19. mar, 2021

“Dzīvei gatavs”: ieguvums ne tikai skolēniem, bet arī uzņēmējiem

Laiks, kad skolēni tika gatavoti konkrētām profesijām, ir pagātnē – mūsdienīga, kvalitatīva, konkurētspējīga izglītība nozīmē spēju pielietot skolā gūtās zināšanas un prasmes reālajā dzīvē. Skolām darba devēju zināšanas par savas nozares un darba tirgus attīstību ir neatsverams palīgs mūsdienīga mācību satura veidošanā.

Savukārt uzņēmumiem ir vajadzīgas iespējas pastāstīt par savu nozari un jau laikus veidot savu kā darba devēja tēlu jauniešu vidū. Vieta, kur šīs intereses un vajadzības satiekas, ir skolu programma “Dzīvei gatavs” – dažādu nozaru uzņēmumu, organizāciju un valsts pārvaldes iestāžu vieslekcijas un ekskursijas skolās, kas arī pašiem uzņēmumiem sniedz virkni vērtīgu ieguvumu.

Intereses radīšana par nozari

Laikā, kad pasaule piedāvā milzīgu virspusējas informācijas apjomu, svarīgāk nekā jebkad ir palīdzēt jauniešiem gūt padziļinātu izpratni par dažādām nozarēm un mērķtiecīgi virzīt interesi par nākotnes profesijām. Jebkuram uzņēmumam un iestādei ir vajadzīgi motivēti darbinieki, kuri apzinās savu izvēli, nevis izmēģina kaut ko tāpēc, ka izveidojies attāls priekšstats par nozares ikdienu, kas nereti noved pie vilšanās un nodarbošanās maiņas.

Dalība Skolu programmā “Dzīvei gatavs” ir uzņēmumu iespēja uzrunāt un izglītot savus potenciālos nākotnes kolēģus, veidojot ilgtermiņa attiecības ar topošo jauno profesionāļu paaudzi. Savukārt īsā un vidējā termiņā tas mudina mācīties un pilnveidoties jau esošos speciālistus.

Arī skolotāji savās atsauksmēs atzīst, ka dažādība, ko mācību procesā ienes vieslektoru mācību stundas, ir efektīvs veids, kā veicināt skolēnu interesi par mācību priekšmetu un konkrēto nozari.

Darbinieku izaugsmes veicināšana

Stāšanās klases priekšā ir jauna noderīga pieredze savas personības, komunikācijas un sadarbības prasmju attīstībai: darbinieki iegūst prasmes sagatavot mācību saturu, to prezentēt, strādāt ar auditoriju, un visu vainago labi padarīta, jēgpilna darba sajūta, kas noteikti nāk par labu pašu motivācijai. Skolotāja loma arī mudina profesionāļus papildināt un padziļināt savas zināšanas par nozari, kas savukārt pēc tam palīdz ikdienas darbā.

Turklāt ļoti vērtīga ir atgriezeniskā saite par uzņēmumu pārstāvju sniegumu – uzstāšanos, līderības prasmēm, spēju rast risinājumus neikdienišķās situācijās. Dalība programmā arī veido darbinieku izpratni par uzņēmuma darbu un nepieciešamajām profesijām, lepnumu par piederību uzņēmumam un sava darba vērtības apzināšanos.

Uzņēmuma tēla veidošana

Uzņēmēju pieredze rāda, ka darbinieki aizvien biežāk vēlas strādāt uzņēmumos, kas ne tikai nodarbojas ar veiksmīgu uzņēmējdarbību, bet arī sniedz ieguldījumu sabiedrības labā. Iesaistīšanās “Dzīvei gatavs” ir iespēja ne tikai ieviest jaunas, labas vēsmas bērnu nākotnē, bet arī vairot darbiniekos vēlmi neturēt sveci zem pūra un dalīties savās zināšanās, iedvesmojot jauniešus sasniegumiem, saglabāt radošumu, apdomāt jaunas idejas zināšanu pārnesē, kā arī paskatīties uz aktuālajiem jautājumiem no jauniešu perspektīvas, saprotot, kas viņiem ir aktuāls un svarīgs.

Ar vieslekcijām un ekskursijām tiek veicināta arī uzņēmumu atpazīstamība. Uzņēmumu darbinieki vieslekcijās stāsta skolēniem par nepieciešamajām profesijām un zināšanu pielietojumu profesionālajā dzīvē un vienlaikus iepazīstina ar uzņēmuma vērtībām, iekšējo un komunikācijas kultūru. Savukārt ekskursijas uzņēmumos ļauj skolēniem redzēt un novērtēt priekšrocības, ko ietver darba devēja zīmols, – un tas viņiem var būt izšķirošs arguments nākotnes profesijas un darbavietas izvēlē.

Attālināto rīku apguve

Laikā, kad daudziem lielākā darba dienas daļa paiet, izmantojot dažādus tiešsaistes rīkus un digitālus risinājumus darba pienākumu veikšanai, arī Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir pielāgota attālināto mācību formātam. Tiešsaistes mācības ir izaicinājums gan vecākiem, gan skolotājiem un skolēniem – tās prasa pielāgošanos, jaunas iemaņas un nebijušus risinājumus, turklāt skolēnu uzmanību noturēt ir grūtāk nekā jebkad.

Attālināto nodarbību vadīšana ir lieliska iespēja ne tikai uztrenēt publiskās uzstāšanās prasmes, bet arī attīstīt prasmes vadīt tikšanos un noturēt auditorijas uzmanību attālinātā formātā un apgūt jaunus rīkus, atbalstot skolotājus izaicinošajā attālināto mācību formātā.

Skolu programmas “Dzīvei gatavs” pamatlicēji ir Swedbank un Izglītības kustība “Iespējamā misija”. Skolu programmā "Dzīvei gatavs" šobrīd iesaistījušies 22 uzņēmumi no dažādām nozarēm un seši sadarbības partneri, piedāvājot ekskursijas, vieslekcijas un tiešsaistes nodarbības, kas kļuvušas aktuālas kopš attālināto mācību sākšanās. Kopā "Dzīvei gatavs" programmā kopš aizsākumiem 2017.gadā ir notikušas 1628 klātienes mācību stundas, 103 tiešsaistes stundas un 582 klātienes ekskursijas, sniedzot vairāk nekā 53 000 skolēniem priekšstatu par to, kā šo uzņēmumu jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas. Arī jūsu uzņēmums var parādīt skolēniem, kā skolā mācīto pielietot dzīvē!