11. dec, 2023

Finanšu tirgu pārskats | Novembris 2023

Novembrī finanšu tirgu noskaņojumā bija vērojams straujš pavērsiens uz labo pusi attiecībā uz visām galvenajām aktīvu kategorijām.

  • Pozitīvs mēnesis visām lielākajām aktīvu kategorijām
  • ASV akcijām šis ir bijis viens no visu laiku spēcīgākajiem novembriem
  • Inflācijas spiediens mazinājies
  • Šobrīd tiek prognozēts, ka centrālās bankas likmes varētu samazināt ātrāk un vairāk

Pēc trim negatīviem mēnešiem MSCI All Country World indekss uzrādīja trešo lielāko mēneša pieaugumu pēdējo 10 gadu laikā (+9,3 % ASV dolāros un +6 % eiro), savukārt attīstīto valstu tirgi guva nedaudz lielāku ienesīgumu nekā attīstības valstu reģioni. Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga par gandrīz 3%. Valdības obligāciju ienesīgums ievērojami saruka gan ASV, gan Vācijā – attiecīgi par 60 un par 36 bāzes punktiem 10 gadu termiņiem. Abu reģionu ienesīguma līknēm bija vērojama neliela atkārtota apvērse, proti, īsāka termiņa ienesīgumi samazinājās mazāk un 2 gadu obligācijas turpināja piedāvāt augstākus ienesīguma līmeņus nekā 10 gadu obligācijas. Riska prēmijas pārskata mēneša laikā stabili samazinājās saistībā ar riska apetītes palielināšanos. Jēlnaftas cena eiro izteiksmē saruka pat par 9%.

Investoru uzmanības centrā bija ienākošie cenu dati un to vājums. ASV statistikas dati pārsteidza ar negatīviem rezultātiem attiecībā uz visiem galvenajiem novembrī publicētajiem cenu datu rādītājiem, tādējādi vēl vairāk pamatojot nepieciešamību ASV Federālo rezervju sistēmai (FRS) pārtraukt iegrožojošas monetārās politikas īstenošanu. Šis S&P 500 indeksam ir bijis viens no tā pastāvēšanas vēsturē spēcīgākajiem novembriem. Mēnesis iesākās ar to, ka FRS saglabāja bāzes likmes esošajā līmenī, savukārt ECB monetārās politikas sanāksme nebija ieplānota. Eirozonas inflācija arī mazinājās vairāk, nekā gaidīts, tādējādi par mērķi noteiktie 2% kļuva sasniedzami drīzāk. Novembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu patēriņa cenas šeit pieauga par 2,4%, kas ir mazāk par iepriekšējā mēneša 2,9% un mazāk, nekā prognozēja ekonomisti. Cenu spiediens turpināja mazināties gandrīz visās kategorijās un saglabājās divu gadu zemākajā līmenī. IKP trešajā ceturksnī samazinājās par 0,1%, līdz ar to šis reģions atrodas uz recesijas robežas.

Pieaugot obligāciju cenām un samazinoties ienesīgumam, prognozes par bāzes likmju samazināšanu pavirzījās uz “drīzāk un vairāk” (sk. mēneša grafiku). Eirozonā tirgi nu prognozē četrus samazinājumus par ceturtdaļpunktu 2024. gadā, nevis vairs divus samazinājumus kā oktobra sākumā. Neatbildēts paliek arī jautājums par to, kādā mērā nesenā un straujā iegrožojošas monetārās politikas īstenošana, proti, likmju paaugstināšana par 450 bāzes punktiem, joprojām ietekmēs ekonomiku. No centrālo banku amatpersonu viedokļa raugoties, šobrīd var būt vilinoši brīdināt tirgus neieslīgt pārmērīgā optimismā par iespējamu likmju samazināšanu, lai saglabātu pietiekami saspringtus monetāros apstākļus, tādējādi nodrošinot, ka vairs nav vērojams inflācijas spiediens.

