24. apr, 2018

Kādas ir uzņēmējam svarīgākās īpašības

Kādām īpašībām būtu jāpiemīt cilvēkam, kurš nolēmis kļūt par uzņēmēju? Šoreiz šo jautājumu uzdevām tiem, kas pašlaik vēl nav uzņēmēji, bet, iespējams, nākotnē par tādiem kļūs, un iegūtās atbildes salīdzinājām ar tām, ko uz šo pašu jautājumu ieguvām pirms 6 gadiem. Vai un kas ir mainījies mūsu domāšanā un uztverē? 

Arvien augstāk vērtē stratēģisko domāšanu

Swedbank 2018. gada aptaujas dati rāda: cilvēkam, kurš nolēmis kļūt par uzņēmēju, vissvarīgākās īpašības ir stratēģiskā domāšana (49%), pašpārliecinātība un spēja ar savu produktu aizraut citus (43%), kā arī drosme riskēt (40%). Kopš 2012. gada, kad tika veikts identiska aptauja, iedzīvotāju uztverē būtiski pieaugusi stratēģiskās domāšanas loma (+21 procentpunkts).

Pirms sešiem gadiem kā trīs jaunam uzņēmējam visnepieciešamākās īpašības tika nosauktas drosme riskēt (48%), pašpārliecinātība, lai ar savu biznesa ideju spētu aizraut citus (45%), un intuīcija jeb spēja paredzēt, kas būs pieprasīts rīt (42%).

Turpretī šogad lielāks uzsvars tiek likts uz nevēlēšanos strādāt citu pakļautībā (+5 procentpunkti, sasniedzot 8% robežu).

Mazāka lomanekā iepriekš piešķirta drosmei riskēt (–8 procentpunkti), intuīcijai (–6 procentpunkti; sasniedzot 36% svarīguma skalā) un erudīcijai (–13 procentpunkti; sasniedzot 14% svarīguma skalā). Savukārt vēlme nopelnīt vēlamo uzņēmēja īpašību sarakstā ierindota tikai pirmspēdējā vietā.

“Priecājos redzēt, ka ir tik ļoti pieaugusi stratēģiskās domāšanas loma. Regulāri tiekoties ar uzņēmējiem, varu novērtēt, ka bieži tieši spēja plānot savu rīcību un naudas plūsmu atšķir veiksmīgu uzņēmēju no mazāk veiksmīga. Ir ļoti daudz uzņēmēju, kuriem netrūkst ideju, entuziasma, spējas izprast klienta vajadzības un pārdot savu produktu, taču bez stratēģijas un labi plānotas darbības labus rezultātus var iegūt tikai īstermiņā. Lai sasniegtu rezultātus ilgtermiņā un veiksmīgi attīstītos, nepieciešams būt vienlaikus stratēģiskam un fleksiblam,” uzsver Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītāja Ieva Vīgante.

 

Uzņēmēja īpašību TOP3 dažādu grupu skatījumā

Interesanti, ka Swedbank 2018. gada pētījumā par trim svarīgākajām jaunā uzņēmēja īpašībām, aptaujāto sieviešu un vīriešu viedokļi atšķiras. Sievietes šīs īpašības pēc svarīguma sarindo šādi: stratēģiskā domāšana (54%), pašpārliecinātība un spēja aizraut citus ar savu biznesa ideju (45%), intuīcija un spēja redzēt, kas būs pieprasīts rīt (39%). Savukārt vīrieši tās min šādā secībā: drosme riskēt (45%), stratēģiskā domāšana (44%), pašpārliecinātība un spēja aizraut citus ar sava biznesa ideju (40%).

 Par trīs būtiskāko īpašību – stratēģiskās domāšanas, pašpārliecinātības un drosmes riskēt – nozīmīgumu vienisprātis ir gan tie, kas plāno uzsākt savu uzņēmējdarbību, gan tie, kas šādu iespēju neapsver.

Sava biznesa plānotāji vidēji retāk nepieciešamo īpašību komplektā ierindo intuīciju (svarīga 30% pretstatā 36% vidēji) un labas komunikācijas prasmes (svarīga 25% pretstatā 34% vidēji), bet biežāk nekā pārējie akcentē vēlmi labi nopelnīt (svarīga 22% biznesa plānotāju pretstatā 10% iedzīvotāju vidēji).

 Pētījuma rezultātiem piekrita arī Swedbank jaunās iniciatīvas – Uzņēmēju pieredzes dienu – dalībnieki diskusijā, kas Swedbank notika 20. aprīlī un kuras ieraksts redzams šeit (links uz FB diskusijas video). Pirmajās Uzņēmēju pieredzes dienās (16.–21. aprīlī) piedalījās vairāk nekā 70 uzņēmēju visā Latvijā, apmainoties ar pieredzi un zināšanām labākai uzņēmējdarbības vides veidošanai.