20. mar, 2024

Tallink – lomas mainījušās

4. ceturksnī Tallink kopējie ieņēmumi saruka par 4,9% gada griezumā, ko visvairāk ietekmēja 39% liels gada kritums ieņēmumos no čarterreisiem.

  • ceturksnī pārdošanas apjomi samazinās par 4,9% gada griezumā līdz joprojām pieklājīgiem 193,7 milj. EUR
  • Ieņēmumus ģenerē maršruts Igaunija–Somija un čarterreisi
  • Paliek spēkā 0,90 EUR mērķa cena un iegādes ieteikums

Mazāki čarterreisu ieņēmumi

4. ceturksnī Tallink kopējie ieņēmumi saruka par 4,9% gada griezumā, ko visvairāk ietekmēja 39% liels gada kritums ieņēmumos no čarterreisiem. Šajā periodā Tallink čarterreisos kursēja 5 kuģi salīdzinājumā ar 6 kuģiem 2022. gada 4. ceturksnī; viens kuģis (Romantika) bija novietots dokā. Atzīmējam, ka atsauces gada salīdzinājuma bāze ir pārāk augsta, jo 2022. gada 4. ceturkšņa čarterreisu kopumā bija iekļauti ārkārtīgi ienesīgi īstermiņa čarterreisu līgumi ar Igaunijas un Skotijas valdībām.

Fokusā divi galvenie segmenti

Igaunija–Somija ir izteikti ienesīgākais maršruts (ko veicinājusi jaunākā kuģa MyStar pievienošana), kurā Tallink ir arī pārliecinošs tirgus līderis ar 48% pasažieru tirgus daļu un 51% ro-ro kravu tirgus daļu. Rezultātā 2023. gadā šis maršruts veidoja 61% no Tallink pārvadāto pasažieru apjoma, radīja 36% no kopējā apgrozījuma un gandrīz 70% no kopējā saimnieciskās darbības rezultāta. Uzskatām, ka attīstība Igaunijas–Somijas maršrutā apvienojumā ar čartera pārvadājumiem nosaka Tallink spēju noturēt vēsturisko tempu, kas tika sasniegts 2023. gadā. Plašāku izklāstu skat. 3–4. lpp.

Iegādes ieteikums paliek spēkā

Pēc 4. ceturkšņa rezultātiem samazinām savu prognozēto 2024.–2025. gada pārdošanas apjomu attiecīgi par 6,2% un 7,6%, kas galvenokārt izriet no mazākiem čarterreisu ieņēmumiem (Isabelle pārdošana) un mazāka pasažieru skaita pieauguma. Līdz ar to arī samazinām savu prognozēto 2024.–2025. gada EBITDA līdz attiecīgi 208 milj. EUR (no 229 milj. EUR) un 221 milj. EUR (no 238 milj. EUR). Tajā pašā laikā mūsu prognozētā 2024. gada FCF (brīvā naudas plūsma) ir mainījusies minimāli un ir 171 milj. EUR, kam palīdzēja ieņēmumi no Isabelle pārdošanas. Saglabājam spēkā savu pēc DCF (diskontētā naudas plūsma) metodikas aprēķināto mērķa cenu 0,90 EUR apmērā, līdz ar ko Tallink novērtējums atbilst 2024. gadam prognozētajam P/B (peļņa/uzskaites vērtība) koeficientam 0,84x apmērā; salīdzinājumam pirmspandēmijas 5 gadu vidējais rādītājs bija 0,8x. Paturam spēkā savu iegādes ieteikumu.

Lūdzu iepazīstieties ar sīkāku informāciju par šo rekomendāciju:

Ar visiem  jaunākajiem pētījumiem par Baltijas biržās kotētajām akciju sabiedrībām varat iepazīties Swedbank internetbankas sadaļā ”Ziņas un analīze” šeit: Baltijas akciju analīze - Swedbank

Aptauja

Kura, tavuprāt, ir tavas finanšu veselības vājākā vieta?