Kam pievērst uzmanību, apdrošinot mājokli?

Slēdzot apdrošināšanas līgumu, svarīgi pievērst uzmanību virknei nosacījumu, kuri var būtiski ietekmēt atlīdzību, ko saņemsiet, ja gadīsies kāda neparedzēta situācija.

Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, jūs ne vien nodrošināties pret dažādu dabas stihiju vai neparedzētu notikumu radītiem zaudējumiem ēkai vai dzīvoklim, bet papildus varat apdrošināt arī iedzīvi un savu civiltiesisko atbildību. Ja ugunsgrēks, plūdi vai zagļu ielaušanās ir salīdzinoši retas nelaimes, tad dažādu sadzīves iekārtu vai priekšmetu netīši radīti bojājumi vai, piemēram, nopludināti apakšējā dzīvokļa griesti gadās daudz biežāk.

Par kādu summu apdrošināt mājokli?

Vairums apdrošinātāju šobrīd piedāvā noslēgt mājokļa apdrošināšanas līgumus, kuros ir noteikta maksimālā summa mājokļa atjaunošanai. Pilnīgas bojāejas gadījumā summai ir jābūt pietiekamai, lai mājokli atjaunotu tādu, kāds tas ir bijis pirms nelaimes. Šo summu nosaka cilvēks, kurš slēdz apdrošināšanas līgumu, un arī uzņemas atbildību par to, ka summa norādīta pareizi. Ja ēkas atjaunošanas izmaksas būs lielākas par summu, kas atrunāta līgumā, tad būs jāpiemaksā pašam. Savukārt, ja atjaunošanas izmaksas būs mazākas, nekā noteiktā apdrošinājuma summa līgumā, tad starpība netiek izmaksāta. Tādēļ šai vērtībai vienmēr ir jāpievērš uzmanību.

Pareizas apdrošinājuma summas noteikšana nekustamajam īpašumam var būt izaicinājums personām, kas ar mājokļa atjaunošanas vērtību saprot īpašuma tirgus vērtību, kadastrālo vērtību vai gluži vienkārši neapzinās, cik lielas izmaksas nepieciešamas mājokļa atjaunošanai.

Piemēram, sākotnēji varētu šķist, ka dzīvoklis vai māja laukos jāapdrošina par mazāku summu, nekā tādam pašam mājoklim, kas atrodas pilsētas centrā. Tomēr izmaksas, lai pilnībā atjaunotu abus šādus īpašumus, var būt ļoti līdzīgas, jo gan būvprojekta izstrāde, arhitekta pakalpojumi, būvmateriālu cenas un pārējās izmaksas “nevērtē”, kurā vietā īpašums atrodas.

Lai parūpētos, ka apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tik, cik nepieciešams mājokļa sākotnējā izskata un stāvokļa atjaunošanai, kāds tas bija pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, mājokli būtiski apdrošināt atjaunošanas vērtībā bez noteikta apdrošinājuma summas limita līgumā. Šāds risinājums nepieprasa jūsu zināšanas par mājokļa atjaunošanas izmaksām un atbildību par to, lai līdzekļi mājokļa atjaunošanai nepietrūktu - to uzņemsies apdrošinātājs. Pie tam nav svarīgi, vai ir paaugstinājušās izmaksas par būvniecības materiāliem un darbu inflācijas dēļ, vai mājoklis ir krietni uzlabots un kļuvis vērtīgāks kopš mājokļa apdrošināšanas līguma noslēgšanas.

Ja mājoklis tiek apdrošināts atjaunošanas vērtībā un pēc apdrošināšanas gadījuma tiks atjaunots, apdrošinātājs izmaksās summu, kas nosegs pilnīgu mājokļa atjaunošanu tā iepriekšējā stāvoklī, paredzot arī remontdarbu izmaksu palielināšanos, tai skaitā inflācijas dēļ.

