Nauda

Gads noslēdzas − kas jāzina par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu?

Arī šogad krājējiem ir iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus, tomēr nosacījumi ir nedaudz mainījušies.

Krāšana atmaksājas

Latvijā vidēji katrs piektais ekonomiski aktīvais iedzīvotājs veido uzkrājumus pensiju 3. līmenī, pieaug arī to skaits, kuri izvēlas veikt iemaksas uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā. Iedzīvotāji, kuri veic iemaksas šajos ilgtermiņa uzkrājuma produktos, var izmantot valsts nodrošināto iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu (IIN). Arī par 2018. gadā veiktajām iemaksām ir iespēja atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tā kā ir mainījusies IIN likme, tad par šāgada iemaksām varēs atgūt nevis 23%, bet 20%. Esošo zemo procentu likmju laikā, 20% IIN atmaksa arī ir ļoti laba motivācija veidot uzkrājumus.

Kā rāda Swedbank dati, personu iemaksas pensiju 3. līmenī vai uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā ir ļoti dažādas, taču, piemēram, noguldot uzkrājumā 300 eiro gadā un iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir iespēja atgūt 60 eiro no pārmaksātā nodokļa.

Swedbank Investīciju un apdrošināšanas jomas vadītājs Kristaps Kopštāls atklāj, ka iespēju saņemt IIN atmaksu par iemaksām uzkrājumā, ko tālāk novirzīt uzkrājumiem vai izmantot citām vajadzībām, izmanto praktiski visu paaudžu pārstāvji – gan gados jauni profesionāļi, gan vidējās paaudzes strādājošie, gan arī iedzīvotāji pirmspensijas vai jau pensijas vecumā. Vecums uzkrājumu veidošanā nav šķērslis. Tas apliecina tendenci, ka aizvien vairāk iedzīvotāju plāno savas finanses un veido uzkrājumus noteiktiem mērķiem (piemēram, drošības spilvenam, privātajai pensijai, bērna izglītībai), domājot par savu un savas ģimenes finansiālo drošību.

Izdevīgāk veikt iemaksas caur darba devēju

Sākot no šī gada, ieviesti arī iemaksu griesti, par ko iespējams atgūt nodokļa atmaksu – 10% no gada bruto ienākumiem abiem uzkrājumu veidiem kopā, kā arī iemaksu summas ierobežojums – 4000 eiro gadā. Līdz šim varēja iemaksāt 10% apmērā no gada bruto ienākumiem katrā no uzkrājumu veidiem, kopā līdz pat 20%, un par visu šo iemaksu summu atgūt IIN. Lai arī šie ierobežojumi ietekmē salīdzinoši mazu daļu krājēju, kā papildu iespēju krājēji, kuri vēlas novirzīt uzkrājumiem vairāk par 10% no bruto ienākumiem, aizvien biežāk izvēlas iespēju iemaksas veikt arī ar darba devēja starpniecību, jo šādām iemaksām ir atsevišķs iemaksu limits – 10% no bruto algas bez summārā limita.

Pārmaksātā IIN atmaksa ir valsts atbalsta instruments, lai sekmētu ilgtermiņa uzkrājumu veidošanas kultūru Latvijā. Tomēr redzam, ka arvien liela daļa krājēju neizmanto šo valsts doto iespēju. Swedbank veiktā iedzīvotāju aptauja liecina, ka tikai katrs ceturtais krājējs līdz šim izmantojis iespēju atgūt daļu no nomaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Tieši ilgtermiņa uzkrājumos, piemēram, pensiju 3. līmenī un uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, mazās summas veido nozīmīgu uzkrāto līdzekļu apjomu nākotnē, jo viens no galvenajiem faktoriem sava uzkrājumu līmeņa palielināšanā ir laiks – jo agrāk sāk, jo lielākas summas laika gaitā iespējams uzkrāt. Tāpēc arī iespēja atgūt pārmaksāto IIN nozīmē iespēju vairot esošo uzkrājumu vai investēt citas vajadzības īstenošanai. Tie krājēji, kas nav paguvuši iesniegt gada ienākumu deklarāciju, to vēl var izdarīt par pēdējiem trim gadiem (2015., 2016., 2017. gadu), saņemot IIN atmaksu vēl 23% apmērā.