22. jūn, 2021

Spēle – lielisks instruments mācībām un jaunības saglabāšanai

Pirms 12 gadiem Zuarguss Zarmass uzdeva sev jautājumu, ko vēlas darīt, un kā atbilde uz šo jautājumu 2010. gadā tika izveidots Latvijas Intelektuālās attīstības fonds un sociālo mācību centrs. Tā nodarbībās liels akcents tiek likts uz apmācībām ar spēles elementiem un uz emocionālo intelektu, kas cilvēkam jebkurā vecumā palīdz attīstīt komunikācijas, stresa vadības un motivācijas prasmes, kā arī izzināt savus talantus, apzināties stiprās puses un atrast vispiemērotāko nodarbošanos.

Zuarguss atklāj, ka, lai arī cilvēki ir unikāli un atšķirīgi, mūs visus vieno noteikti principi un mūsu dzīve lielā mērā līdzinās spēlei. Tāpat kā spēli, arī dzīvi caurvij nosacījumi, stratēģijas un  tiekšanās uz rezultātu, tāpēc ir svarīgi iemācīties spēlēt gudri, izprotot savas vēlmes un iespējas. Jo tikai tad varam izprast citus un veidot veiksmīgas dzīves vai biznesa attiecības, kā arī baudīt augstāku dzīves kvalitāti.

Uzņēmuma vadītājs ar stāžu

Pēc daudziem mediju biznesā pavadītiem gadiem, kur Zuarguss plašāk bijis pazīstams kā raidījuma “Savādi gan” vadītājs un vienlaikus arī uzņēmuma “Mēmais Šovs” vadītājs ar 60 padotajiem, viņš sāka izzināt sevi, apdomājot lietas, ko varētu un gribētu darīt. Kā pārsteigums šķitusi sākotnēji nepieņemamā atbilde, ka viņu interesē izglītība.

Iepazīstot izcilu šīs jomas speciālistu no Vācijas un izzinot izglītības dažādos aspektus, pārliecība par darbošanos šajā jomā pieauga.

Tā radās uzņēmums “11 Humans”, kura nosaukumā ir iekodēta īpaša komunikācijas enerģija. Proti, Austrumos tiek uzskatīts, ka divu cilvēku satikšanās kopā veido 11 cilvēku enerģiju.

To var uzskatāmi parādīt, saliekot blakus abu roku rādītājpirkstus – tie ir kā divi vieninieki, kas līdzāsnostatīti veido skaitli 11. Tāpat, satiekoties diviem komunikācijai un sadarbībai atvērtiem cilvēkiem, rodas milzu spēks.

Laikam ejot, sākotnējā biznesa ideja ir nedaudz mainījusies, un jau pēdējos četrus gadus Zuargusa Zarmasa komanda mācību procesu ar spēļu elementiem klientiem piedāvā baudīt tiešsaistē.

Dzīves radīts biznesa modelis

“11 Humans” izglītības koncepts Latvijas apstākļiem bija novitāte. Kopš pirmajām mācību sesijām, kas tika rīkotas kopā ar ārzemju kolēģiem, viss ticis bāzēts uz ļoti efektīvu apmācības sistēmu, kuras pamatā ir emocionālā intelekta (emotional intelligence, EI) attīstīšana.

Par emocionālā intelekta nozīmi amerikāņu zinātnieki sāka runāt 1995. gadā, apgalvojot, ka tas nosaka 60–80% katra cilvēka dzīves kvalitātes. Drīz Singapūras valdība uz ASV nosūtījusi zinātnieku grupu to pārbaudīt. Komanda atgriezusies Singapūrā ar pārliecību, ka EQ ir vitāli svarīgs un palīdz cilvēkam attīstīties, jo gan mūsu privātās, gan profesionālās dzīves pamatā ir prasme veidot attiecības, un tā savukārt balstās uz empātiju, stresa menedžmentu, komunikāciju un pašizpratni. Apzinoties emocionālā intelekta nozīmi, Singapūrā tā izkopšana tika padarīta par ikdienu, ko māca pat skolās. Tikmēr Latvijā šī tēma pagaidām nepelnīti atstāta novārtā.

Mēs visi esam emocionāli, bet dzīves laikā apgūstam dažādus komunikācijas elementus. Vai bērnībā esam iemācīti runāt par sarežģītiem jautājumiem, vai vecāki ir bijuši gana motivēti tos atrisināt un motivējuši mūs? Ja vecākiem nepiemīt veiksmīgas komunikācijas prasmes, viņi bērnam iemāca aplamu komunikācijas veidu. Arī vide ārpus mājām, piemēram, skola, var mūsu prasmes attīstīt pareizā vai ačgārnā veidā.

