5. jūn, 2024

Infortar – spēcīgi pamatrādītāji

1997. gadā dibinātais Infortar sākotnēji koncentrējās tikai uz Tallink, bet no 2004. gada Grupa sāka interesēties arī par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā.

  • Publiskotā 1. ceturkšņa EBITDA kāpj par 41% līdz 74 milj. EUR
  • Uzņēmums paplašina darbību Polijā un Vācijā
  • Mērķa cena palielināta līdz 45 EUR (no 40), paliek spēkā iegādes ieteikums

Aizvadīts vēl viens spēcīgs ceturksnis

Infortar konsolidētā EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) 1. ceturksnī pieauga par 40,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 74 milj. EUR un tādējādi pārspējot mūsu aplēses par EBITDA 35,2 milj. EUR apmērā. Lielo neatbilstību daļēji skaidrojam ar 24,7 milj. EUR peļņu no atvasinātajiem finanšu instrumentiem, taču kārtējā EBITDA aptuveni 49,3 milj. EUR apmērā joprojām pārsniedza mūsu aplēses par aptuveni 14 milj. EUR. Uzskatām, ka panākumi enerģijas pārdošanas jomā ir galvenais dzinējspēks, kas nodrošina tik izcilus rezultātus.

Paplašināšanās ārvalstu tirgos

Enerģijas pārdošanas apjomi šajā periodā (atkal) piedzīvoja milzīgu pieaugumu – līdz 6,1 TWh (+2,6 TWh gada laikā). Somijas–Baltijas reģionā gāzes patēriņš apkures periodā pieauga par 42%, savukārt Infortar reģionālā tirgus daļa palielinājās līdz 26,4%. Tāpat mēs atzīmējam panākumus Polijā (1. ceturksnī pārdotas aptuveni 0,7 TWh salīdzinājumā ar 0,2 TWh 2023. finanšu gadā) un paplašināšanās uz Vāciju ietekmi. Palielinām savu prognozi par enerģijas pārdošanas apjomu 2024. gadā līdz 17,2 TWh (no 16,3 TWh), atspoguļojot veiksmīgu ieiešanu jaunos ārvalstu tirgos. Iekļaušanās Vācijas tirgū varētu uzlabot mūsu prognozes vēl vairāk.

Mērķa cena palielināta

Ņemot vērā 1. ceturkšņa rezultātus, palielinām 2024. gada prognozējamo EBITDA par 3,5% līdz 153,9 milj. EUR, kas galvenokārt sakņojas pieņēmumā par lielāku enerģijas pārdošanas apjomu. Mūsu ilgtermiņa EBITDA prognoze saglabājas nemainīga. Palielinām savu pēc SOTP (daļu summēšanas) metodikas aprēķināto mērķa cenu līdz 45 EUR par akciju (40), līdz ar to uzņēmuma novērtējums atbilst 2024. gada paredzamajam P/E (cena/peļņa) koeficientam 7,7x apmērā un P/B (peļņa/bilances vērtība) koeficientam 1,1x apmērā (ņemot vērā vidējo 14% ROE (pašu kapitāla atdeve)). Mūsu mērķa cenas palielinājums izriet no pieaugušās EBITDA, kā arī no enerģētikas segmenta līdzvērtīgu grupu vairākkārtīga pieauguma (2024. gada vidējais EV/EBITDA (uzņēmuma vērtība/peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) koeficients ir 6,5x, salīdzinot ar 6x iepriekšējā periodā). Paturam spēkā savu iegādes ieteikumu.

Pārskats bija gatavs 17.05.2024. plkst. 16.46 un tika publicēts 29.05.2024. plkst. 7.30.

Iepazīstieties ar sīkāku informāciju par šo rekomendāciju:

Ar visiem  jaunākajiem pētījumiem par Baltijas biržās kotētajām akciju sabiedrībām varat iepazīties Swedbank internetbankas sadaļā ”Ziņas un analīze” šeit: Baltijas akciju analīze - Swedbank