Vēlies samazināt apkures vai elektrības rēķinu? Izpēti valsts sniegtās atbalsta iespējas

Valsts pieejamais atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem sniedz iespēju ietaupīt ikdienas tēriņus ilgtermiņā.

Šobrīd mums pieejamas vairākas atbalsta programmas, kuru ietvaros mājsaimniecībās iespējams uzlabot energoefektivitāti, iegādāties atjaunojamo energoresursu iekārtas, kā arī nodrošināt mājsaimniecības pieslēgšanos centralizētās siltumapgādes sistēmām.

Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) esam apkopojuši svarīgāko, kas būtu jāzina par vienu no jaunākajām atbalsta programmām - “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai”.

 • Swedbank Blog saturs arī audio formātā - klausies kur un kad tev ērtāk!

Jaunu iekārtu iegāde un pieslēgšanās centralizētajai siltumapgādes sistēmai

Kopumā jaunā VARAM atbalsta programma paredz atbalstīt trīs galvenās aktivitātes:

 • fosilā kurināmā (piemēram, dabasgāzes, dīzeļdegvielas, akmeņogļu) iekārtu nomaiņa uz jaunām iekārtām, kas izmanto atjaunojamos energoresursus (biomasas granulu katli, siltumsūkņi un saules kolektori);
 • pieslēgšanās centralizētai siltumapgādes sistēmai;
 • jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu (saules paneļu un vēja ģeneratoru) iegāde.
 • Apskati VARAM un ALTUM piedāvāto programmu salīdzinājumu un izvēlies sev noderīgāko!

Atbalsts līdz 70% apmērā no kopējām izmaksām un “griesti” iekārtu iegādei

Vienam projektam jeb mājsaimniecībai paredzētais maksimālais atbalsts ir 15 000 eiro.

Atbalsta programma paredz segt atjaunojamo energoresursu iekārtas iegādes izdevumus līdz pat 70% apmērā.

Iekārtas piegādes, uzstādīšanas, kalibrēšanas un citas saistītās izmaksas sedz pats projekta pieteicējs - mājas īpašnieks. Ja mājsaimniecība plāno pieslēgties centralizētajai siltumapgādes sistēmai, tad arī šajā gadījumā atbalsts ir līdz 70% apmērā no projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām.

Katram iekārtas veidam, siltumapgādes sistēmas projektēšanai un siltummezgla izveidei noteikta maksimālā atbalsta summa, ar ko vari iepazīties šīs programmas (konkursa nolikuma) 1. pielikumā.

Atbalsta apjoms noteikts, balstoties uz katras iekārtas uzstādīto jaudu. Minētie rādītāji nepieciešami, lai pēc iespējas plašāks interesentu loks varētu saņemt paredzēto atbalstu, kā arī lai nodrošinātu prognozējamas iekārtu izmaksas un programma sasniegtu savu mērķi – zaļākas un klimatam draudzīgākas mājsaimniecības, lielāka energoresursu neatkarība un ietaupījums mūsu maciņos.

Iespēja vienlaikus nomainīt esošu apkures katlu un uzstādīt saules paneļus

Projekta ietvaros vari pretendēt uz atbalstu vairākām aktivitātēm, piemēram, vienlaikus nomainot esošu siltumapgādes iekārtu vai pieslēdzoties centralizētajai siltumapgādes sistēmai un papildus iegādājoties arī saules paneļus vai vēja ģeneratorus elektroenerģijas ražošanai, tādējādi samazinot elektrības rēķinu maksu. Neskatoties uz to, cik dažādas atjaunojamo energoresursu iekārtas projektā iegādāsies un uzstādīsi, kopējais valsts atbalsts, uz ko vari pretendēt, joprojām būs 15 000 eiro.

