No kādiem aktīviem ir veidoti Swedbank Robur ieguldījumu fondi?

Ilgtspējīgi ieguldījumi kļūst arvien aktuālāki visā pasaulē. Latvijā šādu ieguldīšanas iespēju piedāvā Swedbank Robur fondi.

Swedbank Robur ir Zviedrijā lielākais fondu aktīvu pārvaldītājs un viens no vadošajiem aktīvu pārvaldītājiem Ziemeļeiropā. Tas apkalpo vairāk nekā 4 miljonus privāto, institucionālo un korporatīvo klientu.

Šobrīd tā pārvaldībā ir aktīvi vairāk nekā 166 miljardu eiro vērtībā. Latvijas ieguldītājiem šobrīd ir pieejami 18 dažādi Swedbank Robur fondi.

Ilgtspēja kā kodols

Swedbank Robur fondi jau ilgstoši ir veikuši ieguldījumus saskaņā ar ESG (vides, sociālajiem un pārvaldības) principiem. Ilgtspēja ir bijusi to ieguldījumu filosofijas pamatā jau kopš 1985. gada.

Robur fondi neveic ieguldījumus uzņēmumos, kuri ir iesaistīti kasešu bumbu, sauszemes mīnu, ķīmisko un bioloģisko ieroču un kodolieroču izgatavošanā. Tie arī atturas no ieguldīšanas tabakas, kanabisa un fosilo kurināmo, tostarp naftas, ogļu un gāzes, uzņēmumos, ja vien tiem nav izstrādāti skaidri mērķi uz videi nekaitīgu darbību un tie nav iekļauti Swedbank Robur Zaļajā sarakstā.

2020. gada septembrī Swedbank Robur ieviesa savus pirmos fondus, kas ir veidoti atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Parīzes nolīgumam par klimata pārmaiņām - Access Edge fondus. Atbilstības nodrošināšana ir balstīta uz Eiropas Savienības Ilgtspējīgu finanšu klimata etalona kritēriju vadlīnijām. Tā koncentrējas uz fonda portfelī ietverto uzņēmumu oglekļa izmešiem.

Fondu oglekļa “pēdai” ir jābūt par vismaz 50% mazākai nekā tirgum kopumā. Uzņēmumiem, kuros fondi iegulda, jāsamazina savi izmeši vidēji par 7% gadā. Tas ir Parīzes nolīgumā noteiktais temps, kādā jāpārtrauc fosilo kurināmo izmantošana.

Plānots, ka līdz 2025. gadam visi Swedbank Robur fondi atbildīs Parīzes nolīguma noteikumiem.

Visu pasaules lielāko tirgu aptvere

Divpadsmit Swedbank Robur fondi aptver visus galvenos reģionus, sektorus un aktīvu kategorijas. Visi Robur fondi ir akciju fondi, kas nozīmē, ka tie galvenokārt iegulda akcijās.

 • Access Asien ir fonds, kas veic ieguldījumus dažādas nozares pārstāvošos uzņēmumos Āzijā, izņemot Japānu. Fonda mērķis ir nodrošināt MSCI AC Asia Ex Japan Net indeksam pēc iespējas atbilstošus rezultātus un aktīvu sastāvu. Jāņem vēra, ka starp fonda un indeksa ienesīguma rādītāju var rasties starpība, jo fonda pārvaldītāji ievēro Swedbank Robur atbildīgu ieguldījumu politiku, kā arī piemēro papildu ilgtspējas kritērijus. Piemēram, fonds neveic ieguldījumus uzņēmumos, kuri pārkāpj starptautiskās konvencijas un nodara nopietnu kaitējumu videi, kā arī uzņēmumos, kuri ražo alkoholu, tabaku un ieročus.
 • Access Edge Emerging Markets ir fonds, kas veic ieguldījumus attīstības valstu tirgos, galvenokārt Āzijā, kā arī Dienvidamerikā. Fonda mērķis ir atdarināt MSCI Emerging Markets Net indeksu, ņemot vērā ilgtspējas jautājumus un pievēršot pastiprinātu uzmanību klimata aspektiem.
 • Access Edge Europe ir akciju fonds, kas veic ieguldījumus Eiropā. Fonda mērķis ir atdarināt savu salīdzinošo indeksu MSCI Europe Net, ņemot vērā ilgtspējas jautājumus un pievēršot pastiprinātu uzmanību klimata aspektiem.
 • Access Edge Global ir fonds, kas veic ieguldījumus visā pasaulē, lielākajai daļai tā aktīvu šobrīd ir izvietoti Amerikas Savienotajās Valstīs. Fonda mērķis ir atdarināt savu salīdzinošo indeksu MSCI World Net, ņemot vērā ilgtspējas jautājumus un pievēršot pastiprinātu uzmanību klimata aspektiem.
 • Access Edge Japan ir fonds, kas veic ieguldījumus Japānā. Fonda mērķis ir atdarināt savu salīdzinošo indeksu MSCI Japan Net, ņemot vērā ilgtspējas jautājumus un pievēršot pastiprinātu uzmanību klimata aspektiem.
 • Access Edge Sweden ir fonds, kas veic ieguldījumus Swedbank Robur mītnes valstī Zviedrijā. Fonda mērķis ir atdarināt savu salīdzinošo indeksu OMX Stockholm Benchmark Cap GI, ņemot vērā ilgtspējas jautājumus un pievēršot pastiprinātu uzmanību klimata aspektiem.
 • Access Edge USA ir fonds, kas veic ieguldījumus Amerikas Savienotajās Valstīs. Fonda mērķis ir atdarināt savu salīdzinošo indeksu MSCI USA Net, ņemot vērā ilgtspējas jautājumus un pievēršot pastiprinātu uzmanību klimata aspektiem.
 • Fastighet (Real Estate)  ir fonds, kas veic ieguldījumus Zviedrijā un visā pasaulē tādu nekustamā īpašuma nozares uzņēmumu akcijās kā, piemēram, nekustamā īpašuma uzņēmumi, brokeri un būvniecības uzņēmumi. Fonds var veikt ieguldījumus arī citos uzņēmumos, kam lielākoties ir materiālie aktīvi, piemēram, mežsaimniecības un enerģētikas uzņēmumos. Tas var arī izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, lai uzlabotu ienesīgumu. Fonds veic ieguldījumus ilgtermiņā, un tam ir aktīva investīciju stratēģija, kas tiek koncentrēta uz atlasītiem uzņēmumiem, kuri atbilst iepriekšminētajai investīciju politikai.

