Nauda

Pensiju 2. līmeņa dzīves cikla plāni – vecumam pieskaņoti ieguldījumi

Runājot par pensiju 2. līmeņa ieguldījumiem, līdz šim plašāk izskanējis “aktīvais”, “konservatīvais”, “dinamiskais” ieguldījumu plāns, taču mazāk dzirdēts par dzīves cikla plāniem.

Kas tie ir un kāpēc šobrīd aktuāli? Atbild Pēteris Stepiņš, Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītājs Latvijā.

Īsā atbilde būtu – dzīves cikla plāni ir tie, kas mainās līdz ar pensiju 2. līmeņa dalībnieku vecumu. Proti, paliekot vecākam, izvēlētais pensiju pārvaldnieks jūsu pensiju 2. līmeņa naudu ieguldīs konservatīvāk. Pārfrāzējot varētu teikt, ka vecums nenāk viens, bet ar atbilstošu pensijas 2. līmeni un attiecīgi arī ieguldījumu stratēģiju. Ir būtiski jau savlaicīgi un mērķtiecīgi sabalansēt riska apetīti nopelnīt vairāk ar piesardzību uzkrāto kapitālu nepazaudēt. Tas nozīmē, ka jaunībā var ieguldīt aktīvāk, savukārt, tuvojoties darba gadu beigām, jāraugās, lai īslaicīgas svārstības akciju tirgos nemazinātu uzkrāto kapitālu. Pēc šāda darbības principa jūsu pensiju 2. līmeņa pārvaldnieks rīkosies ar jūsu naudu, ja būsiet pieteicies atbilstošam dzīves cikla plānam.

Vai man der jebkurš dzīves cikla plāns?

Nē, tas paredz, ka jāizvēlas tāds ieguldījumu plāns, kas ir atbilstošs jūsu dzimšanas desmitgadei. Piemēram, ja esat dzimis 80. gados, bet izvēlaties plānu, kas paredzēts 90. gados dzimušajiem, tad, tuvojoties pensijas vecumam, izvēlētais plāns joprojām ieguldīs aktīvāk, nekā būtu atbilstoši jūsu gaidāmajam pensionēšanās vecumam. Tas savukārt ir risks pazaudēt daļu savas naudas. Izvēloties neatbilstošu pensiju plānu, jūsu uzkrājumu apjoms varētu svārstīties vairāk nekā vēlams, un var gadīties, ka, aizejot pensijā, pasaules finanšu tirgos ir liels kritums un arī jūsu pensijas kapitāls piedzīvojis spēcīgu kritumu. Pēc pāris gadiem, cenām atkal kāpjot, pensiju plāns zaudēto atpelnīs, taču, tā kā jau būsiet devies pensijā, šo kāpumu vairs neizjutīsiet. Savukārt, ja jūs izvēlētos pensiju plānu, kas paredzēts 70. gados dzimušajiem, tad, raugoties no jūsu ieguldīšanas vajadzībām, ieguldījumi pārlieku ātri kļūs piesardzīgi, līdz ar to jūs zaudēsiet iespēju 5−10 gadus pelnīt krietni vairāk nekā tad, ja izvēlētos savai paaudzei atbilstošu plānu.  

Ko nozīmē aktīvāki un piesardzīgāki ieguldījumi?

Vienkārši skaidrojot, pensiju plānu ieguldījumus var iedalīt divās lielās grupās – obligācijās un akcijās. Protams, var izdalīt ieguldījumus nekustamajā īpašumā, riska kapitālā un citos veidos ar augstu peļņas potenciālu, bet vienkāršības labad tos atstāsim akciju kategorijā. Obligācijas ir piesardzīgāks ieguldīšanas veids, jo to cena svārstās mazāk nekā akcijām. Tomēr obligāciju peļņa ir ierobežota, savukārt akciju peļņu nekas neierobežo. Vēsturiski ieguldījumi akcijās ilgākā laika posmā ir pelnījuši vairāk, un tādējādi var teikt, ka, ieguldījumi obligācijās būs ar mazākiem kāpumiem un kritumiem, bet arī ar mazāku peļņu. Piemēram, Swedbank dzīves cikla plānos mērķis ir sākuma posmā teju ¾ no visiem līdzekļiem ieguldīt akcijās, bet atlikušo obligācijās. Kad tuvosies pensionēšanās vecums, jūsu plānā pakāpeniski tiks pārdoti ieguldījumi akcijās un palielināts ieguldījums obligācijās, līdz dažus gadus pirms beigu termiņa jūsu pensijas 2. līmeņa nauda būs pilnībā ieguldīta obligācijās. Tātad – “kurš neriskē, tas nedzer šampanieti” jaunībā, bet, kļūstot vecākam, – “labāk zīle rokā nekā mednis kokā”.

