14. jūn, 2016

Kas mainīsies regulējumos par ārvalstīs strādājošo pienākumu deklarēt ienākumus?

Par ārvalstīs gūtajiem ienākumiem fiziskai personai līdz šim bija jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Klientu apkalpošanas centrā gada ienākumu deklarācija, aizpildot gada ienākumu deklarāciju D un deklarācijas D2 pielikumu “Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi”.

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 24. panta septīto daļu ir noteikts, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek Latvijas rezidenta algota darba ienākumus, kas gūti par darba pienākumu veikšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Tādā gadījumā ienākumu uzrāda kā neapliekamu, pievienojot dokumentu, kas apliecina, ka tā ir darba alga.
Ja ienākums nav gūts algotā darbā, tad atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 24. panta trešajai daļai aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli samazina par summu, kas ir vienāda ar ārvalstīs samaksāto nodokli, ja šī nodokļa samaksa ārvalstīs ir apliecināta ar ārvalstu nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātiem dokumentiem, kuros uzrādīts apliekamais ienākums un ārvalstīs samaksātā nodokļa summa. Iesniedzot deklarāciju, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (vispārējā likme 23%) jāsamaksā līdz 16. jūnijam.
Deklarācijai pievieno dokumentus, kas apliecina attiecīgi taksācijas gadā ārvalstīs gūto ienākumu veidu vai samaksāto nodokli.

Kas gaidāms turpmāk?
Saeima 16. jūnijā plāno trešajā galīgajā lasījumā izskatīt grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Paredzēts, ka atbrīvojumu no deklarācijas iesniegšanas varēs piemērot algota darba ienākumiem, kas gūti citā ES dalībvalstī vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī un kas pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli.

Šādi grozījumi ir iespējami, jo informācija par personas gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli VID saņem no ES dalībvalstīm obligātās automātiskās informācijas apmaiņas sistēmas ietvaros.
Savukārt tiem nodokļu maksātājiem, kuri ienākumus gūst valstīs, kas nav ES dalībvalstis, bet ar kurām ir noslēgtas konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, tāpat kā līdz šim būs pienākums VID iesniegt ikgadējo ienākumu deklarāciju. Šāda kārtība tiks saglabāta, jo prasība par informācijas apmaiņu ar šīm valstīm nav obligāta un ziņas par Latvijas iedzīvotāju ārvalstīs gūtajiem ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem VID nesaņem no visām valstīm, ar kurām noslēgtas attiecīgās konvencijas. Plānots, ka atbrīvojums no ienākumu deklarēšanas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc likuma grozījumu izsludināšanas.
Rakstu lasiet arī žurnālā “Bilance”