Biznesa ideja par sociālo mācību tīklu “11 Humans” radās no konkrētas dzīves situācijas. Sākotnēji uzņēmums piedāvāja klātienes apmācības uzņēmumiem. Pirms pieciem gadiem, plānojot lekcijas par empātiju liela uzņēmuma vadītājiem, tika atlasīti temati par 10 dažādiem ikdienā lietojamiem instrumentiem, ko apgūt triju dienu intensīvos treniņos. Bet uzņēmums savus darbiniekus no visas Latvijas varēja saaicināt vienuviet tikai uz pāris stundām. Tā kā kvalitāte stāv pāri visam, tika meklēts risinājums – tiešsaistes mācības vairāku dienu garumā. Kopš tā brīža uzņēmums ir pilnībā pārgājis uz šādu apmācību risinājumu.

Delikātā tiešsaiste

Zuarguss ir pārliecināts, ka mūsdienu apmācību procesā sen vairs nepietiek ar pliku video ierakstu, jo cilvēki nogurstot jau desmitajā minūtē, bet informācijas uztvere ir ļoti būtiska. To ietekmē līdzšinējās dienas ritms un jau pie ekrāniem pavadītais laiks. Cilvēki var ārkārtīgi ātri nogurt, arī sēžot pie datora, un to nekādi nevar ignorēt. Tāpēc mācībās tiešsaistē viņi cenšas prasmīgi integrēt dažādus relaksējošus un enerģizējošus elementus, kā arī spēles principu, kas palīdz klausītājiem uzturēt tonusu.

Cilvēki nereti esot maldīgi pārliecināti, ka tiešsaiste ir gluži vai burvju rīks – atliek tikai sagatavot stāstāmo materiālu, to ierakstīt, un visi tūdaļ visu zinās, sapratīs un pratīs. Bet tiešsaiste var kļūt arī par toksisku instrumentu, kas rada gluži pretēju efektu un laupa cilvēkam vēlmi ko apgūt. Zuarguss to salīdzina ar atomenerģiju: mūsu rīcībā ir jaudīgs rīks, bet cilvēki nereti nedomājot par tā lietošanas sekām – kā rezultātā var ražot gan pozitīvu, gan iznīcinošu enerģiju.

Pa šiem gadiem viņa vadītais 15 cilvēku kolektīvs ir sapratis, ka klientam mācībās ir jāiesaista ne vien prāts, bet viss ķermenis un ka darbinieku uzdevums ir rūpēties par klientu pašsajūtu, ieplānot intensīvas pauzes, palīdzēt uztvert un pielietot sniegto informāciju. To visu kopā viņi dēvē par gudro spēli.

Uzņēmumiem tiek piedāvātas apmācības par viņiem aktuālām tēmām, piemēram, par komunikācijas metodēm, kas ir nenovērtēta lieta: kā vadītājs var izstāstīt savu ideju, kā radīt uzticēšanās vidi, emocionālo saikni. Pandēmijas laiks ir nesis sev līdzi piedāvājumu “Pilna baterija” – šis digitālā laikmeta apzīmējums attiecināms arī uz krietni pieaugušo tiešsaišu kvantumu, kas nosēdina cilvēka “bateriju”. Šis kurss iepazīstina, ar kādiem mehānismiem varam nodrošināt savas baterijas atjaunošanos. Cita jauna programma arī apgaismo, kā labāk izmantot ZOOM un citas metodoloģijas, lai cilvēki saglabātu skaidro saprātu, cilvēcību un darba efektivitāti. Jo ir liela atšķirība, vai cilvēks vada nodarbību klātienē, kur redz klientu dzīvo mīmiku, ķermeņa valodu un 100 citus aspektus, vai arī starp viņiem ir ekrāns.

Kā iemācīties gudri spēlēties

Tā kā skolā un nereti arī ģimenē mums neko daudz par sevi neiemāca, mums ir jāsāk visu apgūt no pašiem pamatiem. Mācību process sākas ar vienkāršiem jautājumiem: kas ir manas dzīves mērķi, ko es vēlos darīt, kādas varētu būt manas prioritātes darbā?

Zuarguss teic, ka viss esot vienkārši – mācības ir spēle, kas palīdz aktivizēt smadzenes un apgūt mācību materiālu. Jo tieši spēlē mēs gūstam visvairāk enerģijas, tajā ir skaidrs mērķis, radošums un spēlējot izzūd statusi. Tieši tādēļ spēles palīdz sasniegt ļoti nopietnus mērķus, iemāca labākas komunikācijas prasmes vadītājiem, palīdz saprast darbinieku motivācijas veidus un piemeklēt ikvienam vispiemērotākos darba uzdevumus.

Cilvēks novecojot tad, kad pārstāj spēlēties, tādēļ ikvienā vecumā jāmeklē sev jauna spēle! Ja pienācis pensijas vecums, tad darba spēle ir galā, bet tās vietā var uzsākt kādu citu, piemēram, iepazīt jaunu valsti, valodu, cilvēku vai hobiju.

Saruna ar melno ekrānu

Dažkārt kolēģi vai citi sarunbiedri tiešsaistes sarunas laikā mēdz izslēgt kameru un tad pārējiem nākas sarunāties ar melnu ekrānu. To varot salīdzināt ar Austrumu zemēm, kur sievietes aizsedz seju un mums ir liegts to iepazīt. Tāpat arī cilvēks, kurš izslēdz kameru, liedz sarunbiedram informāciju par sevi un uzliek otram daudz lielāku emocionālo slogu.

