Jaunums! Pabalstu kalkulators adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm

Uzņemot ģimenē bērnu no bērnunama vai nelabvēlīgas ģimenes, ir jārēķinās, ka būs nepieciešami papildu ieguldījumi gan emocionāli, gan arī gluži praktiski.

Jaunais kalkulators palīdz ērti un ātri noskaidrot, kādu finansiālu atbalstu var saņemt  no  valsts.

Sabiedriskās domas aptauja liecina, ka teju 30% Latvijas ģimeņu ir apsvērušas iespēju uzņemt ģimenē bērnu no bērnunama vai nelabvēlīgas ģimenes.

Un, lai gan jāteic, ka kopumā arvien vairāk ģimeņu uzdrošinās spert šo soli un, kā liecina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atskaite par bāriņtiesu darbu 2017. gadā, pērn pirmo reizi audžuģimenēs ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta lielākam bērnu skaitam nekā aprūpes iestādēs, tomēr vēl arvien ir bērni, kas dzīvo bērnunamos. Viena no būtiskākajām barjerām, ar ko saskaras gan potenciālās, gan esošās uzņemošās ģimenes, ir bailes un kautrība interesēties atbildīgajās institūcijās un organizācijās par uzņemšanas finanšu nosacījumiem – valsts atbalstu.

Tāpēc Swedbank Finanšu institūts sadarbībā ar kustību PLECS izstrādājis pabalstu kalkulatoru, kas palīdzēs ģimenēm, kuras apsver vai plāno adoptēt, ņemt aizbildnībā vai audzināšanā bērniņu, aprēķināt ar bērniem saistītos valsts pabalstus.

Kalkulators palīdz viegli un ātri aprēķināt, ar kādu valsts finansiālo atbalstu var rēķināties ģimene, izvēloties vienu no trim atbalsta formām bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.


Atvērt:

Pabalstu kalkulators adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm