14. mar, 2022

5 iemesli, kāpēc uzņēmuma misija, vīzija un vērtības ir nepieciešamība

Teju katras organizācijas mājaslapā varam atrast sadaļu, kurā aprakstīta misija, vīzija un vērtības. Taču pat pieredzējuši uzņēmumi ar vairāku gadu pieredzi darba dunā stratēģiskos jautājumus, kas saistīti ar vīziju un misiju, nav definējuši vai veikuši to tikai formāli.

Tāpēc esam apkopojuši piecus svarīgākos iemeslus, kāpēc uzņēmumam nepieciešams atrast laiku misijas, vīzijas un vērtību  izvirzīšanai, kā arī kādus ieguvumus tie sniedz ikdienas darbā. Pieredzē dalās mežsaimniecības uzņēmuma SIA “RAIRU” valdes priekšsēdētājs Juris Rudītis, izglītības uzņēmuma SIA “Lielvārds” vadītājs Andris Gribusts, kā arī reklāmas un stratēģiskās aģentūras “WKND” dibinātājs un stratēģiskais plānotājs Edgars Pētersons.

“Būtībā uzņēmums var pastāvēt arī bez misijas, vīzijas un vērtībām, taču pie zināma attīstības līmeņa un cilvēku skaita uzņēmumā, šīs pamatnostādnes ir nepieciešams definēt. Pretējā gadījumā darbiniekiem, kolēģiem, klientiem un arī sadarbības partneriem rodas jautājums, kāds ir uzņēmuma mērķis, kāpēc un par ko šis uzņēmums ir, kā arī, kur uzņēmums vēlas attīstīties un ko darīt. Ja atbildes uz šiem jautājumiem nav, var rasties dažādas interpretācijas, kas nav vienotas un neļauj uzņēmumam veiksmīgi attīstīties,”skaidro Edgars Pētersons.

  • 1. Skaidra stratēģija un nepieciešamie attīstības virzieni

Kā apliecina arī Merimontas universitātes veiktais pētījums, kas analizēja vairāk nekā 770 dažādu uzņēmumu izstrādātās misijas un vīzijas, skaidri definēta misija un vīzija ir būtiskas uzņēmuma attīstībai, ietekmējot gan ilgtermiņa mērķu īstenošanu, gan komunikāciju ar potenciālajiem klientiem. Vīzijas un misijas formulēšana ir daļa no stratēģijas izstrādes un mērķu noteikšanas uzņēmumā. Efektīviem vadītājiem ir jāizmanto šie izvirzītie stratēģiskie mērķi, lai īstenotu, uzraudzītu un novērtētu uzņēmuma attīstību. Tātad kvalitatīvas un konkrētas misijas un vīzijas noteikšana ik vienam uzņēmumam palīdz skaidrāk skatīties nākotnē un kolektīvam skaidri parādīt, kāpēc uzņēmums ik dienas darbojas un kur vēlas visi kopā nokļūt.

SIA “Lielvārds”, pirms diviem gadiem nomainoties uzņēmuma vadībai, pirmais solis pārmaiņu procesā bija jaunas misijas un vīzijas atrašana un nodefinēšana.

“Tajā brīdī uzņēmums bija jau ar 28 gadu pieredzi, tāpēc bija svarīgi paskatīties pagātnē, kas mēs esam, izvērtēt, kur esam nokļuvuši šodien, kā arī saprast, kas ir tās galvenās vērtības un kompetences, ko piedāvājām un varam sniegt šobrīd. Pārmaiņu procesā iniciēju misijas, vīzijas un vērtību pārskatīšanu un no jauna definēšanu, jo uzskatu, ka tās ir kā Polārzvaigzne, kas rāda visai organizācijai virzību un palīdz uzņēmumam nepazust ikdienas plūsmā, kurā nemitīgi nāk jauni izaicinājumi, ikdienas piedāvājumi un pieprasījumi. Tās rāda un atgādina, kur mēs kā organizācija ejam un ko vēlamies sniegt pasaulē,” dalās uzņēmuma vadītājs Andris Gribusts.

