Pensiju 2. un 3. līmeņa indeksu plāni: kā izvēlēties sev piemērotāko?

Nodrošinot iedzīvotājiem plašu pensiju plānu klāstu ar dažādām ieguldīšanas stratēģijām, Swedbank piedāvā arī pensiju 2. un 3. līmeņa indeksu plānus. Uzzini, kā šie plāni atšķiras un kā atrast sev piemērotāko!

Swedbank klientiem pieejami 2 indeksu pensiju plāni:

Abu jauno indeksa plānu līdzekļu pārvaldīšana tiek veikta ar nolūku panākt kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, līdz 100% no plāna līdzekļiem ieguldot Pasaules attīstīto valstu akciju tirgos un sekojot MSCI attīstīto valstu akciju tirgu indeksam. Plānu pārvaldē tiek īstenota pasīvu ieguldījumu pārvaldīšanas stratēģija. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos, ieguldījumu īpatsvars akciju tirgos tiek uzturēts tuvu 100%, kā arī netiek mainīts šo ieguldījumu reģionālais sadalījums. Atšķirībā no aktīvi pārvaldītajiem plāniem, indeksu plāni neveic ieguldījumus vietējos – Latvijas un pārējos Baltijas – akciju tirgos, kā arī attīstības valstīs.

Šie plāni neveic arī ieguldījumus alternatīvo ieguldījumu fondos, un tādējādi, atšķirībā no daļas citu Swedbank pārvaldīto plānu, neveic ieguldījumus vietējā nekustamajā īpašumā vai jaunos inovatīvos uzņēmumos (riska kapitālā). Taču šajos indeksu plānos - tāpat kā citos Swedbank pārvaldītājos pensiju un ieguldījumu plānos -, veicot ieguldījumus tiek ņemti vērā ilgtspējas faktori.

Swedbank indeksu plāni ir piemēroti, ja līdz pensijas līdzekļu saņemšanas brīdim palikuši 15 vai vairāk gadu vai ir vēlme uzņemties būtisku ieguldījumu svārstību risku, cieši sekojot akciju tirgus indeksiem. Pensiju 2. līmeņa plāna Dinamika Indekss pārvaldīšanas un turēšanas komisijas maksa ir 0,30% gadā, kas ir viena no zemākajām komisijām tirgū. Savukārt pensiju 3. līmeņa indeksu plāna komisijas maksa no uzkrājuma ir 0,57% gadā, un šim plānam, tāpat kā citiem Swedbank pensiju 3. līmeņa plāniem, uzraudzības maksu Latvijas Bankai, kas tiek piemērota iemaksām, klientu vietā sedz Swedbank no saviem līdzekļiem.

Plašs pensiju plānu piedāvājums: kā izvēlēties piemērotāko?

Pensiju 2. līmeņa uzkrājuma veidošanai Swedbank piedāvā klasiskos plānus - konservatīvo “Stabilitāte” un sabalansēto “Dinamika”, kā arī tā saucamos dzīves cikla ieguldījumu plānus. Izvēloties kādu no dzīves cikla pensiju plāniem, jāņem vērā, ka  pakāpeniski tiks mainīta plāna ieguldījumu stratēģiju no aktīvas (ar ieguldījumiem akcijās līdz 100%) līdz konservatīvajai (pakāpeniski samazinot ieguldījumu akcijās līdz 0 -25%), atbilstoši krājēja vecumam jeb laikam līdz pensionēšanās brīdim. Pašlaik akciju samazināšana plānota vairāk nekā desmit gadu garumā, un šai pieejai raksturīgi, ka, gadiem ejot, plāns “aug līdz ar klientu”.

Piemēram, “Swedbank ieguldījumu plāns 1970+” būs piemērots cilvēkiem, kas dzimuši 1970-os gados, plāns “1980+” – tiem, kas dzimuši 1980-os gados, un tamlīdzīgi. Atliek vien izvēlēties savam dzimšanas gadam atbilstošu plānu un aizmirst par pensiju plānu maiņu, jo tas automātiski mainās līdz ar cilvēka vecumu un no tā izrietošām ieguldīšanas riska vajadzībām.

Savukārt pensiju 3. līmenī Swedbank piedāvā šādus uzkrājumu plānus: "Stabilitāte+25" (akciju īpatsvars līdz 25%) - cilvēkiem, kuri ir tuvāk pensijas vecumam, "Dinamika+60" (akciju īpatsvars līdz 60%) - pusmūža cilvēkiem un "Dinamika+100" (akciju īpatsvars līdz 100%) -tiem, kuri ir jaunāki par 40 gadiem.

  • Izvērtējot savu riska uztveri un vecumu, pensiju 3. līmeņa līgumu var noformēt internetbankā, kā arī pierakstīties uz video konsultāciju vai konsultāciju bankas filiālē, kur var saņemt izsmeļošu speciālista rekomendāciju par pensiju plāna izvēli.
Aptauja

Kādi ir Tavi vasaras atvaļinājuma plāni?

Tuvākie notikumi
Kalkulatori & rīki