29. mai, 2024

Kāpēc daudzdzīvokļu namu siltināšana ir labākais risinājums iedzīvotājiem?

Lai gan svārstīgās enerģijas cenas var kalpot kā lielākā motivācija daudzdzīvokļu namu īpašniekiem veikt ēku renovāciju, zemāki komunālo pakalpojumu rēķini ir tikai viens no ieguvumiem pēc uzlabojumu veikšanas.

Arī dzīvokļu īpašniekiem Liepājā, Kalpaka ielā 90, siltumenerģijas patēriņš un augstie komunālie maksājumi bijis viens no galvenajiem iemesliem lemt par labu nama renovācijai, taču, kā uzsver biedrības “KALPAKA 90” valdes priekšsēdētājs Edgars Jakubauskis, līdz ar renovācijas darbu pabeigšanu, nama iedzīvotāji saņēma ne tikai finansiālus ieguvumus, bet arī sakārtotu vidi, ēkas ilgmūžību, būtiski samazinātus avārijas riskus un uzturēšanas izmaksas. Tāpat pieaugusi arī dzīvokļa īpašuma vērtība un ēka ieguvusi jaunu un modernu izskatu.

Ieguvumi gan izmaksās, gan dzīves kvalitātē

Ar neatlaidīgu darbu un pārliecinošiem argumentiem par labu nama renovācijai, tagad Kalpaka 90 nama iedzīvotāji var baudīt rezultātu.

Ēka ar 85 dzīvokļiem celta 1960. gadā. Izmantojot Swedbank finansējumu Daudzdzīvokļu māju renovācijai 250 000 eiro apmērā, namam veikta fasādes atjaunošana un balkona remonta darbi. Kā skaidro Edgars, ieguvumi ietver ne tikai uzlabojumus enerģijas patēriņā un izmaksās, bet arī pozitīvas pārmaiņas dzīves kvalitātē, ēkas ilgtspējā un estētikā. To apliecina arī citu renovēto ēku īpašnieki.

Pirmais solis – kopīgs lēmums

Kā stāsta Edgars, ceļš līdz kopīgam lēmumam par labu nama uzlabošanai nav bijis vienkāršs. Lai uzsāktu pieteikšanās procesu nama renovācijai ar bankas finansējumu un, ja nepieciešams, arī Altum atbalstu, ir jāsaņem vismaz 50% un vēl viena dzīvokļu īpašnieku piekrišana.

“Finansējuma pieteikuma process nav sarežģīts, taču vien no sarežģītākajiem posmiem ir tieši dzīvokļu īpašnieku pārliecināšana par ieguvumiem, ko sniegs nama renovācija, jo daļai nav ticības, ka pēc darbu pabeigšanas kas uzlabosies, būs ērtāk, skaistāk un patīkamāk. Lielākais izaicinājums ir runāt par šo tēmu atkārtoti, sasaukt kopsapulces (pat vairākas) par energoefektivitātes uzlabojošiem pasākumiem, veikt atkārtotas anketēšanas, lai rezultātā gūtu kopības pozitīvo lēmumu šajā jautājumā. Iepriekšējos gados problemātiska bija dzīvokļu īpašnieku prombūtne un nevarēšana piedalīties sapulcēs, taču līdz ar tehnoloģiju attīstību, šādos gadījumos tagad ir iespējams izmantot elektronisko vidi,” stāsta Edgars.

Esot arī gadījumi, kad pat pēc vairākām sapulcēm daļa dzīvokļu īpašnieku nav vēlējušies ēkas atjaunošanu, taču Edgars nav padevies un turpinājis skaidrojošo darbu – tika meklēti individuāli risinājumi, sniegta papildus informācija un skaidrojumi par interesējošajiem jautājumiem, lai dzīvokļa īpašnieku pārliecinātu, un tagad par gala rezultāta ieguvumiem var priecāties visi.

Bankas finansējums vienkāršākam procesam

Daudzdzīvokļu namu renovācijas projekti bieži vien ir finanšu ietilpīgi, tāpēc visbiežāk būvdarbu veikšanai tiek piesaistīts bankas finansējums, kā arī izmantotas pieejamās valsts atbalsta programmas. Liepājas nama dzīvokļu īpašnieki fasādes atjaunošanu un balkona remonta darbu veikšanai izmantoja Swedbank finansējumu daudzdzīvokļu māju renovācijai.

