11. jūl, 2022

Uzņēmējiem pieejama Ilgtspējas zināšanu krātuve

Lai atbalstītu Latvijas uzņēmējus nozīmīgajā izaicinājumā tuvākajos gados pielāgot savus biznesa modeļus ilgtspējas prasībām, Swedbank blogā uzņēmējiem ir izveidojusi krātuvi, kas vienuviet latviešu valodā apkopo vērtīgus materiālus par svarīgākajām biznesa ilgtspējas sakarībām, to pievienoto vērtību biznesam un stimuliem, kas virza uzņēmumus veikt pārkārtojumus: blog.swedbank.lv.

“Tas, kas ir ilgtspējīgi ilgtermiņā, ir arī izdevīgi ilgtermiņā – klientiem, bankas biznesam un sabiedrībai kopumā. Bankas loma šajā pārveides procesā ir palīdzēt klientiem pieņemt ilgtspējīgus lēmumus gan ar bankas piedāvātiem finanšu risinājumiem, gan ar kopīgās kompetences celšanu”, ieceres īstenošanu skaidro Jevgenijs Ivanovs, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītāja v.i.

Krātuvē pieejams gan tiešsaistes izglītojošs kurss būtiskākajās biznesa ilgtspējas jeb ESG (Environment, Social and Governance jeb vide, sabiedrība un pārvaldība) tēmās, gan pieredzes stāsti par ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu Latvijas uzņēmumos, kā arī dažādu ilgtspējas metodiku piemērošanas atbalsta rīki: “Ilgtspējas rokasgrāmata uzņēmējiem” un “Ceļvedis CO2 emisiju noteikšanai”. 

  • Resursi krātuvē tiek pastāvīgi papildināti un ir pieejami ikvienam uzņēmējam un interesentam bez maksas.