Video: Pieredzes stāsts - mājas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Saldū

Būtisks ir ne tikai siltumenerģijas ietaupījums, bet arī mājas apkārtnes labiekārtošana.

Aicinām iepazīties ar mūsu klientu pieredzes stāstu par daudzdzīvokļu mājas atjaunošanu un tās apkārtnes sakārtošanu Saldū, Rīgas ielā 20. Iespējams, šis stāsts iedvesmos jūs savas daudzdzīvokļu mājas atjaunošanai.

Saprotot, ka māja būs sakopta, atjaunota, bet apkārtne nē, dzīvokļu īpašnieki ar apsaimniekotāja SIA “Kurzemes nami” atbalstu meklēja iespēju sakārtot un labiekārtot mājas apkārtējo teritoriju. Risinājumu piedāvāja banka, piešķirot papildus aizdevumu šim mērķim – teritorijas labiekārtošana, stāvvietu ierīkošana mājas apkārtnē.

SIA “Kurzemes nami” pārstāvis valdes loceklis Pēteris Brazdauskis norāda: ”Svarīgākais priekšnosacījums, lai dzīvokļu īpašnieki lemtu par pozitīvu lēmumu dzīvojamās mājas atjaunošanai, tiem ir jāsniedz pēc iespējas plašāka, bet tajā pat laikā viegli uztverama un saprotama informācija par projektu, tā norisi, gan arī par dzīvokļa īpašnieku ieguvumiem pēc projekta īstenošanas. Izmaksas ir galvenais faktors, kas ietekmē dzīvokļu īpašnieka lēmumu, tādēļ tiek sagatavoti izvērsti materiāli, kas palīdz katram ieraudzīt ieguvumus, izmaksas. Šāda pieeja palīdz dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu. Šajā konkrētajā projektā iedzīvotāju ietaupījums, siltumenerģijas patēriņa samazinājums ir 55% (salīdzinot periodu pirms un pēc renovācijas).

Kompleksi atjaunošanas darbi daudzdzīvokļu mājā Saldū, Rīgas ielā 20 tika pabeigti jau 2020. gadā – jumta seguma maiņa, apkures sistēmas maiņa, kāpņu telpas remonts, fasādes sakārtošana, inženierkomunikāciju sakārtošana. Mājā ir 53 dzīvokļi. Dzīvokļu īpašnieki projektu realizēja ar Eiropas Savienības 2014-2020 perioda līdzfinansētās ALTUM atbalsta programmas ar grantu palīdzību. Kopējās projekta izmaksas bija 479 tūkstoši eiro, no tām bankas aizdevums vairāk nekā 234 tūkstošu eiro apmērā.

Šobrīd ir atvērta pieteikšanās Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības fonda ALTUM atbalsta programmā par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanu un pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. Ja banka finansē visu projektu*, tad pieejama ALTUM garantija un pēc projekta pabeigšanas iespējams saņemt kapitāla atlaidi līdz pat 49% no attiecināmajām izmaksām, daļēji dzēšot bankas aizdevuma pamatsummu. Otra iespēja ir projektu finansēt kopā – daļu projekta finansē ar ALTUM aizdevumu, kas nav mazāks par kapitāla atlaidi, savukārt atlikušo daļu projektā finansēs banka.

Plašāk informācija par pieteikšanos programmai skatīt šeit: Daudzdzīvokļu māju renovācijai - Swedbank.

Īpašais piedāvājums daudzdzīvokļu māju atjaunošanai, kas ar energoefektivitātes pasākumiem sasniegs minimums 30% primārās enerģijas samazinājumu – 0% pievienotā likme uz 24 mēnešiem sākot no pirmās aizdevuma izmaksas.

Šādu piedāvājumu Swedbank piedāvā klientiem daudzdzīvokļu māju atjaunošanai periodā no 13.06.2024. līdz 13.06.2025.** Aicinām izmantot iespēju, pieteikties konsultācijai bankā par piedāvājumu un visiem interesējošiem jautājumiem.

* Swedbank šobrīd finansē daudzdzīvokļu māju atjaunošanu arī bez ES fondu līdzfinansējuma, finansējot atsevišķu pasākumu ieviešanu mājas energoefektivitātes uzlabošanai, kā piemēram, jauna jumtu uzlikšanu vai esošā jumta remontu, konstrukciju nomaiņu, apkures sistēmu nomaiņu, stāvvadu nomaiņai u.tml.
** Banka patur tiesības saīsināt piedāvājuma termiņu.