Jaunumi pensiju 2.līmeņa krājējiem – kas būtu jāzina?

No 1. jūlija pensiju pārvaldītājiem būs pieejama informācija par savu plānu dalībniekiem, kas ļaus veiksmīgāk uzrunāt iedzīvotājus un izglītot par riskiem un iespējām, ko sniedz katrs no pensiju 2.līmeņa plāniem.

Šādu vajadzību apliecina arī nesen veiktā Swedbank aptauja[1], kas rāda –, lai arī lielākā sabiedrības daļa (95%) zina, kas ir pensiju 2.līmenis, tomēr teju puse jeb 43% Latvijas iedzīvotāju neizprot tā darbību. Zīmīgi, ka biežāk izpratnes trūkums ir tieši gados jauniem iedzīvotājiem (līdz 29 gadu vecumam). Vaicāti, kā vēlētos iegūt informāciju par pensiju 2.līmeni, cilvēki primāri norāda, ka labprāt to saņemtu savā e-pastā (46%) vai internetbankā (40%). Pateicoties izmaiņām Valsts fondēto pensiju likumā, šāda iespēja uzrunāt pensiju 2.līmeņa dalībniekus pensiju pārvaldītājiem būs no šī gada 1.jūlija.

Kā stāsta Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja Anželika Dobrovoļska: “Plaisa starp informētību un izpratni par pensiju 2.līmeni ir veidojusies gadu gaitā. Viens no iemesliem ir tas, ka līdz šim pensiju 2.līmeņa pārvaldītāji nezināja, kas ir viņu klienti un attiecīgi nevarēja sniegt individuālās konsultācijas. Līdz ar to piemērotākā pensiju 2.līmeņa plāna izvērtēšana bija atstāta pašu iedzīvotāju ziņā. Taču dati rāda, ka šāda pieeja nav bijusi sekmīga, un šobrīd gandrīz puse no visiem pensiju 2.līmeņa dalībniekiem atrodas viņu vecumam nepiemērotā ieguldījumu plānā. Tāpēc veiktās izmaiņas likumā ir ļoti nozīmīgas. Pēc 1.jūlija tie pensiju 2.līmeņa dalībnieki, kuri atrodas viņu vecumam nepiemērotā ieguldījumu plānā, saņems ziņu no sava līdzekļu pārvaldnieka ar aicinājumu mainīt pensiju plānu. Jāatzīmē, ka komunikācija ar pensiju 2.līmeņa dalībniekiem notiks pakāpeniski un var aizņemt vairākus mēnešus.”

Vecumam neatbilstošos pensiju plānos iegulda gandrīz puse

Aptauja uzrāda, ka izvēli par to, kam uzticēt savu pensiju 2.līmeni, vairums respondentu ir veikuši apzināti (84%), taču lielākā daļa to ir izdarījuši jau pirms zināma laika (78%). Tikai 16% atzīst, ka nezina, kas pārvalda viņu pensiju 2.līmeņa uzkrājumu.

Anželika Dobrovoļska saka, ka dati rāda pretējo: “Šobrīd apmēram puse iedzīvotāju joprojām atrodas savam vecumam nepiemērotā pensiju 2.līmeņa plānā. Pēc Latvijas Bankas datiem, tikai 29% iedzīvotāju ir 100% aktīvo plānu dalībnieki, bet pēc vecuma struktūras šim īpatsvaram būtu jābūt divas reizes lielākam. Lai sasniegtu potenciāli lielāku uzkrājumu, gados jaunākiem iedzīvotājiem būtu jāiegulda riskantāk, lai palielinātu iespējamo ienesīgumu. Savukārt, tuvojoties pensijas vecumam, šo riska pakāpi jāsamazina, lai nezaudētu jau uzkrātos līdzekļus. Diemžēl šobrīd joprojām liela daļa iegulda pārāk piesardzīgi, neizmantojot iespējas ar aktīvo ieguldījumu stratēģiju nopelnīt sev lielāku nākotnes pensiju. Cerams, ka tuvākajā laikā tas mainīsies, jo papildus tam, ka pārvaldnieki informēs savus klientus par vecumam piemērotāka plāna izvēli, tie arī noskaidros savu klientu vēlmes attiecībā uz pensiju 2.līmeņa stratēģiju, kas ļaus sniegt patiesi individualizētu konsultāciju.”

Swedbank ar saviem klientiem sazināsies primāri internetbankā

Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ar saviem pensiju 2.līmeņa dalībniekiem plāno sazināties Swedbank internetbankā, kurā būs pieejama arī anketa ar mērķi noskaidrot, kāds ir klienta vēlamais risks un ienesīgums, vēlamā pārvaldības stratēģija, līdzekļu ģeogrāfiskais izvietojums, kā arī par ieguldījumu ilgtspēju. Šie visi aspekti ir svarīgi, lai pārvaldnieks var ieteikt cilvēkiem piemērotāko pensiju 2.līmeņa plānu. Gadījumā, ja klients nelieto internetbanku, saziņa notiks citos pieejamos kanālos.

Būtiski, ka šī gada otrajā pusē arī paredzēts, ka Swedbank klienti savu pensiju 2.līmeņa uzkrājumu varēs redzēt internetbankā. Pēc A.Dobrovoļskas domām, tas ļaus dalībniekiem vairāk izjust to, ka pensiju 2.līmeņa uzkrājums ir reāli uzkrāta nauda, kas pieder cilvēkiem, un vairāk piedomāt par to, vai uzkrājumam ir izvēlēts uzticams pārvaldnieks un vecumam piemērots ieguldījumu plāns. 

Kā šobrīd uzzināt informāciju par savu pensiju 2.līmeņa plānu?

Lai nezaudētu potenciālo nākotnes uzkrājumu, iedzīvotāji jau tagad var paši pārbaudīt savu pensiju 2.līmeņa plānu un izvēlēties savam vecumam atbilstošu. Lai uzzinātu, kas pārvalda iedzīvotāja pensiju 2.līmeņa naudu un kāds pensiju plāns ir izvēlēts, jādodas uz portālu latvija.gov.lv. Šajā vietnē iespējams arī mainīt pensijas pārvaldītāju un pensiju plānu, kas atbilst iedzīvotāju vecumam. Turklāt tagad ir iespējams savu pensijas 2.līmenī esošo naudu atstāt mantojumā. Tas nozīmē - ja pensiju 2.līmeņa dalībnieks nesasniegs pensionēšanās vecumu, viņa uzkrātā nauda tiks nodota kādam no tuviniekiem. Tātad nauda netiks nodota valsts budžetam, bet paliks ģimenē un būs papildu finansiāls atbalsts kādam no savējiem.

[1] Aptauja Swedbank uzdevumā tika veikta 2024.gada jūnijā; to izpildīja Snapshots, aptaujājot 1004 cilvēkus vecumā no 18 līdz 63 gadiem.