņēmuma dibināšanas, kā arī tad, ja esi pašnodarbināta persona. 

  • Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem

Lai atbalstītu gados jaunu cilvēku vēlmi saimniekot un ražot lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību, šī gada rudenī jaunie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”, ko administrē Lauku atbalsta dienests (LAD). Publiskais finansējums ir 7,48 miljoni eiro. Maksimālā atbalsta summa ir 40 tūkstoši eiro ar 100% atbalsta intensitāti, to var saņemt vismaz divos maksājumos: 80% avansā un 20% pēc darījuma darbības plāna pabeigšanas. 

Tāpat pieejamas arī citas atbalsta programmas, kur uz finansējumu iespējams pretendēt jaunajiem uzņēmējiem, tāpēc vērts izskatīt arī citas LAD administrētās programmas.

  • Biznesa akseleratori

Jau pats vārds “akselerators” nozīmē, ka šo organizāciju mērķis ir paātrināt jauno uzņēmumu attīstību – svarīgs ir pirmais rāviens, uzreiz saprotot, vai tavai biznesa idejai ir potenciāls attīstīties. Visbiežāk akseleratoru dalībnieki dažu mēnešu līdz gada laikā ar ekspertu un mentoru palīdzību saprot, kāds ir biznesa idejas potenciāls, kādi būtu nākamie soļi uzņēmuma attīstībai, lai sagatavotos investoru piesaistei. Programmās pieejams arī “sēklas” finansējums idejas attīstībai, kas var būt no dažiem līdz pat desmitiem tūkstošo eiro.

Latvijā pieejamas vairākas akseleratoru programmas, piemēram, Latvijas Digitālais Akselerators, StartupHighway, Eiropas Inovāciju Padomes Akselerators, FutureHub, Startup Wise Guys, Buildit Latvia, New Door.

  • Biznesa enģeļi jeb tiešie investori

Biznesa eņģeļi ir individuāli investori, kuri iegulda savu naudu start-up un agrīnās fāzes perspektīvos uzņēmumos ar inovatīvām idejām un augstu izaugsmes potenciālu. Nereti investori iegulda ne tikai naudu, bet arī savu laiku, zināšanas un pieredzi, lai palīdzētu uzņēmumam augt un attīstīties, taču arī uzņēmumam pirms došanās pie investora ir jābūt sagatavotam un pārliecinātam par rezultātu, jo biznesa eņģeļi meklē uzņēmumus, kuriem ir skaidrs biznesa plāns, kvalificēta komanda un reālas izaugsmes iespējas. Daļa biznesa enģeļu ir apvienojušies arī jau iepriekš minētajos biznesa akseleratoros. Kā norāda J. Čeičs, viens no būtiskākajiem faktoriem, ko vērtē investors, ir uzņēmēja komandas spēja realizēt konkrēto ideju līdz kādai noteikti stadijai.

Arī Latvijā ir  savs Latvijas Biznesa Enģeļu Tīkls (LatBAN), kas palīdz biznesa enģeļiem veikt investīcijas visā Baltijā. Ja esi gatavs par savu biznesa ideju pārliecināt ārpus valsts robežām, vari izmēģināt spēkus Ziemeļvalstu Biznesa Enģelu Tīklā, taču atceries, ka šis ir liels solis un tev uz to jābūt gatavam.

Biežāk uzdotie jautājumi:

1. Kur dabūt finansējumu jaunam uzņēmumam?

Finansējuma iespējas jaunajiem uzņēmējiem gan Latvijā, gan Eiropā ir ļoti plašas. Atbalstu var meklēt dažādās Eiropas Savienības struktūrfondu programmā, vērsties pie Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, finanšu institūcijas “Altum”, “Lauku atbalsta dienestā”, kā arī meklēt iespējas pašvaldību biznesu ideju konkursos vai uzrunāt investorus Latvijā un pasaulē.

2. Kā pieteikties  finansējumam uzņēmuma attīstībai?

Katra atbalsta programma izstrādā savus nosacījumus, atlases kritērijus un pieteikuma formu konkrētajam finansējumam. Pieteikuma formas var būt dažādas - no vienkāršas veidlapas, kur jāapraksta biznesa ideja un uzņēmuma vīzija līdz pat sarežģītākiem pieteikumiem ar biznesa plānu, finanšu rādītājiem un investīciju atdevi vairākiem gadiem. Pirms pieteikšanās finansējumā būtiski izlasīt visus programmas nosacījumus, lai esi pārliecināts, ka kvalificējies atbalsta saņemšanai.

3. Kādi uzņēmumi var saņemt finansējumu no LIAA?

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) piedāvā atbalstu dažāda mēroga uzņēmumiem – no biznesa idejas attīstīšanas pirmsinkubācijas programmās, finansiāla atbalsta jaunajiem uzņēmējiem inkubācijas programmā līdz pat atbalstam biznesa attīstībai eksporta tirgos. Visas pieejamās atbalsta programmas vari atrast LIAA mājaslapā - www.liaa.gov.lv/lv.

4. Kas ir atbalsts jaunajiem uzņēmējiem un kāpēc tas ir svarīgs? 

Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem attiecas uz dažādām programmām un iniciatīvām (piemēram, Eiropas finansējums, Altum atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, LIAA atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, biznesa akseleratori, bankas atbalsts, tiešie investori u.c.), kas paredzētas, lai palīdzētu personām, kuras ir sava biznesa uzsākšanas un attīstības sākumposmā. 

Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem veicina inovāciju, darba vietu radīšanu un ekonomisko izaugsmi. Tas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem ieviest tirgū jaunas idejas, veicināt dinamisku uzņēmējdarbības vidi.