10. jan, 2024

Swedbank kā pirmā banka Latvijā nodrošina ilgtspējai piesaistītu aizdevumu

Swedbank piešķīrusi Latvijā pirmo ilgtspējas mērķiem piesaistīto aizdevumu lauksaimniecības uzņēmumu grupai Danish Agro. Kopā ar 13 citu valstu bankām, Swedbank piešķīrusi 600 miljonu eiro kredītlīniju. Tās pievienotā procentu likme ir saistīta ar trim ilgtspējas mērķiem, līdz ar to finansējuma likme būs atkarīga no tā, cik veiksmīgi Danish Agro grupai izdosies šos mērķus sasniegt.

"Danish Agro grupā mēs vēlamies dot savu ieguldījumu lauksaimniecības nākotnes veidošanā, tāpēc mums ir izvirzīti vairāki konkrēti ilgtspējas mērķi. Šī iemesla dēļ, slēdzot kredītlīnijas līgumu, mēs daļu no šiem mērķiem iekļāvām līguma nosacījumos. Tas palīdz mums veicināt ESG mērķu sasniegšanu," pauž Danish Agro grupas finanšu direktors Brians Hauge Sē

Aizdevumi, kas sasaistīti ar izvirzītajiem ilgtspējas mērķiem, ir nākamais solis zaļās transformācijas finansēšanā. Trīs galvenie rādītāji (KPI), kas piesaistīti kredītlīnijas līgumam, ir:

  • grupas ražošanas un loģistikas radīto CO2 emisiju, kā arī netiešo emisiju, ko rada iepirktā enerģija, samazinājums;
  • līdz 2025. gadam visā grupā importētajai sojai ir jābūt audzētai atbildīgi un bez mežu izciršanas, saskaņā ar FEFAC sojas ieguves vadlīnijām;
  • augu izcelsmes pārtikas produktu pārdošanas apjomam ir ievērojami jāpalielinās un jāveido relatīvi lielāka ieņēmumu daļa.

Tādējādi jaunā kredītlīnija cieši sasaucas ar Danish Agro grupas četriem zaļajiem pamatvirzieniem, kas ir augu izcelsmes pārtika, zaļā enerģijas ražošana, digitalizācija un atbildīga izejvielu ieguve. Šeit galvenā uzmanība tiek pievērsta jaunu tehnoloģiju, rīku un risinājumu izstrādei, kas var samazināt ietekmi uz klimatu gan grupai, gan lauksaimniekam un vienlaikus būt finansiāli izdevīgi.

"Skaidra sasaiste ar mūsu stratēģiju mums ir svarīga, un viss process ar bankām mums ir nesis daudzas auglīgas diskusijas un svarīgas atziņas, ar kurām strādāt. Lai sasniegtu mūsu mērķus, izšķiroša nozīme būs sadarbībai visā grupā un ar ārējiem partneriem, ko mēs dēvējam par "Stiprāki kopā"," saka Danish Agro grupas aktīvu un pasīvu pārvaldes vadītājs Pēters Hercs Meinke.

Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Jevgenijs Ivanovs piebilst: “Šis ir pirmais šāda veida ilgtspējai piesaistītais finanšu instruments Latvijā. Pieredze, kas tika iegūta sadarbībā ar virkni citām starptautiskām bankām šajā mērķu noteikšanas procesā, ir unikāla un noderēs arī turpmāk diskusijās ar vietējiem uzņēmumiem. Lai sadarbība ilgtermiņā būtu veiksmīga, ir ļoti svarīgi raudzīties vienotā stratēģiskajā virzienā. Mēs integrējam ilgtspēju savos biznesa lēmumos, tādēļ klientiem, kuri ar saviem projektiem arī sekmē ilgtspējas standartu ievešanu, cenšamies sniegt izdevīgāku pieeju finansējumam.”

Danish Agro grupu Latvijā pārstāv trīs uzņēmumi: “Baltic Agro”, “Baltic Agro Machinery” un “Vilomix Baltic”.