Eirozonas un ASV rūpniecības sektora PMI indeksa rādītāji atkal liecināja par gaidāmo ekonomisko apstākļu pasliktināšanos. Tas pats ir spēkā arī attiecībā uz eirozonas pakalpojumu sektoru. No šī viedokļa raugoties, mēs noteikti esam nonākuši situācijā, kad “sliktas ziņas ir labas ziņas”. Akciju tirgiem ir labvēlīgi sezonālie faktori, tomēr pēc tik spēcīgām izmaiņām var rasties jautājums, vai Ziemassvētku uzrāviens jau ir noticis.

Mēneša grafiks. Euribor nākotnes līgumos iecenoti vairāk nekā 4 bāzes likmes samazinājumi 2024. gadam, nevis 2, kā tas bija oktobra sākumā. Euribor ir ceļā uz samazināšanos. 

  • Pilnu finanšu pārskatu skatīt ŠEIT (pdf)

***

Atbildības ierobežojums:
Šī pārskata autori ir Investīciju atbalsta daļas darbinieki, kuri strādā Swedbank AS Igaunijā, “Swedbank” AS Latvijā vai “Swedbank”, AB Lietuvā. Šajā apskatā izteiktie viedokļi var atšķirties no citu Swedbank Grupas darbinieku izteiktajiem viedokļiem.
Šis pārskats ir balstīts uz publiski pieejamu informāciju, kas tiek uzskatīta par uzticamu un atspoguļo analītiķu personīgo un profesionālo viedokli par šādu informāciju. Apskats atspoguļo analītiķu izpratni par attiecīgo informāciju apskata sagatavošanas brīdī, un apstākļu izmaiņu dēļ šī izpratne var mainīties. Šis apskats ir sagatavots, izmantojot analītiķu labākās prasmes, un pēc visas viņu rīcībā esošās informācijas šis apskats ir pareizs un precīzs, taču ne Swedbank, ne arī neviens Swedbank Grupai piederošs uzņēmums, nedz arī to vadītāji vai darbinieki nav atbildīgi par to, ja apskatā minētie apstākļi izrādījušies nepareizi vai neprecīzi.
Šis apskats ir tikai informatīvs. To nekādā ziņā nevar uzskatīt par Swedbank, tās vadītāju vai darbinieku solījumu vai garantiju, ka apskatā aprakstītie apstākļi patiešām īstenosies vai ka prognozes izrādīsies patiesas. Šo apskatu nevar uzskatīt arī par ieteikumu ieguldīt vērtspapīros, noslēgt finanšu darījumus vai rīkoties kādā citā veidā. Ne Swedbank, ne tās vadītāji, ne darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas apskata lietotājam var rasties, paļaujoties uz tajā sniegto informāciju.
Uzsveram, ka ekonomikas vides un finanšu tirgu notikumu attīstības prognozēšana savā ziņā ir spekulatīva un patiesā situācija var izrādīties citādāka, nekā pieņemts apskatā. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē un neliecina par notikumu attīstības virzienu nākotnē. Ieguldījumus ārvalstu tirgos būtiski ietekmē ārvalstu valūtu kursu izmaiņas, kas savukārt var ietekmēt investoram pieejamo rezultātu.
Plašākai informācijai aicinām vērsties pie bankas konsultanta.
JA ESAT IZLĒMUŠI RĪKOTIES, PAMATOJOTIES UZ ŠO APSKATU, LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ, KA ŠĀDI RĪKOJOTIES VISU AR TO SAISTĪTO RISKU JŪS PILNĪBĀ UZŅEMATIES PATS UN JŪSU PIENĀKUMS IR PAŠAM PĀRBAUDĪT UN IZVĒRTĒT ATTIECĪGĀS RĪCĪBAS EKONOMISKO PAMATOTĪBU UN SAISTĪTOS RISKUS.
Svarīgi: Šī dokumenta beigās atrodamais atbildības ierobežojums ir šī apskata neatņemama sastāvdaļa.