Izslēdzot kameru sarunas laikā, mēs it kā noņemam sevi no skatuves un uz īsu brīdi jūtamies atviegloti, jo vairs neesam ieslēguši savu ķermeni sociālās vides enerģijā. Taču tas tikai šķietami ir vieglākais ceļš. Ilgtermiņā tas nav izdevīgs nevienam no sarunā iesaistītajiem, jo cilvēks ir sociāla būtne, viņam ir vēlme komunicēt un tieši sociālā vide dod mums enerģiju. Un brīdī, kad mēs saposušies izejam no mājas vai tiešsaistes sarunas laikā ieslēdzam kameru, mēs dabūjam enerģiju, kas mūs atkal uzlādē.

Jaunais uzņēmēj, vai dzīvi baudi ar lieliem kumosiem?

Zuarguss nav pārliecināts, ka katram ar kādu biznesa ieceri noteikti uzreiz būtu jāveidosavs uzņēmums. Svarīgi esot katram pašam saprast savu vēlamo attīstības veidu – vai vēlies iet ar trejdeviņjūdžu zābakiem vai lēnītēm. “Dažiem patīk ēst lieliem kumosiem, iet lieliem soļiem un dzīvot lielu dzīvi. Bet ir arī tādi, kas iet un bauda dzīvi pa maziem gabaliņiem. Arī šeit ir stāsts par sevis izprašanu, jo katram no šiem tipiem ir sava pieeja un risinājumi dzīvei un biznesam,” viņš norāda.

Vēl ikvienam esot būtiski apjaust sev svarīgākās vērtības, lai saglabātu savu radošo dzirksti. Piemēram, ja sašķobās finansiālā situācija, kādam varbūt ne ūsa nenotrīsēs, bet citam var nobrukt nervu sistēma, aktivizēties veģetatīvā distonija utt. Šādā gadījumā cilvēkam finansiālā drošība ir ļoti svarīga un riskēt nevajadzētu. Te uzņēmējs iesaka pamēģināt ezera piemēru: ja ir ezers, kurā tu vēlies nopeldēties, nelec tajā uzreiz, bet vispirms aizej pie kāda, kurš jau šai ezerā ir peldējis. Iebāzt ezerā pirkstu un patausti, vai ūdens tev ģeld. Aprunājies ar citiem, kā tur, savā biznesā, ir. Varbūt tev ir iespēja vienu dienu pabūt šai vidē, lai sajustu, vai tas tiešām ir tas, ko vēlies, vai tu jūties komfortabli. Un rezultātā paša emocijas visnekļūdīgāk parādīs pareizo izvēles ceļu.

Uzņēmumam “11 Humans” jau no paša sākuma izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Swedbank, kuru Zuarguss vērtē ļoti atzinīgi – banka kopumā ātri reaģē un vienmēr izdodas atrasts labus risinājumus. Tāpat uzņēmējs uzteic arī labo atgriezenisko saiti un konsultācijas.

Par robotizēto nākotni

Jau šobrīd daudzviet tiek optimizēti cilvēku resursi, daļu darbu uzticot tehnoloģijām. Piemēram, pašlaik ir pieejami izcili tulkošanas rīki, līdz ar to ir mazinājies pieprasījums pēc angļu valodas tulkiem un korektoriem. Tomēr Zuarguss tulkiem iesaka atrast sava aicinājuma šķautni un darboties. Viņš uzskata, ka cilvēkiem ir jāatrod veidi, kā kļūt par patstāvīgām radošām vienībām, nevis par digitālās tehnikas apkalpotājiem. Viens no kursa “Atrodi savu aizraušanos” uzdevumiem ir palīdzēt cilvēkiem saprast, kā viņa aizraušanās var mainīties līdzi laikam, jo tehnoloģijas, globalizācija pieprasa pašizpratnē balstītu radošumu. Zuarguss piesauc Raiņa teikto, ka pastāvēs, kas mainīsies: mums nemitīgi ir jāmainās, lai turpmāk dzīvotu kaut kripatiņu labāk.

Vienlaikus viņu satrauc digitalizēšanas laikmetā novārtā pamestais cilvēcīgums, jo globālā sabiedrība paliekot sausāka, ciniskāka, noslēgtāka un primitīvāka jeb sirds-negudrāka, kā arī attālinoties no emocionālā intelekta attīstīšanas. Uzņēmējs uzskata, ka cilvēciskums ir tā dzīves garša, ko mēs izbaudām kopā ar draugiem un sev mīļajiem cilvēkiem. Tas sevī ietver prasmes sarunāties, ieklausīties un atbalstīt citam citu. Un tieši šīs pašas īpašības ir nepieciešamas darbā. Kā saglabāt cilvēcību kopā ar mums vajadzīgajām prasmēm sarunāties un būt enerģijas pilniem arī šajā tehnoloģiju laikmetā – tas ir liels un svarīgs uzdevums, ko palīdz risināt arī “11 Humans” komanda.