26. feb, 2016

5 spēcīgas komandas stūrakmeņi

Jau tālajā 1882. gadā franču inženieri Ringelmanu nodarbināja jautājums, vai darbs grupā nav mazāk produktīvs kā individuāls veikums. Eksperimentā liekot vīriem vilkt virvi, atklājās, ka grupā katrs to darīja, ieguldot par 1/4 daļu mazāk piepūles. Taču mūsdienu psihologi apgalvo – tieksme paslinkot uz citu rēķina nav vērojama tad, ja komandas darbs tiek pareizi organizēts. Tieši otrādi – katra grupas locekļa sniegums ir ievērojami augstāks, ja viņu iedrošina komandas atbalsts. Lūk, daži ieteikumi veiksmīgam komandas darbam.

1. Komanda no dažādiem cilvēkiem
Efektīva komanda ir kas vairāk par vienā uzņēmumā strādājošu cilvēku grupu. Kembridžas Universitātes Biznesa skolas pasniedzējs un grāmatas „There is an I in Team” autors Marks de Ronds norāda, ka komandā ir ļoti svarīgi apvienot profesionālus cilvēkus ar dažādām zināšanām, spējām un personības iezīmēm, jo tas vairo komandas kreatīvo garu un tās darba efektivitāti.

2. Skaidri definēts mērķis un katra loma tajā
Komandu saliedē un motivē skaidri definēts mērķis, no kura izriet norādes, ko katrs komandas loceklis var darīt tā sasniegšanai. Ir svarīgi, lai katrs justos nevis kā kopuma anonīma daļa, bet lai viņam būtu sava loma, pienākumi un uzdevumi, kas būtu pielāgoti tieši viņa spējām un personībai. Tas paver iespēju katra cilvēka individuālai radošai izpausmei un iezīmē balansu starp katra individuālo un komandas kopējo atbildību.

3. Psiholoģisks komforts, lai iniciatīvu var izrādīt katrs
Komandas darbā izšķiroši svarīga ir spēja uzklausīt un respektēt dažādus viedokļus un nonākt pie vienota lēmuma, apzinoties, ka katrs kopīgi pieņemts lēmums ir solis ceļā uz mērķi. Svarīgi, lai komandas locekļi izjustu savstarpēju cieņu, uzticēšanos un atbalstu – tikai tad ikviens spēs brīvi izteikt savu viedokli, izrādīt iniciatīvu un pilnībā īstenot savu potenciālu.

4. Labāk diskusijas nekā vienprātība
Komandai nav vienmēr jābūt vienisprātis; gluži pretēji – tai ir svarīgi spēt palūkoties uz problēmas risinājumiem no dažādiem aspektiem, ar svaigu skatījumu un radoši. Ļoti saliedētas komandas locekļi nereti iekrīt vienādas domāšanas slazdā un nesaskata negaidītas iespējas.

5. Ikviens ir informēts un novērtēts
Apziņa, ka tavs ieguldījums kopējā darbā tiek pamanīts un novērtēts, ir ļoti svarīga ikvienam cilvēkam. Tā sniedz gandarījumu, vairo lojalitāti komandai un motivē strādāt vēl labāk. Savukārt informācijas aprite, kurā iesaistīti visi un ikviens, ir viens no savstarpējas uzticēšanās un efektīva komandas darba stūrakmeņiem.