1. jūn, 2023

Swedbank aptauja: Katrs trešais uzņēmums izjūt klimata pārmaiņu ietekmi

Swedbank veiktās aptaujas[1] rezultāti liecina, ka katrs trešais uzņēmējs (31%) savā darbībā izjūt klimata pārmaiņu ietekmi. Katrs piektais (23%) uzskata, ka šobrīd klimata pārmaiņu ietekme uz uzņēmējdarbību ir neliela, taču teju katrs desmitais uzņēmējs (9%) izjūt tās būtisku iespaidu uz savu darbību un uzņēmējdarbības procesiem. Vienlaikus lielākā daļa uzņēmēju (76%) klimata pārmaiņās nesaskata biznesa potenciālu vai iespējas savam uzņēmumam.

Kā apliecina aptaujas rezultāti, visbiežāk klimata pārmaiņu ietekmi savā darbībā izjūt ražošanas un tirdzniecības nozares uzņēmumi, kā arī uzņēmumi ar apgrozījumu virs 1.5 miljoniem eiro gadā. Savukārt, vismazāko ietekmi izjūt būvniecības uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji. Lai gan lielākā daļa uzņēmēju ir skeptiski par klimata pārmaiņu sniegtajām iespējām, katrs sestais uzņēmējs (17%) tajās saredz biznesa potenciālu vai iespējas savam uzņēmumam.

“Aptaujas rezultāti rāda, ka klimata pārmaiņu jautājumos uzņēmēji lielākoties koncentrējas uz potenciālajiem riskiem un nepietiekamu uzmanību pievērš milzīgajam biznesa potenciālam, ko sniedz ilgtspējīga uzņēmējdarbība. Tā var pavērt iespējas jauniem noieta tirgiem, plašākam patērētāju lokam, kā arī veicināt inovācijas un uzņēmuma konkurētspēju ilgtermiņā. Turklāt ilgtspējīgu projektu īstenošana paver arī plašākas iespējas finansējuma saņemšanai gan no dažādām Eiropas Savienības atbalsta programmām, gan bankām. Kā finansētājam arī mums ir ļoti svarīgi atbalstīt uz ilgtermiņa risinājumiem vērstu biznesa attīstību, jo tādejādi arī varam sniegt savu ieguldījumu noturīgākas un ilgtspējīgākas ekonomikas izaugsmē,” stāsta Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Jevgenijs Ivanovs.

Sertifikāti biznesa attīstībai

Kā norāda J. Ivanovs, aizvien vairāk uzņēmumu īsteno ilgtspējīgas uzņēmējdarbības principus, saņemot par tiem arī starptautiski atzītus sertifikātus, kas, savukārt, sniedz izdevīgus nosacījumus finansējuma piesaistei tālākai attīstībai.

“Šādi sertifikāti nebūt nav tikai birokrātiska prasība no likumdevējiem, bet piedāvā arī ekonomiskas priekšrocības uzņēmējiem un saimniecībām. Kā apliecina pēdējie sociālie pētījumi, arī iedzīvotāji aizvien biežāk izvēlas tos produktus un pakalpojumu sniedzējus, kas savā darbībā domā par videi un sabiedrībai draudzīgiem risinājumiem, tāpēc sertifikāti, kas apliecina ilgtspējīgu darbību, kļūst arvien nozīmīgāki uzņēmuma attīstībai. Šogad Ilgtspējīgas lauksaimniecības sertifikātu pirmo reizi Latvijā saņēma arī zemnieku saimniecība “Liepkalns”, kas sniedz arī iespēju iegūt izdevīgākus aizdevuma un finansēšanas nosacījumus un tādejādi nodrošināt arī saimniecības izaugsmi ilgtermiņā,” skaidro J. Ivanovs.


[1] Swedbank aptaujas veikta šī gada martā un aprīlī sadarbībā ar Pētījumu centru SKDS, aptaujājot 750 Latvijas uzņēmēju no dažādām uzņēmējdarbības nozarēm.