20. mai, 2022

SOLVIT – uzņēmēju iespēja pārrobežu problēmu risināšanai

Ja kādas citas Eiropas Savienības (ES) valsts publiskā sektora iestāde neievēro tiesības, ko uzņēmumam garantē ES tiesību akti, ne vienmēr efektīvākais un ātrākais problēmas risinājums būs juristu algošana un tiesvedības uzsākšana. Iespēja panākt taisnību ir, iesaistot SOLVIT, – tas ir alternatīvs strīdu risināšanas rīks jeb mehānisms, kas darbojas valsts paspārnē un atbalstu sniedz bez maksas.

SOLVIT visbiežāk risinātās uzņēmumu problēmas ir saistītas ar brīvu preču un pakalpojumu apriti, PVN atmaksu, brīvu darbinieku pārvietošanos un darbinieku nosūtīšanas jautājumiem (A1 sertifikāts), profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, sociālo nodrošinājumu, kā arī ar muitu un nodokļiem. 

Ekonomikas ministrijas ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta ES preču un pakalpojumu tirgus vecākā referente Karīna Kozireva uzsver:

"SOLVIT ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tiesu. Ja uzņēmējiem rodas problēma kādā citā valstī, viņi lielākoties uzreiz mēģina piesaistīt juristus, vērsties tiesā. Tajā pašā laikā mēs, salīdzinot ar tiesu, darbojamies ātrāk, mūsu lietas neilgst vairākus gadus – mēs cenšamies atrisināt problēmu 10 nedēļu laikā. SOLVIT procedūra ir daudz vienkāršāka – uzņēmējam ir jāatsūta mums pieteikums, kurā viņš izskaidro savu problēmu, jāpievieno pieteikumam visi nepieciešamie dokumenti, kas var mums palīdzēt pierādīt atbildīgajai iestādei, ka tā ir pārkāpusi ES tiesību normas, tāpat jāpievieno arī šīs iestādes lēmums, pārsūdzības, ja tādas ir, un tālāk jau mēs kā SOLVIT centrs attiecīgi darbojamies – nosūtām sūdzību kolēģiem tajā valsti, kurā problēma ir radusies, un viņi no savas puses jau sazinās ar atbildīgo iestādi un mēģina problēmu atrisināt". 

  • Kā darbojas SOLVIT uzņēmēju labā, skaidrots video (klikšķināt uz attēla):

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi Latvijas SOLVIT centra pārskatu par uzņēmēju lietām 2019. –2021. gadā. Pārskatā var atrast informāciju par Latvijas SOLVIT centra darbību, risinātajām uzņēmēju problēmām Latvijā un citās ES valstīs, kā arī skaidrojumu par lietu iesniegšanu SOLVIT centram un to risināšanas gaitu.

SOLVIT izveidoja Eiropas Komisija (EK) sadarbībā ar Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīm 2002. gadā. SOLVIT uzdevums ir rast risinājumu strīdiem, kas radušies iedzīvotājiem vai uzņēmumiem ar citu ES un EEZ valstu iestādēm, tām nepareizi piemērojot ES tiesību aktus. Faktiski, SOLVIT ir institūcija, kas risina pārrobežu problēmas.

Lai iesniegtu sūdzību Latvijas SOLVIT centrā, rakstiet e-pasta vēstuli: .