26. jūl, 2023

SIA “Zemkopība”, SIA “Baltic RM” un SIA “AMagro” iegulda jaunu graudu kombainu iegādē

SIA “Zemkopība”, SIA “Baltic RM” un SIA “AMagro”  veic investīcijas jaunā lauksaimniecības tehnikā, iegādājoties 5 jaunus graudu kombainus efektīvākai pieaugošo uzņēmuma aramzemes platību apsaimniekošanai. Ieguldījumi veikti ar Swedbank atbalstu.

Uzņēmumu SIA “Zemkopība”, SIA “Baltic RM” un SIA “AMagro” vadītājs Holgers Maršs norāda, “Atbilstošāko risinājumu un precīzas lauksaimniecības tehnoloģijas pielietošana, kā arī vienotais vadības komandas darbs, ir pamats mūsu uzņēmumu izaugsmei. Investīcijas saimnieciskajā darbībā vienmēr pamatojam ar datiem, t.sk. apstrādājamo zemes platību agronomisko analīzi, nepieciešamo tehnikas jaudu un detalizētu finanšu ieguldījumu atdeves analīzi. Izmantojam arī riska seguma instrumentus, kā, piemēram, sējumu apdrošināšanu un ražas realizācijas cenu fiksācijas iespējas. Investējot izvēlamies ilgtspējīgu tehniku, dabai draudzīgākus risinājumus un ieguldām arī darbinieku labbūtībā. Minēto darbību kopums, kā arī uzkrātā pieredze un pašu kapitāls, dod mums pārliecību par sagaidāmā rezultāta izdošanos un pozitīvu efektu finanšu rādītājos, kas ir būtiski arī piesaistot uzticamu finanšu partneri uzņēmuma tālākai attīstībai.”

Uzņēmumu grupa apvieno SIA “Zemkopība”, SIA “Baltic RM” un nesen savu saimniecisko darbību uzsākušo SIA “AMagro”, kam šī būs pirmā ražas kulšanas sezona. Grupas uzņēmumi nodrošina ražošanu, audzējot kviešus, rapsi, auzas, kukurūzu, pupas un miežus Ventspils, Gudenieku un Skrundas apkaimēs. Šajā sezonā apsaimniekotās platības ir būtiski palielinātas. Galvenais uzņēmumu noieta tirgus ir Latvija, bet nozīmīgākie saražotās produkcijas pircēji ir zināmi Baltijas uzņēmumi.

Swedbank mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Jānis Zaļums norāda, “Patstāvīga lauksaimniecības attīstība mums visiem ir svarīga gan no reģionālās pārtikas pietiekamības, gan no iespējas stiprināt ekonomisko izaugsmi. Latvijas graudu eksports ar katru dekādi turpina palielināt savu īpatsvaru kopējā Eiropas kviešu eksportā un auglīgās ražas sezonās var sastādīt pat līdz 5% no visa kopējā ES eksportētā apjoma. Graudkopības nozarē ļoti būtiska ir ātra ražas novākšana, jo kulšanai piemērots laiks mēdz būt ļoti īss. Tāpēc būtiski nodrošināt atbilstošu labības novākšanas jaudu, kas ļauj saglabāt ražas kvalitāti. Mums šis darījums ir zīmīgs ar to, ka pirmo reizi piešķiram finansējumu 5 kombainiem vienai uzņēmumu grupai. Turklāt uzņēmumu Grupas vadība ievieš labākās prakses, kas tiek pielietotas lauksaimniecībā cituviet, pārnesot arī Vācijā veikto pētījumu atziņas uz Latvijas lauksaimniecību.”

Uzņēmumu grupa dibināta 2014. gadā. Uzņēmumi pieder Maršu ģimenei, kuras saknes meklējamas kā Latvijā, tā arī Vācijā. Grupa nodarbojas ar graudu ražošanu un tās rīcībā esošais tehniskais aprīkojums ļauj kvalitatīvi nodrošināt visu ražošanas ciklu no lauku sējas, kulšanas, graudu pirmapstrādes līdz ražas uzglabāšanai un piegādei.