5. jūn, 2022

Kas ir ilgtspēja biznesā?

Ilgtspējīga attīstība saskaņā ar ANO definīciju tiek definēta kā attīstība, kas "apmierina mūsdienu vajadzības, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzības". Savukārt, biznesa ilgtspēju raksturo ESG (Environment, Social, Governance) jeb uzņēmuma vides, sociālās atbildības un pārvaldības prakses, caur kurām īstenojas uzņēmuma atbildība pret vidi, darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, investoriem un plašāku sabiedrību kopumā.

Šajā video ir izklāstīts, ko un kā bizness spēj paveikt, lai risinātu pasaules šodienas un rītdienas nozīmīgākās vajadzības.

Mēs dzīvojam laikā, kad pašos pamatos mainās priekšstats par to, kas tiek sagaidīts no biznesa. Ilgtspēja ir uzņēmuma atbilde uz dažādu iesaistīto pušu gaidām. Tāpat ilgtspēja ir savlaicīgs uzņēmuma darbs ar vairākiem specifiskiem jautājumiem, kuru ignorēšana var sarežģīt uzņēmuma darbību ilgtermiņā un ietekmēt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Šos jautājumus mēdz saukt par ESG riskiem. Tātad ilgtspēja ir racionāls biznesa aktivitātes, kas samazina uzņēmējdarbības riskus un palielina uzņēmuma aktīvu vērtību.

Iekļaujot ilgtspējas principus biznesa stratēģijā, tie liks pamatus biznesa panākumiem un spēcīgākai konkurētspējai – ceļot nākotnes ienesīgumu, pārvaldot riskus un sabiedrības acīs nodrošinot mandātu turpināt savu uzņēmējdarbību. Nākamajā apkopojumā ir uzskaitīti daudzi un dažādi veidi, ar ko ilgtspējīga pieeja ir vērtīga biznesam.

Ilgtspējas prakses mēdz grupēt 3 pīlāros – ESG. Izprast, kuras ESG prakses ir svarīgas konkrētam uzņēmumam, var būt izaicinājums, jo nav vienas pieejas tam, kādi jautājumi uzņēmumam būtu jārisina ESG ietvaros. Lielā mērā izvēlētā pieeja būs atkarīga no uzņēmuma lieluma un nozares, kurā uzņēmums darbojas.

Sekojošais materiāls ir no Swedbank sastādītās Ilgtspējas rokasgrāmatas uzņēmējiem un uzskaita būtiskākos un plašam uzņēmumu lokam raksturīgākos ESG jautājumus. Tomēr šis uzskaitījums nav pilnīgs un visaptverošs.

Pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku ir mūsu laikmeta lielais izaicinājums. Ilgtspēja ir jaunais uzņēmējdarbības izaugsmes virzītājspēks. Daži to dēvē par nākamo industriālo revolūciju.

Biznesa ilgtspējas koncepta izprašana palīdzēs novērtēt sava uzņēmuma procesus un stratēģijas, lai proaktīvi ieviestu izmaiņas un saglabātu konkurētspēju.