Kas kredītņēmējiem jāzina par EURIBOR likmes celšanu?

Tas, cik mums katru mēnesi ir jāmaksā par paņemto kredītu, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, no kuriem viens ir EURIBOR likme.

Kopumā kredīta ikmēneša atmaksājamo summu veido aizdevuma pamatsumma, kas sadalīta uz attiecīgo periodu, kā arī kredīta procentu likmes. Kredīta procentu likmes veido nemainīgā un mainīgā daļa. Ja nemainīgā daļa tiek noteikta līguma slēgšanas brīdī un ir spēkā visu līguma darbības laiku, tad mainīgo daļu veido īstermiņa procentu likmes jeb EURIBOR, kura apmēru ietekmē Eiropas Centrālā banka (ECB). Paaugstinoties EURIBOR likmei, palielināsies arī ikmēneša maksājums un otrādi.

EURIBOR likmes pēdējos vismaz sešus gadus ir bijušas negatīvas, bet nu jau EURIBOR ir kļuvis pozitīvs. Kredītņēmējiem tas nozīmē lielāku kopējo aizdevuma procentu likmi un lielākus ikmēneša procentu maksājumus. Jāatceras, ka ikmēneša maksājums mainīsies brīdī, kad tiks pārskatīta EURIBOR likme – tas ir atkarīgs no izvēlētā EURIBOR termiņa (cik bieži tā tiek pārskatīta – reizi 3, 6 vai 12 mēnešos) un datuma, kad šīs likmes pārskatīšana ir noteikta kredītlīgumā.

  • Informāciju par sava kredīta maksājuma apmēru, procentu likmi un tās izmaiņu datumiem var apskatīt savā Internetbankā.

Kāpēc kāpj EURIBOR likmes?

Kā skaidro Swedbank Latvija galvenā ekonomista vietas izpildītāja Agnese Buceniece: 

“Lai ierobežotu rekordaugsto inflāciju eirozonā un mazinātu ilgstoši augstas inflācijas riskus ekonomikai, Eiropas Centrālā banka mazina savu atbalstu ekonomikai. Viens no atbalsta mazināšanas instrumentiem ir ECB pārziņā esošo procentu likmju paaugstināšana. Pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma ECB lēma šī gada 21. jūlijā paaugstināt visas savas procentu likmes par 50 bāzes punktiem jeb 0,5 procentpunktiem, iezīmējot beigas ieilgušajam negatīvo likmju periodam."

"Kopš tā laika ECB procentu likmes ir cēlusi vēl divas reizes katrā par 75 bāzes punktiem. Tā kā inflācija saglabājas augsta, Swedbank prognozes rāda, ka eiro zonas centrālā banka procentu likmes paaugstinās vēl arī šī gada decembrī par 50 bāzes punktiem un divas reizes 2023.gada sākumā katrā par 25 bāzes punktiem. Tādējādi 2023.gada pavasarī ECB procentu likmes būs par aptuveni 1 procentpunktu augstākas nekā šobrīd. Savukārt nākamā gada laikā centrālās bankas apņēmība celt likmes, visticamāk, apsīks, jo gaidāms, ka inflācija sāks atkāpties no šī brīža augstumiem un arī eirozonas ekonomika būs savārgusi. Lai gan gāzes krātuvju piepildījums un siltais rudens ir mazinājis bažas par energoresursu pieejamību Eiropā šajā ziemā, nenoteiktība ir augsta un riski nav izgaisuši. Turklāt neskaidrība ir arī par nākamo ziemu. Tādējādi iespējami arī nelabvēlīgāki inflācijas un ekonomikas attīstības scenāriji, kas var pamainīt arī procentu likmju dinamiku.”

ECB pārziņā esošo procentu likmju gaidāmā kāpuma ietekmē aug arī EURIBOR likmes, kas raksturo vidējo aizdevuma procentu likmi starpbanku tirgū, piemēram, trīs mēnešiem, sešiem mēnešiem vai gadam. EURIBOR savukārt ir daļa no kopējās procentu likmes virknei aizdevumu, ko iedzīvotājiem un uzņēmumiem izsniedz kredītiestādes.

