12. jan, 2017

Vai individuālo mērķu definēšanā ir svarīgas rakstura īpašības?

Kā liecina nesen veiktā uzņēmēju aptauja, nepilni 60% uzņēmumu vadītāju iesaista savus darbiniekus uzņēmuma mērķu definēšanā. 36% gadījumu tiek formulēts ne tikai kopējais uzņēmumam izvirzītais mērķis, bet arī katra darbinieka individuālais mērķis.

Definējot katram dabiniekam individuālos mērķus, der zināt, kā cilvēki iedalās pēc personības tipiem. Piedāvājam Jums ieskatu teorijā - dominējošas, ietekmējošais, stabilais, centīgais.

Runājot ar darbinieku, kurš pārstāv dominējošo tipu, jāņem vērā, ka šis darbinieks būs izlēmīgs, nebaidīsies uzņemties riskus, būs ļoti mērķtiecīgs un vērsts uz rezultāta sasniegšanu. Diemžēl, ceļā uz rezultātu šī tipa cilvēki nereti aizmirst (vai vispār nejūt) par empātiju, iecietību. Tā vietā spilgti izpaužas tieksme visu kontrolēt. Šādam darbiniekam aktuālākais jautājums būs “kas?” – kas jāsasniedz? kas jāizdara? Tādēļ, runājot ar šāda tipa darbinieku, svarīgi koncentrēties uz sasniedzamajiem rezultātiem, termiņiem un panākumiem.

Pavisam citas īpašības un vērtības pārstāv ietekmējošā tipa cilvēki. Tiem aktuālākais jautājums būs “kurš?” – kurš būs mūsu sadarbības partneris? kurš būs mūsu komandā? Tā kā, šī tipa pārstāvji ir entuziastiski, atvērti, tendēti uz komunikāciju, viņi būs tie, kas uzturēs kolektīvā pozitīvu gaisotni, iedvesmos un uzmundrinās kolēģus. Šiem cilvēkiem būtiska ir apkārtējo atzinība un uzslavas, savukārt, konkrēts, izmērāms rezultāts nav tik svarīgs. Tas arī izskaidro to, kāpēc šī tipa cilvēki bieži vien ir samērā neorganizēti, izplūst garās runās un nepabeidz iesākto. Runājot ar ietekmējošā tipa darbinieku, pirmām kārtām, jāpiemin projektā iesaistītie, iespējamais statuss un prestižs.

Stabilā tipa pārstāvji ir tipiski “komandas spēlētāji” – šiem cilvēkiem raksturīga pazemība, lojalitāte, rūpes par apkārtējiem. “Stabilajiem” cilvēkiem ārkārtīgi svarīga ir stabilitāte, tādēļ viņi raudzīsies, lai arī kolektīvā nerodas lieki satricinājumi. Diemžēl, šīs visnotaļ atzīstamās īpašības nereti arī pavada radošuma trūkums, bailes no jaunā un nerēķināšanās ar sevi, kas ar laiku var novest pie pārpūles. Runājot ar šāda tipa darbinieku, galvenais akcents jāliek uz to, kā komanda paveiks uzdevumu, ko komanda iegūs, sasniedzot mērķi – tādējādi “stabilais” gūs atbildes uz sev aktuālāko jautājumu “Kā mēs to panāksim?”.

Ja kolektīvā strādā centīgā tipa pārstāvis, varat būt droši par faktu un skaitļu precizitāti. Šī tipa pārstāvjiem ļoti svarīga ir kvalitāte, līdz ar to viņi ar īpašu sistemātiskumu un kritiskumu attiecas pret detaļām. Šīs īpašības, protams, ir ļoti noderīgas, lai cenšoties sasniegt noteikto mērķi noteiktā laikā netiktu piemirsts par kvalitāti un izpildījumu, tomēr dažkārt šim tipam raksturīgā neizlēmība, vēlme visu daudzkārt pārbaudīt un noraidošā attieksme pret pārmaiņām var arī kavēt uzņēmuma virzību pretī mērķim. Runājot ar šāda tipa darbinieku, svarīgi jau laikus būt gatavam atbildēt uz jautājumu “kāpēc?” – kāpēc mēs izvēlamies šādu mērķi? kādi fakti apliecina mērķa jēgu?

Ir jāapzinās, ka katra mērķa sasniegšanai nepieciešamas dažādas spējas un prasmes. Un te nu svarīgi saprast, kādas šķautnes slēpjas katrā darbiniekā, kā tās izcelt un likt lietā, lai sasniegtu iecerēto.