Gads noslēdzas − kas jāzina par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu?

Arī šogad krājējiem ir iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus un atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā.

Krāšana atmaksājas

Katru gadu Latvijā pieaug to iedzīvotāju skaits, kuri veido uzkrājumus gan pensiju 3. līmenī, gan uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā. Iedzīvotāji, kuri veic iemaksas šajos ilgtermiņa uzkrājuma produktos, var izmantot valsts nodrošināto iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu (IIN). Arī par 2021. gadā veiktajām iemaksām ir iespēja atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā. Augstās inflācijas laikā 20% IIN atmaksa ir ļoti laba motivācija veidot uzkrājumus.

Kā rāda Swedbank dati, personu iemaksas pensiju 3. līmenī vai uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā ir ļoti dažādas, taču, piemēram, noguldot uzkrājumā 500 eiro gadā un iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir iespēja atgūt 100 eiro no pārmaksātā nodokļa.

Swedbank Investīciju atbalsta daļas produktu līnijas vadītāja Agnese Grāvelsiņa atklāj, ka iespēju saņemt IIN atmaksu par iemaksām uzkrājumā, ko tālāk novirzīt uzkrājumiem vai izmantot citām vajadzībām, izmanto praktiski visu paaudžu pārstāvji – gan gados jauni profesionāļi, gan vidējās paaudzes strādājošie, gan arī iedzīvotāji pirmspensijas vai jau pensijas vecumā. Vecums uzkrājumu veidošanā nav šķērslis. Tas apliecina tendenci, ka aizvien vairāk iedzīvotāju plāno savas finanses un veido uzkrājumus noteiktiem mērķiem (piemēram, drošības spilvenam, privātajai pensijai, bērna izglītībai), domājot par savu un savas ģimenes finansiālo drošību.

Iemaksu griesti 4000 eiro

Par iemaksām uzkrājumā iespējams saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no iemaksātās summas abos uzkrājuma veidos kopā, kas nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas, kā arī kopējo iemaksu griestus - 4000 eiro gadā. Iemaksas var veikt arī lielākā apmērā, taču par summu, kas pārsniedz iemaksu griestus, IIN atmaksa netiks saņemta.

Pārmaksātā IIN atmaksa ir valsts atbalsta instruments, lai sekmētu ilgtermiņa uzkrājumu veidošanas kultūru Latvijā. Tomēr redzam, ka arvien liela daļa krājēju neizmanto šo valsts doto iespēju. Swedbank veiktā iedzīvotāju aptauja liecina, ka tikai katrs ceturtais krājējs līdz šim izmantojis iespēju atgūt daļu no nomaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Tieši ilgtermiņa uzkrājumos, piemēram, pensiju 3. līmenī un uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, mazās summas veido nozīmīgu uzkrāto līdzekļu apjomu nākotnē, jo viens no galvenajiem faktoriem sava uzkrājumu līmeņa palielināšanā ir laiks – jo agrāk sāk, jo lielākas summas laika gaitā iespējams uzkrāt. Tāpēc arī iespēja atgūt pārmaksāto IIN nozīmē iespēju vairot esošo uzkrājumu vai investēt citas vajadzības īstenošanai. Tie krājēji, kas nav paguvuši iesniegt gada ienākumu deklarāciju, to vēl var izdarīt par pēdējiem trim gadiem (2018., 2019., 2020. gadu) un saņemt IIN atmaksu 20% apmērā.