Gadījumi, kad atlīdzības izmaksa var tikt atteikta vai samazināta

Apdrošinot mājokli, būtiski pievērst uzmanību arī izņēmumiem. Šī sadaļa paredz, ka ir riski, ko apdrošinātājs neatlīdzinās. Piemēram, apdrošinātājs izņēmumos var noteikt, ka netiek apdrošināti zaudējumi, kas radušies ēkas pamatu vai citu būvelementu izkustēšanās, pacelšanās dēļ. Tāpat netiek atlīdzināti bojājumi, kas radušies nolietojuma un nodiluma dēļ.  Savukārt sadaļa, kurā noteikts, kāds īpašums netiek apdrošināts, nosaka, kādi objekti netiks apdrošināti vispār. Piemēram, var tikt noteikts, ka netiek apdrošināts īpašums avārijas stāvoklī vai tāds īpašums, kas tiek izmantots komercdarbībā.

Noteikti rūpīgi izlasiet polisē norādītās drošības prasības – tās var izmantot kā palīgu, lai uzturētu savu mājokli tehniski drošā stāvoklī, taču, ja tās netiek ievērotas un tāpēc notiek negadījums, piemēram, laikus neiztīrīta skursteņa dēļ aizdegas māja, atlīdzība var tik samazināta vai pat neizmaksāta.

Iedzīves apdrošināšana, kas darbojas arī ārpus mājas

Noteikti iekļaujiet savā polisē iedzīves apdrošināšanu, jo liela daļa negadījumu notiek tieši ar sadzīves priekšmetiem, piemēram, no rokām izkrīt telefons vai, uzkopjot māju, nejauši tiek apgāzts TV. Arī šī ir viena no sadaļām, kurai ir vērts pievērst uzmanību, jo ir apdrošinātāji, kuri lūdz iesniegt mantu sarakstu, bet ir tādi, kuriem tas nav nepieciešams.

Arī, apdrošinot iedzīvi, polisē ir noteikti izņēmumi jeb situācijas un lietas, uz kurām apdrošināšana neattiecas, piemēram, mājdzīvnieki, unikāli mākslas darbi vai vērtslietas. 

Svarīgi, lai iedzīves apdrošināšana darbojas ne tikai mājvietā, bet arī ārpus mājām. Piemēram, jūs pieslēdzat divriteni pie velo novietnes un aizejat uz veikalu. Atgriežoties atpakaļ, no divriteņa palicis tikai pārzāģēts saslēdzējs.

Civiltiesiskā apdrošināšana – miers pašam un kaimiņam

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji zina, ka ūdens ir viela, kurai piemīt īpašība nokļūt uz apakšējā kaimiņa griestiem. Plīsusi caurule vai nejauši vaļā atstāts ūdens krāns trešajā stāvā var izraisīt bojājumus līdz pat pirmajam stāvam.

Tieši tāpat kā dzīvokļu īpašniekiem, arī privātmāju īpašniekiem der atcerēties par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas lietderību. Piemēram, jūsu sētā nokaltusī papele reiz var uzgāzties uz kaimiņa garāžas jumta. Abu mājokļa veidu īpašnieki var netīši ievainot trešo personu ejot pa ielu, braucot ar riteni vai esot ciemos.

Nelaimes var rasties arī esot ciemos, piemēram, netīši sabojājot kādu no namatēva vai namamātes mantām savas neveiklības dēļ. Labi būs, ja laicīgi būsiet parūpējies par apdrošināšanu.

Iekļaujot mājokļa apdrošināšanā arī iedzīves un civiltiesisko apdrošināšanu, maksājums par apdrošināšanu palielināsies nedaudz, bet drošības sajūta pieaugs vairākkārt. Tomēr svarīgi pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas rūpīgi izlasīt visus tās nosacījumus. Nelaimes gadījumā labs apdrošinātājs būs jūsu lielākais atbalsts.

Aptauja

Kādi ir Tavi vasaras atvaļinājuma plāni?