“Izskatījām vairākus variantus, ko piedāvājām dzīvokļa īpašnieku kopībai lemšanai. Tā kā mūsu darbu apjomam Altum programma šķita sarežģītāks un laikietilpīgāks process, salīdzinot ar aizdevuma pieteikumu bankai, lēmām par labu Swedbank piedāvājumam, taču jāpiebilst, ka katru gadījumu izskatām individuāli, izvērtējot vairākus variantus,” papildina Edgars.

Šobrīd ar bankas finansējumu daudzdzīvokļu namu īpašnieki var saņemt līdz 100% no renovācijas tāmes mājas siltināšanai, jumta vai fasādes remontam, apkures un ventilāciju sistēmu sakārtošanai, kā arī mājas komunikāciju un citu remonta darbu veikšanai. Turklāt īpašums nav jāieķīlā, jo kā garants kredīta atmaksai ir nama kopības naudas līdzekļu segums 2-3 kredīta mēneša maksājumu apmērā, kā arī iepriekšējo komunālo maksājumu disciplīna – pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz 95% komunālo rēķinu apmaksāti laikus.

Lai mazinātu finanšu slogu no nama īpašnieku pleciem, noteikti ir vērts izskatīt arī Altum atbalsta programmas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022 – 2026” sniegtās iespējas, kas paredz līdzfinansējumu projekta realizācijai 49% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām kapitāla atlaides veidā, novirzot to kredītiestādes aizdevuma pamatsummas dzēšanai. Pieejamais finansējums šajā programmā ir 57,2 miljoni eiro, no kuriem 67% ir vēl pieejami.

No veca nama līdz mūsdienīgai ēkai

Kā liecina Kalpaka 90 nama pieredze, renovācijas darbi var pārvērst vecas ēkas par mūsdienīgiem, komfortabliem un videi draudzīgiem mājokļiem, kuros dzīves kvalitāte un dzīvošanas izmaksas var līdzināties nupat uzceltam mājoklim. Lai gan darbs pie visu dzīvokļu īpašnieku pārliecināšanas par labu uzlabojumiem ēkā nav vienkāršs, renovāto māju īpašnieku pieredze apliecina, ka ar neatlaidību un pārliecinošiem argumentiem ikviens var dzīvot mūsdienīgā, siltā un energoefektīvā dzīvoklī, ko beigās novērtēs pat lielākais skeptiķis.

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Vai ēkas renovācija uzlabo energoefektivitāti?

Energoefektivitātes uzlabošana ir acīmredzams, taču ļoti svarīgs ieguvums. Siltināšana var samazināt siltumenerģijas patēriņu līdz pat 50% (un dažos gadījumos pat vairāk), kas tieši ietekmē un samazina komunālos maksājumus. Tas ļauj iedzīvotājiem ietaupīt arī kopējo nama apsaimniekošanas budžetu, kas vēlāk var tikt novirzīts citiem mērķiem, piemēram, pagalma labiekārtošanai, ikdienas remontdarbiem u.c.

  • Kādi ir ēkas renovācijas finansiālie ieguvumi?

Finansiālie ieguvumi izpaužas ne tikai ikmēneša ietaupījumos komunālajos maksājumos, bet arī mājokļa tirgus vērtības pieaugumā. Energoefektīvas ēkas piesaista pircējus un īrniekus, kas var palielināt dzīvokļa vērtību pat par 15%. Turklāt energoefektivitātes uzlabojumi var kalpot kā preventīvs pasākums pret nākotnes energocenu kāpumiem.

  • Vai renovācija var palīdzēt ēkas ilgmūžībai?

Siltināšana un citi renovācijas darbi bieži vien ļauj identificēt un novērst dažādas ēkas konstrukciju problēmas, kas varētu nākotnē izraisīt lielākas avārijas un līdz ar to arī papildu izmaksas. Tādējādi tiek palielināta ēkas ilgtspēja un samazinātas potenciālās uzturēšanas izmaksas.

  • Kāpēc ēku renovācija ir klimatam draudzīga?

Uzlabojot ēkas energoefektivitāti, tiek samazinātas oglekļa dioksīda emisijas, kas ir būtisks solis cīņā pret klimata pārmaiņām. Turklāt pēc mājokļa renovācijas, uzlabojas arī ēkas mikroklimats un līdz arī to arī dzīves kvalitāte mājoklī.

  • Kāpēc renovētām ēkām ir lielāka īpašumu vērtība?

Renovācijas procesā bieži tiek uzlabots arī ēkas vizuālais izskats, kas var nozīmīgi paaugstināt ne tikai konkrētās ēkas, bet arī visas apkārtējās vides estētisko vērtību. Tas savukārt var veicināt apkaimju attīstību un paaugstināt īpašumu vērtību plašākā teritorijā.