5. jūn, 2024

Talllina Vesi – cenu izmaiņas joprojām vēl tiek gaidītas

Piedāvājam iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem par Baltijas biržās kotētajām akciju sabiedrībām.

  • Pamatdarbības pārdošanas apjomi pieaug par 4,3% gada izteiksmē
  • Pelnītspēju joprojām pasliktina sāpīgie procentu izdevumi (+0,6 milj. EUR gadā)
  • Paliek spēkā 10,0 EUR mērķa cena un neitrāls ieteikums

Kopumā labi rezultāti

Tallinna Vesi konsolidētie pārdošanas apjomi 1. ceturksnī pieauga par 2,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 14,9 milj. EUR, pateicoties pamatdarbības (ūdensapgādes pakalpojumi) ieņēmumu kāpumam, ko sekmēja patēriņa pieaugums. Lai gan vidējā elektroenerģijas cena Igaunijā šajā periodā saruka par aptuveni 10% gada griezumā, Tallinna Vesi el. izmaksas samazinājās par gandrīz 20% gadā, kas pārsniedza mūsu prognozes par aptuveni 14%. Tā rezultātā 1. ceturkšņa bruto peļņa bija 6,1 milj. EUR (+6,1 % gada laikā) un par 10,4% pārsniedza mūsu prognozi.

Cenu izmaiņu apstiprināšana joprojām ļoti svarīga

Vadība vēlreiz atkārtoja uzņēmuma 2024. gada kapitālieguldījumu prognozi aptuveni 62 milj. EUR apmērā (kontekstam – 2023. gada kopējais pārdošanas apjoms bija 61,1 milj. EUR). 1. ceturksnī Tallinna Vesi neto ieguldījumi bija 5,7 milj. EUR (atbilstoši OCF (darbības naudas plūsma)), tāpēc turpmākajos periodos gaidāma ievērojama investīciju un pieejamā finansējuma izmantošanas palielināšanās. Uzskatām, ka ieguldīt gandrīz 100 milj. EUR 2023.–2024. gadā bez pamatotas sekojošas pelnītspējas (iepriekšējo 5 gadu OCF ir aptuveni 90 milj. EUR) diez vai ir ilgtspējīgi.

Pakāpeniski uzlabojumi

Koriģējam savu prognozi par 2024. gada pārdošanas apjomu uz leju par 1,3% līdz 67,9 milj. EUR, jo šobrīd pieņemam, ka Konkurences padome apstiprinās cenu izmaiņas līdz 2. ceturkšņa beigām. Līdz Konkurences padomes galīgā lēmuma pieņemšanai turpinām ievērot savu bāzes scenāriju, kas paredz ūdens cenas pieaugumu vidēji par 10%, kā rezultātā 2024. gadā EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) būtu 29,7 milj. EUR (+17% gada griezumā) un neto peļņa 15 milj. EUR (+16,6% gada griezumā), kas nozīmē ROE (pašu kapitāla atdeve) 12,5% apmērā. Līdz turpmākam paziņojumam saglabājam mūsu noteikto 10,00 EUR mērķa cenu, līdz ar ko Tallinna Vesi akcijas novērtējums atbilst 2024. gadā prognozētajam P/E (cena/peļņa) koeficientam ~13,3x apmērā un EV/EBITDA (uzņēmuma vērtība/peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) koeficientam 10,4x apmērā (salīdzinājumam – pēdējo 6 gadu vidējie rādītāji bija attiecīgi 16,1x un 11,2x). Paturam spēkā neitrālu ieteikumu.

Pārskats bija gatavs 13.05.2024. plkst. 11.30 un tika publicēts 29.05.2024. plkst. 7.30.

Lūdzu, iepazīstieties ar sīkāku informāciju par šo rekomendāciju:

Ar visiem  jaunākajiem pētījumiem par Baltijas biržās kotētajām akciju sabiedrībām varat iepazīties Swedbank internetbankas sadaļā Baltijas akciju analīze.