21. mar, 2022

No ēkas avārijas stāvoklī līdz energoefektīvākās mājas titulam 2021 – renovācijas stāsts Siguldā

Energoefektivitāte, estētiska vide, ietaupījums pret šodienas pieaugošajiem tēriņiem – ieguvumi, kurus uzskaita renovētās daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāji Lakstīgalas ielā 3, Siguldā. Tieši šeit atrodas “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2021”, kas vēl pirms pāris gadiem atradās avārijas stāvoklī – trīsstāvīgā ēka nodota ekspluatācijā 1975. gadā un ikviens no 12 dzīvokļu iemītniekiem ik dienu varēja pārliecināties par ēkas nolietojuma pazīmēm. Ēkas renovācijai ALTUM piešķīra grantu teju 110 tūkstošu eiro apmērā, otru pusi no izmaksām dzīvokļu īpašnieki sedza, piesaistot Swedbank aizdevumu. Iedzīvotāji un ēkas apsaimniekotājs kopīgi atzīst – salīdzinot ar laiku pirms renovācijas, šī brīža ikmēneša rēķinu izmaksas par kopējo siltumenerģijas patēriņu ir vismaz divas reizes zemākas.

Veiksmes pamatā sadarbība

Jau vairākus gadus ēku Lakstīgalas ielā 3 apsaimnieko uzņēmums “Eco Label”. Laika zobs bija darījis savu –– apkures, ūdens apgādes, kanalizācijas problēmas un mitrums bija kā signāls par nepieciešamām pārmaiņām. Kā stāsta “Eco Label” pārstāvis Mārtiņš Zakss, vēlmi pēc renovācijas izteica gan daļa ēkas iedzīvotāju, gan pats apsaimniekotājs, taču ceļā uz renovācijas sākšanos bija jāpārliecina visi tā brīža ēkas iemītnieki – arī tos, kuri sākotnēji bija skeptiski noskaņoti.

“Pārliecināt it īpaši gados vecākus cilvēkus bija viens no mūsu izaicinājumiem, jo bija jānorāda konkrēti ieguvumi ikvienam pēc renovācijas procesa noslēgšanās. Galvenais ieguvums ir ēkas energoefektivitāte – pirmkārt, vismaz divas reizes mazāki ikmēneša rēķini par siltumenerģiju, otrkārt – sakopta un tīra vide. Liela loma pārliecināšanā bija gados vecāko iedzīvotāju bērniem un mazbērniem, kuru dalība mājas sapulcēs palīdzēja procesu virzīt uz priekšu. Ilgtermiņā lūkojoties, renovācija nozīmē, ka lieli ēkas remontdarbi nebūs nepieciešami desmitiem gadu.”

Mājas vecākā Zita Kravale stāsta:

“Mēs esam ieguvēji – ne tikai finansiālā ziņā, jo katru mēnesi veidojas ietaupījums par apkuri un elektrību, jo paši to varam regulēt, bet arī tāpēc, ka visi mājas iedzīvotāji ir saliedējušies. Renovācijas procesā ieguvumi ir desmitiem – bez iepriekš jau minētā mums vēl ir jauni logi, sakārtota ventilācijas sistēma, siltais ūdens no pilsētas un atjaunots skurstenis, jo iepriekš dzīvokļi tika apsildīti ar malkas apkuri. Jau no ēkas uzcelšanas brīža pagrabā atradās kurtuve, taču pirmā stāva iedzīvotājiem nereti bija auksti. Savukārt trešā stāva iemītniekiem reizēm bija jāpiedzīvo plūdi jumta stāvā. Arī šīs neērtības ir atrisinātas un jau atstātas pagātnē.”

Kā atzīst M. Zakss un Z. Kravale, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas process tomēr aizņēma ilgāku laiku, pat pāris gadus, taču tagad atzīst, ka šodien situācija noteikti būtu bijusi raitāka, jo pilsētas iedzīvotāji arvien vairāk novērtē renovācijas sniegtos rezultātus. Pats renovācijas process vien aizņēma dažus mēnešus un šobrīd, kā atzīst pārstāvji, nams Lakstīgalas ielā 3 ir skaistākā renovētā ēka Siguldas centrā, turklāt pērn ieguvusi energoefektīvākās mājas titulu Latvijā.

Ēka pirms renovācijas

Mīti aizkavē, realitāte – iepriecina

Šobrīd, kad visā pasaulē energoresursu cenas ir sadārdzinājušās un pieaug ikmēneša siltuma un elektrības rēķini, Swedbank Uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Jānis Zaļums norāda, ka šis ir īstais brīdis ēku renovācijas projektu īstenošanā.

