4. dec, 2019

Izaicinājumi un iespējas finansējuma piesaistei mazajiem uzņēmumiem

Pēdējo piecu gadu laikā teju puse (45%) mazo un vidējo uzņēmumu ir piesaistījuši finansējumu biznesa izaugsmei*, liecina Swedbank šoruden veiktā pētījuma dati. Lai arī gandrīz divas trešdaļas no uzņēmējiem ir atzinuši, ka dažādiem biznesa attīstības mērķiem tiem būtu vajadzīgs papildu finansējums, ir virkne šķēršļu, kas uzņēmējus attur no rīcības. Kādi ir šie šķēršļi, cik tie pamatoti un ko finansētāji var piedāvāt biznesa uzsācējiem un jau pieredzējušiem neliela biznesa veidotājiem, – jautājām Swedbank Finansēšanas centra vadītājam Jānim Paideram un ALTUM Centra reģiona vadītājai Diānai Lopetai.

Attīstības līderi MVU sektorā – lauksaimnieki un ražotāji

Raksturojot aizņēmēja “profilu” mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) segmentā, pēc Swedbank datiem nozaru griezumā visaktīvākie aizņēmēji pēdējā gada laikā ir bijuši lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības uzņēmumi. Nākamās aktīvākās nozares ir profesionālo pakalpojumu sniedzēji un tirdzniecības uzņēmumi. Kopumā piecu gadu laikā Swedbank neliela mēroga biznesa projektiem izsniegusi 195 miljonus eiro, pie kam pēdējo gadu laikā apjoms pieaug – šogad tas palielinājies pat par 15%.

“Mēs redzam, ka uzņēmēji grib finansēt jaunus projektus un idejas, saskata sava biznesa attīstību. Papildu ieguldījumi galvenokārt būtu vajadzīgi investīcijām tehnoloģiskos uzlabojumos un jaunu biznesa virzienu attīstīšanai."

"Prioritārie ieguldījumu veidi ir atkarīgi no konkrētā biznesa, – ja ražošanas uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem ir aktuāli investēt tehnikā un iekārtās, tad tirdzniecības uzņēmumu prioritāte ir finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem,” norāda Jānis Paiders.

Swedbank pētījums liecina, ka no dažādiem finansēšanas veidiem, MVU visvairāk ir izmantojuši līzingu auto iegādei, kam seko kredīts iekārtu iegādei un overdrafts / kredītlīnija apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

Izplatītākā summa – līdz 25 tūkstošiem eiro

“Aptuveni 40% uzņēmumu plāno aizņemties līdz 25 tūkstošiem eiro, rāda 2018. gadā ALTUM veiktā uzņēmēju aptauja,” komentējot vēlamo investīciju apjomu MVU segmentā, atzīmē Diāna Lopeta. Arī Swedbank pētījuma dati liecina, ka 16% uzņēmēju vēlētos aizņemties naudas summu, kas nepārsniedz 30 tūkstošus eiro.

Gan ALTUM, gan Swedbank neliela mēroga uzņēmumiem piedāvā īpašas aizņēmumu programmas. Tā ALTUM sadarbībā ar Eiropas Investīciju fondu (EIF) piedāvā finansējumu “Cosme” programmā, kas ļauj saņemt papildu garantiju nepietiekama kredīta nodrošinājuma gadījumā. Arī Swedbank palīdz risināt nereti sarežģīto aizņēmuma nodrošinājuma jautājumu, sadarbībā ar EIF piešķirot nelielajiem uzņēmējiem aizdevumus līdz 25 tūkstošiem eiro bez nodrošinājuma .

Jāpamato ideja, jāveido motivēta komanda

Savukārt, runājot par iemesliem, kas liedz finansēt to vai citu biznesa projektu, Diāna Lopeta min pārāk “rožainu” skatu uz biznesa attīstību un neatbilstības finansējuma saņemšanas nosacījumiem. “Gadās tā, ka ideja ir laba, bet plānotie ieņēmumi nav pamatoti ar attiecīgiem aprēķiniem – proti, nav pamatota projekta dzīvotspēja. Var rasties papildu jautājumi par aizņēmēja kredītvēsturi vai reputāciju."

"Noraidījuma iemesls var būt arī tehniski iemesli, piemēram, nekvalitatīvi sagatavoti dokumenti. Bieži vien uzņēmējs vēlāk atgriežas un ir pateicīgs, ka likām precizēt to vai citu lietu, jo tā tika novērsti lieki riski,” stāsta Diāna Lopeta.

ALTUM eksperte biznesa uzsācējiem iesaka arī ļoti nopietni domāt par uzņēmuma komandu. “Skatāmies, cik motivēti ir šie cilvēki, vai visās biznesa jomās pretī ir atbilstoša kompetence.”

