12. jūn, 2017

Iespēja radīt nebijušu biznesa risinājumu sadarbībā ar studentiem

Inovāciju ieviešana uzņēmumā šobrīd ir viens no aktuālākajiem jautājumiem jebkura progresīva uzņēmuma dienas kārtībā. Viens no inovāciju radīšanas pamatnosacījumiem ir dažādošana – dažādu cilvēku, vides, ideju, pieredžu apvienošana, lai izveidotu ko nebijušu. Bieži uzņēmumiem, kuri koncentrējas noteiktā tirgus nišā un strādā pie konkrēta produktu portfeļa, ir apgrūtinoši iekšēji mainīt vidi, tādēļ jaunu ideju radīšanai zināšanas tiek piesaistītas no ārpuses.

RTU Dizaina fabrika aicina uzņēmumus pievienoties inovāciju sadarbības platformai "Demola Latvia", kas uzņēmumiem nodrošina pieeju gaišākajiem studentu prātiem inovatīvu risinājumu izstrādāšanā.

Kā tas notiek?

Uzņēmums, iestāde vai organizācija iesniedz risināšanai studentu darba grupai savu problēmjautājumu, kas saistīts ar produktu vai pakalpojumu attīstību, piemēram, produkta iespējas jaunos tirgos, jauna produkta koncepta radīšana, zīmolvadība vai idejas komercializēšanas iespējas.

"Demola Latvia" ekspertu grupa nokomplektē multidisciplināras un katram projekta saturam atbilstošas darba grupas, iekļaujot tajās aktīvākos studentus no Latvijas augstskolām.

"Demola Latvia" nodrošina darba plānu, metodiku, mentoru atbalstu, izglītojošus seminārus, lai 3,5 mēnešu laikā studentu grupa sadarbībā ar uzņēmumu nonāktu līdz rezultātam. Visus projektus darba gaitā vairākas reizes izvērtē pieaicinātie eksperti, kas sniedz konsultācijas un novērtējumu studentu darbam.

Uzņēmuma ieguvumi

 • Iespēja relatīvi vienkārši un bez finansiāla riska iegūt jaunus, radošus risinājumus ar mūsdienīgu un svaigu skatu no malas uz savu problēmjautājumu, ko izstrādājuši studenti profesionāļu darba grupas vadībā.
 • Iespēja iesaistīt savus darbiniekus radošā inovāciju izstrādes procesā.
 • Iepazīt un aicināt darbā/praksē jaunus talantus.
 • Iespēja pozicionēties kā atvērtiem, uz inovācijām vērstiem un studentiem draudzīgiem darba devējiem.
 • Iespēja ieviest un attīstīt projekta idejas tālāk pēc "Demola Latvia" sezonas noslēguma gan turpinot sadarbību ar labākajiem studentiem un augstskolu mācībspēkiem, gan arī izmantojot augstskolu pētniecisko bāzi.

Prasības uzņēmumam

 • Uzņēmuma iesniegtais problēmjautājums ir saprotams.
 • Tas ir formulēts pietiekami plaši, lai būtu iespējams izstrādāt dažādu veidu risinājumus.
 • Uzņēmums ir atvērts uzklausīt neordinārus risinājumus.
 • Uzņēmumam jānozīmē kontaktpersona, kura projekta gaitā varēs veltīt laiku, lai tiktos ar studentu darba grupu un piedalītos publiskajos pasākumos.

Sadarbības izmaksas

 • Par dalību projektā uzņēmums sedz administratīvos izdevumus 500 EUR apmērā.
 • Ja uzņēmums ir apmierināts ar rezultātu un nolemj iegādāties studentu radītā risinājuma izmantošanas tiesības, tas maksā autoratlīdzību (1000 – 3000 EUR apmērā atkarībā no projekta sarežģītības) un papildus vēl 500 EUR administratīvos izdevumus.


Projekta termiņi

Ja esat to atvērto vadītāju skaitā, kuri novērtē sadarbību ar studentiem, aicinām jūs piedalīties jaunajā "Demola Latvia" 2017. gada RUDENS sezonā un uzdot studentiem darba uzdevumu, ļaujot radīt ko nebijušu. Jūsu pieteikumus gaida erudītākie Latvijas un ārvalstu studenti!

Pieteikt uzņēmumu dalībai "Demola Latvia" 2017. gada rudens sezonā var līdz 22. jūnijam https://rtudesignfactory.typeform.com/to/v4WLDn

Kas ir "Demola"?

"Demola" pasaulē ir zināma jau kopš 2008. gada, kad tā tika atklāta Somijas pilsētā Tamperē. "Demola Latvia" darbību sāka 2014. gadā kā sadarbības platforma starp radošiem un strādāt gribošiem studentiem un uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem, kuriem nepieciešama konkrēta problēmjautājuma risināšana. Šobrīd "Demola"  princips ir ieviests jau deviņās pasaules valstīs, t.sk. Latvijā. Savus problēmjautājumus risināšanai "Demola"  ir uzticējuši tādi uzņēmumi kā Nokia, Intel, ABB, Nokian, Helsinku pilsētas dome, SAAB, Sony, Canon, Ruukki un daudzi citi gan tehnoloģiju un finanšu, gan būvniecības un ražošanas uzņēmumi. 80% no projektu iesniedzējiem ir atzinuši, ka iegūtie rezultāti ir vērtīgi un izmantojami viņu biznesā.   

RTU ir parakstījusi sadarbības līgumus ar «Demola» koncepta turētāju "The New Factory" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), tādējādi kļūstot par "Demola Latvia"* vadošo partneri. Projekta realizācijā aktīvi tiks iesaistīta arī Latvijas Univeritāte (LU), kas būs atbildīgā iestāde koncepta īstenošanai Latvijā. Šobrīd jau ir izveidota RTU un LU darbinieku darba grupa, kas strādā pie projekta realizēšanas, programmas izstrādes un uzņēmumu piesaistes.

"Demola Latvia" darba grupas vārdā:
Liene Rubina

http://latvia.demola.net
+37126784050

*"Demola Latvia" tiek īstenota saskaņā ar 2016. gada 14. novembrī noslēgto vienošanos par Projekta Nr. 1.2.2.2./16/l/001 “Inovāciju motivācijas programma”