Vai, ieguldījumiem kļūstot piesardzīgākiem, es labajos laikos nepazaudēšu iespēju nopelnīt?

Dzīves cikla plāni paredz aktīvu pensiju plānu pārvaldīšanu. Tas nozīmē, ka pārvaldnieks var koriģēt savus lēmumus atbilstoši finanšu tirgū notiekošajam. Līdz ar to, piemēram, ja redzam iespēju nopelnīt vairāk, zināmu robežu ietvaros varam palielināt ieguldījumus akcijās vai arī tieši pretēji – samazināt. Tuvojoties pensiju plāna gala termiņam, mēs kā pensiju pārvaldnieks varam izvēlēties vai nu akciju pārdošanu paātrināt, vai palēnināt, ja uzskatām, ka tagad nav īstais brīdis ieguldīt tikai obligācijās. Lai kādu pieeju izvēlētos, mūsu mērķis ir viens – nodrošināt mūsu Swedbank pensiju 2. līmeņa plānu dalībniekiem maksimālu uzkrājumu, plānam sasniedzot savu gala termiņu. Aiz katra ieguldītā centa pensiju plānā ir konkrēti cilvēki, un pensiju plānu peļņa būs viņu nodrošinājums vecumdienās.

Ar ko dzīves cikla plāni atšķiras no līdz šim piedāvātajiem?

Galvenā atšķirība ir tā, ka klasisko pensiju 2. līmeņa plānu ieguldīšanas stratēģija nemainās atkarībā no jūsu vecuma. Šie plāni obligāciju un akciju attiecību maina atkarībā no tuvāka un tālāka tirgus notikumu redzējuma un prognozēm. Savukārt, pievienojoties dzīves cikla plāniem, nav jāuztraucas, kad mainīt savu aktīvo plānu uz konservatīvāku plānu, jo ieguldījumu stratēģija līdz ar gadiem automātiski kļūst konservatīvāka.

Kādām paaudzēm Swedbank piedāvā dzīves cikla plānus?

Swedbank piedāvā trīs dzīves cikla plānus: “1990+”; “1980+” un “1970+”. Attiecīgi katrā desmitgadē dzimušajiem ir iespēja izvēlēties tādu pensiju 2. līmeņa plānu, kura ieguldījuma stratēģija atbilst viņa vecumam un prognozētajam laikam līdz pensionēšanās vecumam. Piemēram, ja “1990+” darbības sākumā pieļaujamais ieguldījumu īpatsvars akcijās ir no 55% līdz 75%, tad, tuvojoties plāna beigu datumam, tas var svārstīties no 0 līdz 15%, lai iegūtu optimālu ieguldījumu rezultātu visā uzkrāšanas periodā.

Šādi dzīves ciklā balstīti ieguldījumu plāni jau ir populāri un var kļūt par jauno normu gan vairākās Eiropas lielvalstīs, gan Skandināvijā, un no šī gada tiek ieviesti arī Lietuvā. Pateicoties pērn veiktajām izmaiņām likumvidē, kas ļauj vairāk ieguldīt akcijās, aizvadītajā gadā Swedbank izstrādāja pirmo dzīves ciklā balstīto pensiju 2. līmeņa plānu “1990+”. Savukārt, sākot ar šāgada februāri, vēl divās desmitgadēs dzimušajiem ir pieejami pensiju 2. līmeņa plāni ar viņu vecumam atbilstošu ieguldījumu stratēģiju.