Jānis Paiders uzsver, ka, apsverot finansējuma piešķiršanu, banka ļoti uzmanīgi vērtē ne vien biznesa ieceri, bet arī uzņēmēja pagātni. Proti, vai nav nodokļu parādu, kāda ir bijusi finanšu disciplīna, vai klients nav iekļauts kādos parādnieku reģistros. “Ideālā gadījumā tie ir noslēgti divi pilni finanšu gadi, gada pārskati iesniegti VID, parādu nav. Uzņēmums mums ir caurskatāms un saprotams, tam nav problēmu ar reputāciju, un mēs redzam, ka biznesam, kā arī konkrētajai nozarei šobrīd ir labs izaugsmes potenciāls,” – bankas “ideālo” aizņēmēju raksturo Jānis Paiders. Protams, reālajā dzīvē reti kurš uzņēmums var kvalificēties pilnīgi visiem minētajiem kritērijiem, tāpēc katru pieteikumu bankas speciālisti vērtē individuāli.

Attur neziņa par nākotni

“Redzam, ka uzņēmēji negrib riskēt ar savu un ģimenes mantu, min, ka baidās kļūt atkarīgi no aizdevēja, kā arī viņus dara uzmanīgus svārstības tirgū un nestabilitāte,” – veiktā pētījuma datus, kas norāda uz būtiskākajiem šķēršļiem finansējuma piesaistei, komentē Jānis Paiders. Viņaprāt, vēlme būt piesardzīgiem ir saprotams arguments, tomēr bažas nonākt atkarībā no aizdevēja raisa pārspīlēti pieņēmumi. “Uzņēmēju populārākajā aizņēmumu kategorijā, kur summa nepārsniedz 25 000 eiro, 99% gadījumu netiek piemēroti nekādi specifiski nosacījumi – uzņēmumam tikai jāturpina sekmīgi attīstīties, un tam jāatspoguļojas arī finansēs,” uzsver Swedbank eksperts. Turklāt banka ir partneris, ar kuru, paredzot sarežģītu situāciju, vienmēr var nākt runāt un meklēt risinājumu.

Swedbank pētījums liecina, ka daļa uzņēmumu finansējumu bankā nav piesaistījuši, jo tiem ir citi finanšu avoti (ES fondi, privātie avoti), daļa uzņēmēju šobrīd tam nesaskata vajadzību, bet dažus attur neziņa par ekonomikas attīstību nākotnē. Tikai 18% gadījumu uzņēmēji nevarēja saņemt aizdevumu, lai arī bija to vēlējušies. Savukārt vajadzību saņemt papildu finansējumu apliecināja 59% aptaujāto uzņēmēju.

Savus riskus vislabāk novērtē katrs pats

Runājot par riskiem, kas skar biznesa attīstību, eksperti norāda uz to, ka pirms lēmumu pieņemšanas, katram uzņēmējam pašam ir jāizvērtē gan sava uzņēmuma, gan attiecīgās nozares izaugsmes iespējas. “Uzņēmējam pašam tas ir jāizvērtē un jālemj. Jo viņš savu biznesu zina vislabāk. Jā, globāli ir neskaidrība un nestabilitāte, taču daudzas nozares aug un attīstās. Tāpēc būtiski ir pašam pārdomāt savu attīstības perspektīvu, kā arī apdomāt savu “plānu B” gadījumam, ja iestājas sliktāki laiki. Mēs varam atbalstīt un palīdzēt ar padomu,” norāda Jānis Paiders.

Diāna Lopeta iesaka sadalīt riskus, lai kritiskā situācijā atstātu sev manevra iespējas. “Aicinu uzņēmējus būt piesardzīgiem un savlaicīgi domāt par risku minimizēšanu, diversifikāciju. Jāatceras, ka arī ekonomikas lejupslīde, ja tāda iestājas, sniedz savas iespējas. Taču tas jāpārdomā un lēmumi jāpieņem savlaicīgi.”

Aicinām uzņēmējus konsultēties ar banku par visiem ar finansējuma piesaisti saistītajiem jautājumiem. “Arī tad, ja šobrīd tā ir tikai ideja, ir vēlams aprunāties, lai saprastu potenciālās finansēšanas iespējas. Turklāt banka ir partneris, pie kura var vērsties arī tad, ja nepieciešama salīdzinoša neliela summa,” uzsver Jānis Paiders.

  • Uzņēmējiem, kuri apsver iespēju finansēt savu biznesu sadarbībā ar banku, Swedbank piedāvā izvērtēt savas iespējas internetbankā, kur pieejams vienkāršs rīks – Finansējuma luksofors, kā arī salīdzināt dažādus finansējuma veidus sadaļā Finansēšanas ceļvedis.

Tāpat uzņēmējs var saņemt  bankas speciālista telefonkonsultāciju par finansēšanasjautājumiem, iepriekš piesakoties uz to Swedbank internetbankā.

Vairāk par iespējām un izaicinājumiem uzņēmumu finansēšanā – skatieties Swedbank un ALTUM diskusijā

* Pētījums veikts sadarbībā ar “BERG Research” 2019. gada oktobrī, aptaujājot 206 mazos un vidējos uzņēmumus par finansējuma piesaisti biznesa attīstībai.