Cik augsts tiek prognozēts EURIBOR kāpums?

“Balstoties uz nākotnes darījumiem ar finanšu instrumentiem, tirgi sagaida, ka trīs mēnešu EURIBOR likme, kas uz 18. novembri bija 1,82% (6 mēnešu EURIBOR likme 2,34%), nākamā gada vidū pakāpsies līdz  3% un tālāk vairs īpaši neaugs. Savukārt saskaņā ar šī brīža Swedbank prognozēm par ECB procentu likmju attīstību, 3 mēnešu EURIBOR augstākajā punktā nonāks pavasarī - 3% atzīmei pietuvosies, bet to nesasniegs. Sešu mēnešu EURIBOR likme nākamā gada vidū, visticamāk, būs par aptuveni 0,05 procentpunktiem augstāka nekā trīs mēnešu EURIBOR. Ir skaidrs, ka vēsturiski ārkārtīgi zemo procentu likmju laiks, kurā dzīvojām pēdējos 6-7 gadus, ir beidzies,” stāsta Agnese Buceniece.

Kredītņēmējiem tas, protams, nozīmē, ka jārēķinās ar papildus izdevumiem. Jo lielāka aizņēmuma summa, jo lielāks ikmēneša maksājums un, protams, naudas izteiksmē arī lielākas augošo procentu likmju radītās svārstības. Piemēram, ja hipotekārais kredīts ir 50 000 eiro uz 25 gadiem ar bankas pievienoto likmi 2% + 6 mēnešu mainīgā EURIBOR, ikmēneša maksājums līdz šim varēja būt 206 eiro (pieņemot, ka Euribor likme bija negatīva). Ja 2023. gadā mainīgā EURIBOR likme sasniedz 3%, šī kredīta ikmēneša maksājums pieaug līdz 287 eiro jeb par 39%. Savukārt, ja kredīta summa ir lielāka, piemēram 110 000 eiro, ikmēneša maksājums pieaug par 135 eiro (no 453 līdz 631 eiro).

Ko darīt?

Pie būtiska cenu sadārdzinājuma citās jomās, ja kredīta maksājumu ir grūti segt, noteikti ir jāsazinās ar savu banku un jāmeklē kopīgs risinājums.

Kā skaidro Swedbank Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis:

“Izsniedzot ilgtermiņa aizdevumu, banka izvērtē iedzīvotāju spēju turpināt maksāt kredītu arī situācijās, kad tas sadārdzinās, jo var mainīties iedzīvotāju ienākumu līmenis vai, kā šajā gadījumā, aug procentu likmes. Tāpēc papildus likumā noteiktajām vadlīnijām, ka visas kredītsaistības nevar veidot vairāk kā 40% no ģimenes kopējiem ienākumiem, kredītspējas noteikšanas brīdī katra klienta situācijai tiek piemērots "stresa tests", kurš modelē iespējamos maksājuma pieauguma scenārijus."

"Novērtējot spēju kredītu atmaksāt ilgtermiņā, ir svarīgi paredzēt arī drošības buferi. Taču tiem, kam rodas maksājumu grūtības, kā viens no risinājumiem būtu atlikt pamatsummas maksājumus uz periodu līdz 12 mēnešiem. Tādējādi ikmēneša maksājumu apmērs uz šo periodu samazināsies un tas var palīdzēt tikt galā ar maksājumu grūtībām, taču jāņem vērā, ka tas ilgtermiņā nozīmē lielākus procentos veiktos maksājumus visā kredīta periodā.”

  • Plašāk par bankas iespējamajiem risinājumiem maksājumu grūtību gadījumā var uzzināt šeit.

* Informācija atjaunota 22.11.2022.

Aptauja

Ja Tev pēkšņi rastos lieli neparedzēti finansiāli zaudējumi, kādā veidā Tu ar tiem tiktu galā?

Tuvākie notikumi