8. jan, 2018

6 emocionālās līderības stili biznesā: kuram atbilstat jūs?

Tas ir fakts: cilvēkus bieži spēcīgāk par racionāliem apsvērumiem vada emocijas, un tas attiecas arī uz biznesa pasauli. Tādēļ tajā pēdējos gados daudz tiek runāts par emocionālo līderību – proti, prasmi kolektīva vadībā gudri un efektīvi iesaistīt intuīciju un emocionālos faktorus. Biznesa vadības jomas eksperti Daniels Goulmens, Ričards Bojacis un Enija Makkī izšķir 6 emocionālās līderības stilus. Kurš no tiem būtu visatbilstošākais jūsu personībai?

1. Koučinga līderis

Šī līdera moto ir – “Pamēģiniet to!”. Viņš ir empātisks un iedrošinošs un lieliski spēj motivēt darbiniekus, ieklausoties viņos, vairojot savstarpējās uzticēšanās un piederības sajūtu un iedvesmojot jauniem sasniegumiem.

Viens no slavenākajiem šī tipa pārstāvjiem ir leģendārais “reklāmas tēvs” Deivids Ogilvijs, kurš sevī apvienoja virkni līderim atbilstošu izpausmju. Viena no tām bija dziļas, saturīgas sarunas ar kolēģiem, kuras bieži pārkāpa formalitātes robežas, – piemēram, par kolektīvā strādājošo sapņiem, personīgo dzīvi un karjeras izaugsmi.

Mūsdienu straujajā ritmā vieglāk ir pateikt “Man tam nav laika!”, taču šādi ne tikai paliksiet neziņā par kolektīva noskaņojumu, bet arī atstāsiet novārtā spēcīgu līderības instrumentu.

2. Demokrātiskais līderis

Viņa galvenais instruments ir komunikācija ar kolēģiem, un tās pamatjautājums ir – “Un kādas ir jūsu domas?”.

Šis līderības stils vislabāk strādā situācijās, kad nav skaidrs, pa kuru ceļu iet, un lieti var noderēt sarunas ar kolēģiem. Demokrātiskā tipa līderim jābūt atvērtam viedokļu dažādībai un jāpieņem, ka arī negatīvs vērtējums var būt stimuls attīstībai. Trīs vaļi, uz kuriem balstās šis līdera tips, ir: komandas darbs un kolaborācija, konfliktsituāciju menedžments un ietekme.

1993. gadā teju uz sabrukuma robežas esošās datortehnoloģiju kompānijas IBM vadītājs Lūiss Gerstners juniors, lai glābtu uzņēmumu, nolēma pielietot demokrātisko vadības stilu un uzklausīt kompānijas darbinieku viedokli. Tas viņam ļāva pagriezt kompānijas likteni par 180 grādiem, un šobrīd IBM ir viens no vadošajiem darba devējiem pasaulē.

Līdzīgu stilu piekopa arī bijušais Austrālijas “Westpac Bank” vadītājs Deivids Morgans, ik gadu 20 dienas atvēlot sesijām, uz kurām sapulcināja 40 kolēģus, lai tie, viņa paša vārdiem, “pastāstītu, kā lietas notiek realitātē”.

3. Kopienas līderis

Šī tipa moto – “Cilvēks vienmēr ir pirmajā vietā!”. Viņa galvenās rūpes vērstas uz to, lai radītu pozitīvu noskaņojumu un ciešas emocionālās saites darba kolektīvā. Šis līderis katru darbinieku uzlūko kā individuālu personību un bieži piedāvā atbalstu privātās dzīves situāciju risināšanā, tādējādi veidojot nenovērtējamu lojalitātes un saskaņas gaisotni kolektīvā. Šī tipa svarīga iezīme ir empātija jeb spēja iejusties kolēģu ādā – pat ja viņu emocionālās vajadzības reizēm jānoliek augstāk par biznesa mērķi.

4. Vadības līderis

Šī tipa līdera moto ir: “Dariet, ko saku!”. Viņa mērķis ir dot skaidras, precīzas norādes kolektīvam, skaidri definējot katra individuālo atbildību un darbības jomu. Viņa emocionālās līderības galvenie aspekti ir: ietekme, virzība uz panākumiem un iniciatīva. Ne mazāk svarīga šim tipam ir pašapziņa, novērtējums kolektīvā, emocionālā kontrole un empātija. Šis līdera tips sevi ļoti labi pierāda krīzes situācijās – viņam piemītošā noturība pret stresu, racionālais vadības stils un spēja kontrolēt situāciju ļauj pārvarēt grūtības ātrāk un vieglāk nekā citu tipu līderiem.

5. Panākumu līderis

Viņa moto: “Dariet kā es!” Šo tipu vada ideja par līderi ar lielo “L” – cilvēku, kas rāda piemēru un spēj nodot savas prasmes citiem. Viņš savā komandā sēj pārliecību, ka vienmēr jātiecas uz vēl augstākiem, vēl lielākiem mērķiem, arvien attīstot savu sniegumu, un šo mērķu labad gādā par arvien jaunu apvāršņu, darbības veidu un tehnoloģiju apguvi. Taču panākumu līdera mērķi nav tādas materiālas vērtības kā budžets, lielāka peļņa vai tituli – viņam ir svarīgāk sasniegt paša izvirzītos augstos standartus sev un savai komandai.

6. Vizualizācijas līderis

Šī līdera moto ir: “Nāciet man līdzi!” Viņa galvenais uzdevums: definēt un vizualizēt to, kā katra darbinieka panākumi iezīmējas kopējā “attēlā”, kopējā vīzijā par to, ar ko uzņēmums nodarbojas un ko vēlas sasniegt. Svarīgākais – pašam līderim ir jātic šai vīzijai, jo viņš ir tas, kurš iedvesmo, iedrošina un virza uzņēmuma darbiniekus un rosina viņu iniciatīvu.
Vizualizācijas līdera tips ir efektīvs posmā, kad uzņēmums piedzīvo pārmaiņas vai ir jauna stratēģiskā plāna meklējumos, tomēr tas nebūtu piemērotākais, ja komandā ir uzņēmuma darbības jomā zinošākas personības. Šajā gadījumā labāk izraudzīties demokrātisko līdera tipu.

Lai vai kuru no šiem līderības stiliem jūs atzītu par piemērotāko sev, atcerieties, ka līderības stūrakmens vienmēr ir apkārtējo cieņa un uzticēšanās un to iemanto vadītāji ar attīstītu emocionālo inteliģenci. Izkopjot to, jūs kļūsiet par patiesu līderi, kuru atbalstīs un kuram sekos.