Gribi sākt investēt? Apsver Robur fondus

Lai sāktu investēt, nav jābūt investīciju guru un jāizpēta visi zināmie uzņēmumi, jo to visu tavā vietā var izdarīt labs ieguldījumu fonda pārvaldītājs.

Ja izvēlies investēt ieguldījumu fondā, tad zini, ka nauda tiks ieguldīta dažādu uzņēmumu akcijās visā pasaulē, turklāt pats vari izvēlēties reģionu vai nozari, kurā investēt. Pārējo darbiņu paveiks fondu pārvaldītājs.

Vieni no pieejamākajiem ieguldījumu fondiem izmaksu ziņā Latvijā šobrīd ir Swedbank Robur pārvaldītie fondi. Tajos vari sākt ieguldīt pat no viena eiro, nemaksājot pirkšanas, pārdošanas vai vērtspapīru glabāšanas maksu.

Kas ir Robur fondi?

Ar teju 90 ieguldījumu fondiem un investīcijām visos pasaules kontinentos, izņemot Antarktīdu, Swedbank Robur ir viens no diversificētākajiem investīciju piedāvājumiem tirgū. Latvijas ieguldītājiem šobrīd ir pieejami 18 dažādi Swedbank Robur fondi. Vairāk par to darbību vari lasīt šeit.

Kā izvēlēties Robur fondus?

Ja nezini, kurš fonds tev būtu piemērotāks, to vari noskaidrot, aizpildot ieguldījumu ieteikumu anketu, kuras ietvaros tiks izvērtēta tava pieredze un zināšanas, plānotais ieguldījuma termiņš, finanšu situācija un iespējas/vēlme uzņemties riskus.

Tu vari izvēlēties fondus arī atbilstoši sev vēlamajai ieguldījumu stratēģijai, ģeogrāfiskajai teritorijai un darbības sektoram. Ieguldot Robur fondos, tev ir iespēja ieguldīt un ar savu naudu veicināt tādu nozaru attīstību kā enerģētika, nekustamais īpašums, biotehnoloģijas, medicīna, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un citas nozares. Vari arī izvēlēties specifisku reģionu, kurā ieguldīt, piemēram, Āzijas, attīstīto valstu reģionā, ASV vai citos. Perspektīvo uzņēmumu atlasi, kuros ieguldīt, veiks Swedbank Robur fondu pārvaldītājs.

Atceries – jo fonda akciju īpatsvars augstāks, jo lielākas var būt fonda daļu vērtības svārstības un līdz ar to arī lielāks risks. Fonds ar lielāku obligāciju īpatsvaru visdrīzāk būs stabilāks, bet arī potenciālais ienesīgums būs zemāks. Tāpēc uzmanīgi izvērtē riskus atbilstoši saviem ieguldījumu mērķiem – tie, piemēram, var būt augstāks ienesīgums vai arī savu esošo uzkrājumu pasargāšana pret inflāciju. Salīdzini fonda ieguldījumu rezultātus, tomēr paturi prātā, ka vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus arī nākotnē. Vienlaikus tas gan ļaus saprast svārstību līmeni, kāds sagaidāms no konkrētā fonda.

Robur fondu ieguldījumi ir vērsti uz ilgtspējīgu vidi ap mums

Svarīgi uzsvērt, ka Robur fondu darbībā tiek strikti ievērota uzņēmuma atbildīgas ieguldīšanas politika, kas ierobežo ieguldījumus uzņēmumos, kuri darbojas fosilā kurināmā nozarē, piemēram, strādājot ar naftu, oglēm vai gāzi, ja vien tiem nav skaidri izstrādāta zaļās pārejas stratēģija.

Tāpat Robur fondi neiegulda uzņēmumos, kas ir iesaistīti noteiktu ieroču ražošanā un izplatīšanā, kā arī tādos, kas ir saistīti ar pornogrāfiju, tabaku un marihuānu. Atbildīgās ieguldīšanas politikas ietvaros Swedbank Robur tiecas uzņemties aktīvu lomu savā ieguldījumu portfelī esošajos uzņēmumos, uzturot nepārtrauktu tiešo dialogu ar to pārstāvjiem.

Kādā mērā var uzticēties Robur fondiem?

Robur fondus pārvalda Swedbank Robur, kas ir Zviedrijā lielākais aktīvu fondu pārvaldnieks un viens no vadošajiem aktīvu pārvaldītājiem Ziemeļeiropā. Tas apkalpo vairāk nekā 4 miljonus klientu, un šobrīd tā pārvaldībā atrodas aktīvi vairāk nekā 166 miljardu eiro vērtībā.*

Swedbank Robur ir dibināts 1967. gadā un šo gadu laikā kļuvis par augsti diversificētu uzkrājumu un ieguldījumu produktu nodrošinātāju. Šobrīd 270 fonda darbinieki pārvalda teju 90 ieguldījumu fondus visos galvenajos reģionos, nozarēs un aktīvu klasēs.

Kas jādara, lai sāktu investēt?

Lai ieguldītu Robur fondos, Swedbank klientiem, kuri iepriekš ar ieguldījumiem nav nodarbojušies, ir jāatver ieguldījumu konts vai vērtspapīru konts. To vari izdarīt attālināti Swedbank internetbankā. Bet, ja esi iepriekš jau ieguldījis un tev ir atvērts ieguldījumu konts vai vērtspapīru konts, vari ērti veikt ieguldījumus Robur fondos, izmantojot savu internetbanku.

* Dati no https://www.swedbankrobur.se/en/about-us/company-facts-and-organisation.html

Šī ir mārketinga komunikācija. Rakstā sniegtā informācija nav personīgs ieteikums vai aicinājums iegādāties vai pārdot konkrētus finanšu instrumentus. Pirms pieņem lēmumu par ieguldījumiem kādā fondā, iepazīsties ar konkrētā fonda prospektu un pamatinformācijas dokumentu. Tāpat pirms jebkādu ar ieguldījumiem saistīto lēmumu pieņemšanas iesakām izvērtēt visus ar to saistītos riskus un aicinām nepieciešamības gadījumā konsultēties ar Swedbank ieguldījumu konsultantiem.