  • 2. Darbinieku motivācija un skaidri soļi sadarbībai

Atklātas un patiesas uzņēmuma vērtības, misija un vīzija darbiniekos rada drošību, motivāciju, skaidru uzvedības rāmi, kā arī, ja vērtības starp uzņēmumu un darbinieku sakrīt, veicina lojalitāti pret uzņēmumu. Kā stāsta Edgars Pētersons, vairāki mūsdienu pētījumu rezultāti apliecinājuši, ka jaunās paaudzes darbaspēks, kā vienu no lietām, ko meklē savā darba devējā, ir jēgpilnums - lai manas iekšējās vērtības un mans pasaules uzskats sakrīt ar uzņēmumu, kurā es strādāju, un lai es caur uzņēmumu varu realizēt kādu savu pienesumu pasaulē, kas saskan ar manām vērtībām.

Konkrēta uzņēmuma misija, ko katrs darbinieks spēj asociēt ar sevi, apvieno kolektīvu vienotam mērķim, tas rada motivāciju ikdienas uzdevumiem, kā arī nosprauž skaidras robežas stratēģiski nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.​

Arī Juris Rudītis, SIA RAIRU misiju, vīziju un vērtības salīdzina ar ceļa karti un kompasu uzņēmuma komandai visos līmeņos: “Mūsu misija un vīzija darbiniekiem paskaidro uzņēmuma lielo uzdevumu, kāpēc vispār strādājam. SIA RAIRU ir svarīgi, lai katrs no darbiniekiem sajūt un saprot, ka šo varam sasniegt tikai kopīgiem spēkiem. Kopā izstrādājām arī vērtības, kas atspoguļo mūsu uzņēmumā svarīgāko, kā arī ļauj mūsu darbiniekiem atrast kopīgo starp savām un uzņēmumā esošajām vērtībām. Un, kas ne mazāk svarīgi, viens otru varam pieskatīt un vērtības atgādināt ne tikai sev, bet arī kolēģiem.”

  • 3. Finanšu plānošana un piesaiste

Skaidri un precīzi definēta uzņēmuma misija palīdz palielināt organizācijas efektivitāti un produktivitāti, tai skaitā finanšu plānošanā. Sastopoties ikdienā ar dilemmu finanšu resursu izlietošanā atšķirīgiem mērķiem, misijas izvirzīšana prioritāri var palīdzēt izdarīt gala lēmumu. Tāpat, ja uzņēmums plāno piesaistīt finansējumu no investoriem, jo skaidrāk uzņēmums spēj parādīt savu nākotnes redzējumu un būtību, jo lielāka iespējamība izpelnīties potenciālā investora uzticību un pārliecību par uzņēmuma stabilitāti ilgtermiņā. Ja finansējumu plānots apgūt caur kādu Eiropas Savienības programmu, konkrēto mērķu un misijas izvirzīšana priekšgalā ļaus precīzāk atrast nepieciešamo finansējuma avotu, programmu un arī pamatojumu atbalsta saņemšanai.

“Ļoti būtiska ir misijas, vīzijas un vērtību sasaiste ar biznesa ikgadējiem mērķiem. Tas uzreiz parāda, ka šīs trīs komponentes ir uzticams kompass, kas uztverams nopietni, un nav tikai tukšs mārketings. Tas arī pierāda, ka definētās vērtības, misija un vīzija ir daļa no biznesa procesa, uz ko organizācija virzās kopā,” pamato Edgars Pētersons.

  • 4. Komandas saliedēšana

SIA RAIRU valdes priekšsēdētājs pamatnostādņu izstrādes procesu aicina uztvert kā vērtīgu komandas saliedēšanās pasākumu:

“Tā ir iespēja apsēsties visiem kopā un pārrunāt bažas, satraukumus un gaidas, kā arī saprast katra individuālās vajadzības un vērtības. Pirmajai sarunai mums palīdzēja cilvēks ārpus uzņēmuma, kurš ar objektīvu skatu un jautājumiem, kas sākotnēji šķita paši par sevi saprotami, ļāva atklāti un mērķtiecīgi tikt pie vēlamā rezultāta. Sākotnēji katrs individuāli dalījāmies ar sev nozīmīgām vērtībām un saviem mērķiem, kas ļāva vēlreiz vienam otru iepazīt, izprast katram svarīgāko, kā arī vienoti aizveda pie kopīgā.”

SIA “Lielvārds” jaunās misijas un vīzijas definēšanas procesam uzņēmuma vadības līmenī izveidoja attīstības komandu astoņu cilvēku sastāvā, kas uzsāka izstrādes procesu. Pēc tam tika organizētas intervijas ar darbiniekiem, kā arī pieaicināti konsultanti, kas procesu palīdzēja sastrukturizēt, virzīt uz priekšu un veiksmīgi novadīt.