 • Global High Dividend ir fonds, kas veic ieguldījumus koncentrēti atlasītu lielu un nelielu uzņēmumu akcijās visā pasaulē. Tas veic ieguldījumus uzņēmumos, attiecībā uz kuriem ir sagaidāms, ka tie nodrošinās augstu ienesīgumu, kas nozīmē, ka dividenžu apmērs salīdzinājumā ar akcijas cenu ir augsts. Fonds var arī izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, lai uzlabotu ienesīgumu. Fonds veic ieguldījumus ilgtermiņā, un tam ir aktīva investīciju stratēģija, kas koncentrējas uz atlasītiem uzņēmumiem, kuri ietver sektorālu un reģionālu analīzi kā svarīgas to stratēģijas sastāvdaļas.
 • Global Impact Fund ir fonds, kas veic ieguldījumus uzņēmumos visā pasaulē, tostarp tādos attīstības valstu tirgos, kuri ar saviem produktiem, pakalpojumiem un darbību saskaņā ar fonda pārvaldes sabiedrības izvērtējumu veicina ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Šis ir tematisks fonds, kas īsteno sistemātisku investīciju stratēģiju, saskaņā ar kuru investīciju procesā būtiska loma ir ilgtspējai. Fonda pārvaldnieks atlasa uzņēmumus, kurus fonda pārvaldes sabiedrība atzīst par tādiem, kuri veicina globālo mērķu sasniegšanu, pamatojoties uz sistemātiskas atlases metodi, kurā uzņēmumi tiek atlasīti atbilstoši uzņēmuma pamatrādītājiem.
 • Healthcare ir fonds, kas veic ieguldījumus visā pasaulē tādu uzņēmumu akcijās, kuri darbojas ar veselības aprūpi saistītās nozarēs, piemēram, farmācijas, biotehnoloģiju, medicīnas tehnoloģiju un veselības aprūpes pakalpojumu jomā. Fonds veic ieguldījumus ilgtermiņā, un tam ir aktīva investīciju stratēģija, kas koncentrējas uz atlasītiem uzņēmumiem, kas ietver reģionālu un tēmu analīzi kā svarīgas stratēģijas sastāvdaļas.
 • Technology ir fonds, kas veic veic ieguldījumus akcijās visā pasaulē, galvenokārt IT sektora uzņēmumu akcijās. Šis sektors ietver uzņēmumus, kuri nodarbojas ar programmatūru, datoriem, komunikācijas aprīkojumu, pusvadītājiem un IT pakalpojumiem. Tā kā šajā sektorā dominē ASV uzņēmumi, lielākā daļa fonda aktīvu parasti tiek ieguldīti Amerikas Savienotajās Valstīs. Tas var arī izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, lai uzlabotu ienesīgumu. Fonds veic ieguldījumus ilgtermiņā, un tam ir aktīva investīciju stratēģija, kas tiek koncentrēta uz atlasītiem uzņēmumiem, kuri atbilst iepriekšminētajai investīciju politikai.

Starp Swedbank Robur ieguldījumu fondiem ir arī Savings Funds, kas ir vairāk piemēroti tiem kas sper pirmos soļus investīciju pasaulē. Par tiem informācija ir atrodama šeit.


Swedbank Robur fondos Swedbank klienti var sākt regulāri ieguldīt  sākot no 1 eiro,  tostarp Swedbank klientiem nav jāmaksā pirkšanas, pārdošanas komisijas maksas, kā arī un turēšanas maksa par īpašumā esošajām Swedbank Robur fondu daļām.

Lai ieguldītu Robur fondos, Swedbank klientiem, kuri iepriekš ar ieguldījumiem nav nodarbojušies, ir jāatver ieguldījumu konts vai vērtspapīru konts, ko var izdarīt attālināti Swedbank interneta bankā. Tie klienti, kuriem jau ir atvērts ieguldījumu konts vai vērtspapīru konts, var ērti veikt ieguldījumus Robur fondos, izmantojot savu internetbanku.

Šajā rakstā sniegtā informācija nav interpretējama kā personīgs ieteikums vai aicinājums iegādāties vai pārdot kādus konkrētus finanšu instrumentus. Pirms jebkādu lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas mēs stingri iesakām konsultēties pie Swedbank pārstāvjiem un ņemt vērā visus saistītos riskus.

Aptauja

Kādi ir Tavi vasaras atvaļinājuma plāni?

Tuvākie notikumi