“Ikdienā, strādājot ar apsaimniekotājiem un māju iedzīvotājiem, kuri ir projekta pārstāvji un dokumentu iesniedzēji, bieži dzirdam viņu pieredzes stāstus. Sabiedrībā joprojām eksistē vairāki mīti, jo pastāv dažādas asociācijas, piemēram, par jēdzienu “kredīts”. Renovācijas procesā noteikti aicinām uzticēties finanšu institūcijām ar lielu pieredzi renovācijas projektu realizācijā.”

Zita Kravale uzsver, ka ikmēneša kredīta maksājums uz vienu dzīvokli ir salīdzinoši mazāks nekā rēķins par apkuri, ja salīdzina ar laiku, kad ēka vēl nebija renovēta.

“Ietaupījums un ieguvums ir būtisks – tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs varam vienlaikus priecāties gan par finansiālu ieguvumu, gan par sakārtotu un skaistu ēku. Kredīta maksājums ir daļa no mūsu kopējā ikmēneša maksājuma un ir tikai apsveicami, ka to summu, kuru mēs bijām pieraduši maksāt katru mēnesi par komunālajiem pakalpojumiem, pēc renovācijas noslēguma neesam pārsnieguši. Mēs turpinām iekļauties tajos pašos rēķinu apmēros, vienlaikus dzīvojot kvalitatīvā, estētiskā mājoklī un pilsētā skaistākajā renovētajā ēkā.”    

Pārskatāmība renovācijas katrā posmā

Jānis Zaļums stāsta, ka ēkas renovācijas procesu uzrauga gan pati banka, finanšu institūcija ALTUM un būvuzraugs.

“Renovācijas process ir un būs pārskatāms jebkurā tā attīstības brīdī – vai dokumentu izskatīšanas fāzē, būvdarbu uzsākšanā vai renovācijas procesa noslēgšanā. Ir būtiski saprast, ka renovācijas procesu kontrolē vairākas iesaistītās puses, kas pārbauda būvnieka reputāciju, darbu izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu renovācijas procesa laikā.”

Ēka pēc renovācijas

Izmantot iespēju uzlabot savu mājokli

Gan Eiropas zaļais kurss, gan Nacionālais enerģētikas un klimata plāns (NEKP 2030) līdz 2030. gadam nosaka prioritāros mērķus, kur energoefektivitāte ir viena no atslēgas darbībām šo mērķu sasniegšanā. Šo mērķu sasniegšanai Latvijā būs pieejams ES fondu līdzfinansējums –– daudzdzīvokļu namu renovācijas projektiem no šī fonda plānota atbalsta programma ar 57,2 miljoni eiro finansējumu.

Dzīvojamo māju, kā arī citu ēku atjaunošana sniedz vēl daudz līdz šim neizmantotu iespēju gan taupīt, gan būtiski uzlabot mājokļa, t.sk. ēku kvalitāti –– šī iespēja ir jāizmanto.     

  • Aicinām dzīvokļu īpašniekus neatlikt svarīgo māju atjaunošanas sagatavošanās posmu un jau šobrīd sākt interesēties gan par plānoto atbalsta programmu, gan apspriest un lemt  par mājas atjaunošanas veicamo darbu apjomu, kā arī apspriest iespējamos finanšu avotus uzlabojumu veikšanai.

Savukārt iedzīvotājiem, kuri jau ir iepriekšējā daudzdzīvokļu namu renovācijas programmā saņēmuši ALTUM apstiprinājumu dzīvojamās mājas renovācijai, nepieciešams noslēgt pieteikuma procesu un realizēt ēkas renovācijas projektu. Informācija par šī brīža atbalsta programmas procesu šeit. Iespēja uzlabot Jūsu mājokļa kvalitāti, samazināt maksājumus par siltumu, uzlabojot Jūsu mājas energoefektivitāti, var kļūt par realitāti jau pavisam tuvā nākotnē. 

Bez ES fondu finansējuma arvien aktuālāks kļūst pieprasījums no dzīvokļu īpašnieku biedrībām par finansējuma saņemšanu bankā, ar mērķi pakāpeniski atjaunot savu ēku (jumta nomaiņa, stāvvadu maiņa, u.c. remontdarbi). Atgādinām, ka šāda veida remontdarbus banka arī finansē.