Atbalstu jaunas siltumapgādes iekārtas iegādei vari saņemt tikai tad, ja iepriekš esi izmantojis kādu no fosilajiem kurināmajiem (vecā malkas vai granulu katla nomaiņa šoreiz netiek atbalstīta). Lai atbilstu atbalsta programmas nosacījumiem, tev būs pilnībā jāatsakās no fosilo kurināmo izmantošanas savas mājsaimniecības apkurē, kā arī jāspēj par to iesniegt apliecinājumu. Savukārt, ja plāno iegādāties saules paneļus vai vēja ģeneratorus papildus jau mājā uzstādītajām iekārtām, to droši vari darīt šīs atbalsta programmas ietvaros, bet atceries, ka saražotā elektroenerģija vismaz 80% apmērā jāizmanto savas mājsaimniecības vajadzībām.

Atbalstītas ekspluatācijā nodotas mājas, kurās nenorisinās saimnieciskā darbība

Lai saņemtu atbalstu, rūpīgi iepazīsties ar visiem programmas nosacījumiem, vai kvalificējies atbalsta saņemšanai. Šeit esam apkopojuši svarīgākos no tiem:

 • Tev ir īpašumtiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu, kas ir viena dzīvokļa māja, dārza māja, individuālā dzīvojamā māja vai vasarnīca ar koka, mūra vai mūra-koka ārsienām vai divu dzīvokļu māja, kā arī dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu māja, kur īstenosi plānotās aktivitātes;
 • Mājsaimniecībā neveic saimniecisko darbību. Ja vari pierādīt, ka konkrētajā mājā saimnieciskā darbība ir tikai juridiski reģistrēta, bet pati darbība notiek citur, atbalstam vari kvalificēties;
 • Mājai jābūt nodotai ekspluatācijā uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi SIA “Vides investīciju fonds”. Jaunbūves šoreiz atbalstītas netiks;
 • Atjaunojamo energoresursu iekārtu esi iegādājies ne agrāk kā 9. martā, kad stājusies spēkā šī atbalsta programma;
 • Līdz ar projekta iesniegšanas dienu, esi pilnībā atteicies no fosilās apkures sistēmas izmantošanas apkurei.
 • Vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas, ko saņemsi no projektā iekļautajām iekārtām, izmantosi savas mājsaimniecības vajadzībām;
 • Tuvākos piecus gadus veiksi ikgadēju monitoringu par saražotās un patērētās siltumenerģijas un/vai elektroenerģijas apjomu un informēsi par to SIA “Vides investīciju fonds”.

Finansējumam vari pieteikties tikai pēc iekārtas uzstādīšanas

Atbalstam var pieteikties tikai pēc tam, kad iekārta jau ir iegādāta, uzstādīta un darbojas, tāpēc, vēl jo svarīgāk, pirms veic kādas investīcijas, rūpīgi iepazīsties ar programmas nosacījumiem, vai viss atbilst konkursa nolikumam un vai vari saņemt valsts atbalstu, kā biji plānojis. Neuztraucies, ja jaunas iekārtas iegādei vai projekta izstrādei uzreiz šāda apjoma līdzekļi tev nav pieejami. Apstiprināti tiks arī tie projekti, kas iekārtu iegādē izmantojuši bankas finansēšanas pakalpojumus.

Atbalstu vari saņemt jau no 15. marta, nosūtot projekta iesniegumu un pievienojamos nepieciešamos dokumentus SIA “Vides investīciju fonds”. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, ja nebūs nepieciešami precizējumi no tavas puses, projekta pieteikums tiks apstiprināts. Pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas starp tevi un SIA “Vides investīciju fonds” tiks noslēgts līgums par projekta īstenošanu, kas būs pamats, lai VARAM pēc iespējas īsākā laikā veiktu vienreizēju maksājumu par projekta ietvaros iegādāto atjaunojamo energoresursu iekārtu.

Ja šajā atbalsta programmā neatradi sev nepieciešamo aktivitāti, atceries, ka no 27. aprīļa Latvijā ir pieejama arī Altum valsts atbalsta programma māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kur ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem papildus saules paneļu vai vēja ģeneratoru iegādei atbalsts pieejams arī mājokļa energoefektivitātes paaugstināšanai.