“Redzam, ka mūsu vīzija “Kopā veidojam Latviju kā labāko vietu, kur mācīt un mācīties” ļoti palīdz jaunu kolēģu piesaistē, kā arī lēmumu pieņemšanā ikdienā gan individuāli, gan komandā,”dalās Andris Gribusts.

  • 5. Uzņēmuma tēla veidošana - saki to, ko patiesi dari

Lai pozitīvi ietekmētu uzņēmuma tēlu, kā arī piesaistītu aizvien vairāk sadarbības partnerus un klientus, svarīgi, ka jūsu definētās vērtības, misija un vīzija ir patiesas un tiek īstenotas dzīvē.

“Viens ir definēt misiju un vīziju, lai tās iekļautu mājaslapā un izmantotu sabiedriskajās attiecībās, kas ir vienkāršākais darbs. Otrs ir integrēt to iekšējā vidē, kas ir izšķiroši- vai tās reāli strādās vai nestrādās. Var izdomāt labāko misiju, vīziju un vērtības pasaulē, bet, ja iekšējā komanda tam netic, tad arī ārējā auditorija to nenolasīs. Tas ir līdzīgi kā ar zaļo domāšanu un rūpēm par vidi – ja uzņēmums pasaka, ka iestājas par “zaļākiem” risinājumiem, bet realitātē tas izpaužas tikai ikgadējā ziedojumā vides organizācijām un nekas cits netiek mainīts iekšējos procesos, jūsu klients to noteikti pamanīs,” skaidro Edgars Pētersons.

Definētās vērtības var palīdzēt saredzēt tālākās darbības uzņēmumā:

“Katra no definētām vērtībām un skaļi pateiktajām ambīcijām mobilizē un liek būt vēl labākiem gan sabiedrībai, gan iekšēji uzņēmumā. Vērtību definēšana mūs aizveda pie dažādām idejām, kā vēl vairāk pateikto realizēt dzīvē. Piemēram, no šī gada SIA RAIRU darbiniekiem ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu, kā arī izstrādāta veselības apdrošināšanas sistēma. Šo atbalstu darbiniekiem lielā mērā pamudināja un motivēja īstenot tieši definētās vērtības,”pieredzē dalās Juris Rudītis.

Ar ko sākt un turpināt?

Kā skaidro Edgars Pētersons, lielākās problēmas rodas, ja misijas, vīzijas un vērtību izstrādei pieiet formāli un tikai vadības līmenī, jo tad gala rezultāts nedos gaidīto:

“Svarīgākais, lai izstrādes procesā tiek panākta pēc iespējas lielāka cilvēku iesaiste no uzņēmuma iekšienes. Ja šie cilvēki jūtas iesaistīti, uzklausīti, un pēc tam arī gala rezultātā redz, ka atslēgvārdi, frāzes un idejas, ko viņi ir pauduši procesā, tiek iemiesotas misijā, vīzijā un vērtībās, tas šīs trīs komponentes ļaus integrēt ikdienas darbā. Cilvēki tās asociēs ar sevi un jutīsies atbildīgi par to īstenošanu. Izstrādes procesā jābūt pēc iespējas plašākām sarunām un intervijām ar kolēģiem visos organizācijas līmeņos. Tāpat arī pirms gala apstiprinājuma darbiniekiem jādod iespēja sniegt savu viedokli par rezultātu. Visbeidzot jāpārdomā, kā misijas, vīzijas un vērtību palaišanas process tiek prezentēts un nosvinēts.”

Kad viss ir definēts, apstiprināts un nosvinēts, jāpārdomā, kā izstrādātās misijas, vīzijas un vērtības iemiesot ikdienas darbā un dzīvē. Pētersons norāda, ka iedzīvināšanas procesā vienlīdz nozīmīgi iesaistīties gan vadībai, gan darbiniekiem. Kolektīvā regulāri jāpārrunā un jāparāda, kā šīs trīs komponentes saistās ar biznesa mērķiem. Tāpat arī katram darbiniekam jāspēj identificēt, kā misija, vīzija un vērtības attiecas uz viņu darbu un kā tās palīdz, kad nepieciešamas izmaiņas biznesa procesos. Vērtības, misiju un vīziju var iedzīvināt arī neformālā veidā, veidojot uzņēmuma iekšējo kultūru. Nav svarīgi, vai tas ir pasākums formālā vai neformālā tradīcijā vai kas cits - visos procesos jāatrod veids, kā iekļaut misiju, vīziju un vērtības, lai tās iedzīvinātu un kļūtu par neatņemamu organizācijas daļu.