4. jūn, 2021

Swedbank izveidojusi rokasgrāmatu uzņēmējiem par ilgtspēju

Ilgtspējas jautājumi arvien vairāk ienāk Latvijas uzņēmēju ikdienā un aizvien biežāk uz ilgtspēju jāsāk raudzīties tieši caur uzņēmumu stratēģijas prizmu. Vienlaicīgi uzņēmumiem joprojām pietrūkst zināšanu un visaptveroša priekšstata par dažādiem ar ilgtspēju saistītiem jautājumiem.

Par to liecina arī 2020. gada augustā veiktais Swedbank pētījums vairāk nekā 600 Latvijas uzņēmumu vidū, lielākoties mazo un vidējo. Pamatā uzņēmēji redz ilgtspējas jautājumus caur resursu (elektrības, ūdens, papīra) patēriņa vai atkritumu apjoma samazināšanas un šķirošanas prizmu. Tie viennozīmīgi ir ļoti būtiski soļi, bet ir tikai maza daļa no uzņēmumu ilgtspējas.

Tāpēc Swedbank kopā ar dažādu jomu ekspertiem ir izveidojusi rokasgrāmatu uzņēmējiem digitālā formātā, kuras mērķis ir palīdzēt izprast ilgtspējīgas uzņēmējdarbības konceptu un ilgtspējas dažādās šķautnes.

Rokasgrāmata soli pa solim izved lasītāju cauri ilgtspējīga biznesa un arī klimata pārmaiņu pamatjēdzieniem, iezīmē Latvijas klimata pārmaiņu scenārijus un to ietekmi uz uzņēmējdarbību un piedāvā praktiskus rīkus, kā attīstīt un novērtēt sava uzņēmuma ilgtspēju, kā arī demonstrē Latvijas piemērus, kur uzņēmumi veiksmīgi īsteno ilgtspējas principus. Citiem vārdiem - sagatavotajā materiālā iekļauta minimālā programma, kas katram uzņēmējam jāzina par ilgtspējas jautājumiem.

“Kaut arī ar ilgtspējas jautājumiem strādājam jau daudzus gadus, tieši pēdējie pāris gadi raksturojami kā iekāpšana nākamajā līmenī, lielā mērā līdz ar gatavošanos jauna regulējuma prasībām. Joprojām ir daudz jautājumi, uz kuriem meklējam atbildes, bet ir liela daļa, kurus šajā laikā esam izzinājuši. Kopā ar kolēģiem un ekspertiem no privātā, valsts un NVO sektora vēlējāmies apkopot pamata tēmas vienuviet un latviešu valodā, lai dotu atspēriena punktu mūsu klientiem, uzsākot vai izvēršot ilgtspējīgu biznesu, “ saka grāmatas izveidotāja Adriāna Kauliņa, Swedbank Ilgtspējas attīstības vadītāja Latvijā.

1. pielikums - Klimata politikas līkloči un finansējums ilgtspējīgu risinājumu ieviešanai

Swedbank iecere ir laika gaitā grāmatas saturu atjaunot un papildināt, izstrādājot jaunas sadaļas un papildinājumus par dažādām ilgtspējas aktualitātēm, lai atbalstītu savus klientus pārmaiņu procesos. Tieši klimata un vides politikas un likumdošanas izmaiņas būs viens no būtiskākajiem katalizatoriem, kas virzīs jaunu ekonomisko likumsakarību iedibināšanu. Tāpēc līdz ar pašu grāmatu dienasgaismu ierauga arī pirmais rokasgrāmatas papildinājums, kas ir veltīts klimata politikas līkločiem. Eiropas Savienība (ES) ir izvirzījusi ambiciozus mērķus - kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu pasaulē līdz 2050. gadam, jau līdz 2030. gadam samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 55%, salīdzinājumā ar 1990. gadu. Lai to sasniegtu, mēs Eiropas zaļā kursa ietvaros piedzīvosim izmaiņas, ar ko uzņēmumiem būtiski savlaicīgi rēķināties. Vienlaicīgi rokasgrāmata sniedz pārskatu par nozīmīgākajiem ES, valsts un privātā sektora piedāvātiem finanšu instrumentiem, kas uzņēmumiem var palīdzēt ieviest ilgtspējas stratēģijas un risinājumus. 

“Nereti valda uzskats, ka ilgtspējas jautājumi ir tikai lielu uzņēmumu atbildība, taču arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) var būt liela ietekme. Īpaši tāpēc, ka MVU pievienotā vērtība ekonomikai Latvijā ir aptuveni 70% no visas radītās uzņēmējdarbības pievienotās vērtības. Lai arī 2050. gads vēl liekas patāla nākotne, likumdošana strauji virzīs pārmaiņas tautsaimniecībā, un tās skars ikvienu uzņēmumu — kā lielu, tā mazu. Priekšrocības dos laicīga sagatavošanās, nevis sasteigta pēdējā brīža pielāgošanās, kura nozīmēs arī nepārdomātus lēmumus un lielākas izmaksas. Zināšanām un izpratnei par uzņēmējdarbības ilgtspēju, īpaši par vides un klimata jautājumiem, šajā ceļā būs liela nozīme, “ Lauris Mencis, Swedbank AS uzņēmumu pārvaldes vadītājs.

Interesanti fakti par grāmatu:

  • Izmantoti vairāk kā 40 dažādi informācijas avoti;
  • Intervijas ar 16 ekspertiem no nevalstiskā, privātā un publiskā sektora; 
  • Kopumā tiešsaistes platformās ar ekspertiem novadītas 20 tikšanās (kopā ap 24 stundām);
  • Neviena tikšanās nav notikusi klātienē, līdz ar to tika aiztaupītas transporta CO2 emisijas; 
  • Grāmata izveidota digitāli, ievērojot dabai draudzīga informācijas nesēja pieeju