Infortar – lielisks kapitāla vairotājs

1997. gadā dibinātais Infortar sākotnēji koncentrējās tikai uz Tallink, bet no 2004. gada Grupa sāka interesēties arī par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā.

  • Stabila kapitāla atdeve
  • Kotēšana sniedz abpusēji izdevīgas iespējas
  • Sākot apskatu, spēkā pirkšanas ieteikums un 40,0 EUR mērķa cena

Stabilas kapitāla ģenerēšanas spējas

1997. gadā dibinātais Infortar sākotnēji koncentrējās tikai uz Tallink, bet no 2004. gada Grupa sāka interesēties arī par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. 2016. gadā uzņēmums ienāca enerģētikas nozarē, iegādājoties Eesti Gaas. 2023. gadā Infortar iegādājās GASO – vienīgo gāzes sadales sistēmas operatoru Latvijā. Mūsuprāt, katrs no Grupas galvenajiem uzņēmumiem var lepoties ar spēcīgām konkurences priekšrocībām. Mēs uzskatām, ka Infortar būtu jāvērtē, raugoties no tā kapitāla ģenerēšanas spēju perspektīvas, kas, pēc mūsu aplēsēm, atbilst ROE rādītājam 11–15 % robežās.

Iespēja pievienoties

Infortar piederošie uzņēmumi ir pierādījuši sevi krīzes situācijās, un tiem ir ievērojams izaugsmes potenciāls. Grupa 2023.–2025. gadā plāno ieguldīt 110 miljonus eiro enerģētikas un nekustamā īpašuma projektos, kas, mūsuprāt, nesīs augļus. Infortar kotēšana Tallinas Fondu biržā ir iespēja investoriem pievienoties Igaunijas lielākajam investīciju uzņēmumam, kas jau iepriekš ir pārliecinoši pierādījis sevi stabilā kapitāla ģenerēšanā. Grupas akciju nonākšana publiskā tirdzniecībā ļauj tai straujāk attīstīties starptautiskā mērogā, palielināt aktīvu vērtību un rast papildu finansējuma iespējas.

Patiesās vērtības aplēse

Esam izvēlējušies pielāgotu daļu summas (SOTP) pieeju, atbilstoši kurai Infortar patiesais pašu kapitāla novērtējums ir 826 miljoni EUR. Mūsu aplēse par patieso vērtību atbilst 2023. gada prognozējamajam P/E koeficientam 5.3x apmērā un P/B koeficientam 1x apmērā. 2024. gadā paredzamie koeficienti ir 7.5x (P/E) un 0.9x (P/B). Mūsu iegūtie vērtēšanas rādītāji kopumā atbilst koeficientiem, ar kādiem investori ir gatavi novērtēt Baltijas biržā kotētos uzņēmumus. Mērķa cenu nosakām 40,0 EUR apmērā un, sākot šī uzņēmuma apskatus, spēkā ir ieteikums “pirkt”.

Iepazīstieties ar sīkāku informāciju par šo rekomendāciju:

Ar visiem  jaunākajiem pētījumiem par Baltijas biržās kotētajām akciju sabiedrībām varat iepazīties Swedbank internetbankas sadaļā ”Ziņas un analīze” šeit: Baltijas akciju analīze - Swedbank

Aptauja

Kura, tavuprāt, ir tavas finanšu veselības vājākā vieta?