31. aug, 2020

Inga Uvarova: Vai videi draudzīgā biznesā ir bizness?

Līdz šim pasaules attīstību veicināja intensīva dabas resursu izmantošana. “Paņem, izmanto, izmet”, resursiem pēc to izmantošanas nonākot atkritumos. Pieprasījumam pēc dabas resursiem augot un palielinoties atkritumu kalniem, apdraudēti ir resursu krājumi pasaulē un vide.

Covid pandēmija apturēja daudzus biznesus, bet radīja atelpu videi – uz ierobežojumu laiku Venēcijas kanālu ūdens kļuva dzidrs, tajos atgriezās zivis, Ņujorkā uzlabojās gaisa kvalitāte. Kopā (ne)darot iespējamas pozitīvas pārmaiņas. Kā ar uzņēmējdarbību veicināt pozitīvas pārmaiņas pasaulē, samazinot izejvielu patēriņu, atkritumu apjomu un ietekmi uz vidi, un vienlaikus nopelnīt? Vai atkritumi var būt vērtīgs resurss?

Salīdziniet savas domas ar zaļās un aprites ekonomikas pētnieci un uzņēmēju Ingu Uvarovu videolekcijā “Vai videi draudzīgā biznesā ir bizness?”, kas ir trešais video stāsts mācību programmā ”Uzņēmuma darbs pārmaiņu laikā”.

“Jāmet zemē latvieša kūtrums un jādomā par sadarbību uzņēmumiem savā starpā – kad viens kaut ko met ārā, var piedāvāt otram kā vērtīgu resursu, vai lietot kādus aktīvus un iekārtas kopā, ja pašam tie nav nepieciešami pilnā apmērā.”