12. jan, 2017

Kā nosargāt mērķi un noturēt fokusu uz to?

Uzņēmumā vienmēr ir iespēja izvirzīt labus un skaidri definētus mērķus, tomēr pastāv dažādi riski, kas var kavēt virzību uz iecerēto. Tā, piemēram, var mainīties apkārtējie apstākļi. Tāpat arī pastāv risks, ka uzņēmuma darbinieki jūtot, ka uzstādītā panākumu latiņa tomēr ir pārāk augsta, sāk just nedrošību un neapzināti sāk sniegt nepatiesu informāciju par mērķu sasniegšanu. Vai arī darbinieki strādā pāri saviem spēkiem, ar laiku sākot izjust neapmierinātību, vilšanos sevī un apkārtējos par to, ka neizdodas pietuvoties izvirzītajam mērķim.

Kā stāties pretī šiem izaicinājumiem? Pirmkārt, lai izvairītos no šādiem riskiem, svarīgi uzņēmuma mērķus apspriest sistemātiski, nevis tikai reizi gadā. Tāpat jābūt modriem un spējīgiem reaģēt uz apkārt notiekošo. Lai gan noteikts fokuss un koncentrēšanās tik tiešām ir vajadzīgi, tas nedrīkst pāraugt šaurā “tuneļa skatījumā”. Iespējams, mainījušies apkārtējie apstākļi un izvirzīto mērķi nepieciešams nedaudz koriģēt, bet varbūt rezultāta sasniegšanai vajadzīgs veidot pavisam citu stratēģiju.

Tāpat arī virzībai uz mērķi nav jāizslēdz citas aktivitātes. Jā, protams, definējot sasniedzamo rezultātu, ir skaidrs, kādas zināšanas un prasmes būs jāpielieto, un tās attiecīgi jāliek lietā. Taču svarīgi būt atvērtiem arī jaunām zināšanām un saglabāt zināmu devu radošuma, lai virzība uz iecerēto nepārvērstos par vienmuļu, rutīnas pārsātinātu maratonu.

Ceļā uz definēto mērķi nepieciešams ik pa laikam apzināt, cik daudz no iecerētā jau paveikts, un atzīmēt to, tādējādi sevi rosinot un iedvesmojot tālākiem sasniegumiem. Liela nozīme ir arī komandas garam – jūtot palīdzību no kolēģiem, darbinieks jutīsies vairāk motivēts un lielāka ticamība, ka viņš tieksies uz mērķa sasniegšanu. Tāpat arī zināms pamudinājums būs kolēģu labais piemērs – redzot, kādus rezultātus sasniedz apkārtējie, citi darbinieki arī būs mudināts sasniegt vairāk.

Lai izvairītos no tā, ka kādā brīdī mērķis tomēr šķiet nesasniedzams un rodas vēlme to atmest pavisam, ir iespējams to vēlreiz pārskatīt. Varbūt tas patiesi ir noteikts pārāk augsts – šeit lieti noderēs aplūkot nozares vidējos rādītājus un saprast, vai iecerētais tos krietni nepārsniedz. Tas nenozīmē, ka izvirzīto mērķi vajag atcelt, taču, iespējams, nepieciešams nedaudz pagarināt termiņu tā izpildei. Tāpat mērķis vienkāršāk sasniedzams, to strukturējot sīkākās darbībās, vairākos posmos.