19. mai, 2017

Grāmatveža izvēle mazam uzņēmumam

Daudziem mazajiem uzņēmumiem darījumu apjoms nav tik liels, lai pieņemtu darbā pilnas slodzes grāmatvedi, pat uz pusslodzi ne, taču uzņēmuma finansiālā situācija ir tāda, ka tam  ir nepieciešamas regulāras finanšu atskaites, lai sekotu līdzi finanšu plūsmai un laikus pieņemtu pareizos stratēģiskos lēmumus. Tas nozīmē, ka šis uzņēmējs, visticamāk, izvēlēsies grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumu, uzskata Ilze Palmbaha, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja vietniece.

Grāmatvedības pakalpojuma uzņēmuma izvēle ir pirmais solis augošam biznesam. Ārpakalpojuma sniedzējs izmaksās mazāk nekā pilna laika algots darbinieks, vienlaikus uzņēmēji var saņemt jau augstāka līmeņa konsultācijas, ja izvēlas tādu grāmatvedības uzņēmumu, kurā strādā profesionāli, sertificēti grāmatveži, nodokļu konsultanti, juristi, kas specializējušies nodokļu likumdošanā.

Grāmatvedības uzņēmums acīmredzot piedāvās stundas likmes vai mēneša atlīdzību. Dažādām grāmatvedības funkcijām var būt noteiktas atšķirīgas likmes atkarībā no sarežģītības pakāpes un tā, kurš grāmatvedības uzņēmuma darbinieks veic šos uzdevumus. Jāatceras, ka labam nodokļu ekspertam jāietaupa uzņēmuma nauda tādā apjomā, kas pārsniedz viņa atlīdzību.

Kad uzņēmuma ieņēmumi palielinās un darījumi kļūst sarežģītāki, ir laiks apsvērt domu par pilna vai nepilna laika grāmatveža algošanu.

Kad uzņēmējs ir izvēlējies, vai tiks algots grāmatvedis pašu uzņēmumā vai grāmatvedības uzņēmums, pirms meklējumu sākuma jānosaka, kādai būtu jābūt grāmatveža kvalifikācijai. Profesionāls grāmatvedis var būt tieši tas, kas ir vajadzīgs, lai strādātu ar uzņēmuma finanšu pārskatiem, nodokļu deklarāciju sagatavošanu un grāmatvedības uzskaiti.

Tomēr, tiklīdz runa ir par specifiskākām konsultācijām nodokļu jautājumos, uzņēmumu īpašniekiem vajadzētu skatīties sertificētu grāmatvežu un nodokļu konsultantu virzienā.

Turpmāk minēti vairāki kvalifikācijas nosacījumi, pēc kuriem uzņēmējiem vajadzētu izvēlēties jau augstākas kvalifikācijas grāmatvedi:

  • Sertifikācija vai piederība asociācijām. Sertificētiem grāmatvežiem ir vismaz bakalaura līmeņa izglītība, viņi ir nokārtojuši sertifikācijas eksāmenu un apliecinājuši savu profesionālo pieredzi. Sertificēti grāmatveži pastāvīgi apmeklē kvalifikācijas celšanas apmācības, lai saglabātu sertifikāciju, kā arī ir apmācīti saskaņā ar mūsdienu grāmatvedības prasībām. Savukārt piederība profesionālajām asociācijām parāda, ka grāmatvedim ir svarīga izaugsme un nemitīga kvalifikācijas paaugstināšana, pieredzes apmaiņa ar nozares profesionāļiem un izpratne par starptautisku grāmatvedības politikas virzību.
  • Pieredze nozarē. Papildus izglītībai, kvalifikācijai un kompetencei būtu jāmeklē arī zināma grāmatveža kompetence uzņēmēja pārstāvētajā nozarē. Ārvalstīs grāmatvedības uzņēmumi specializējas, piemēram, automobiļu pārstāvniecību apkalpošanā, citi specializējas būvuzņēmumos, citi strādā ar bezpeļņas organizācijām, vēl citiem var būt pieredze mazumtirdzniecībā, taču Latvijā šāda specializācija nav izplatīta, ņemot vērā valsts nelielo uzņēmumu skaitu. Vairāki grāmatvedības uzņēmumi veido partnerību ar citu valstu uzņēmumiem vai ir daļa no starptautisku uzņēmumu tīkliem, kas nozīmē, ka vajadzības gadījumā var vērsties pie speciālistiem, lai risinātu noteiktus jautājumus.
  • Apjoms. Grāmatvežu un uzņēmumu apjoms, no kuriem izvēlēties, var būt mulsinošs – no individuāli praktizējošiem grāmatvežiem līdz valsts mēroga, prestižām kompānijām. Vairāki uzņēmumi jūtas labāk, nolīgstot lielu uzņēmumu ar atpazīstamu zīmolu. Kādam šķitīs pievilcīgs kāds no "Lielā Četrinieka," kādam sadarbība efektīvāka un pārskatāmāka šķitīs, sadarbojoties ar nelielu uzņēmumu. Uzņēmējam ir jāzina, kas atvieglo viņa kā uzņēmuma vadītāja darbu, lai nebūtu galvassāpju par nepareizībām grāmatveža darbā. Iespējams, uzņēmējam ir vieglāk, tiekoties ar partneri mazākā uzņēmumā. Galvenais, ir vērts izprast, ko uzņēmējs patiesi vēlas, vai viņš ir gatavs maksāt par kvalitāti, datu sagatavošanas savlaicīgumu un profesionālu ikdienas atbalstu.
  • Sarežģītība. Pieņemot lēmumu, kādas kvalifikācijas grāmatvedis jāmeklē, jāņem vērā arī, kādi grāmatveža pakalpojumi nepieciešami uzņēmumam. Iespējams, tiek meklēts uzņēmums, kas sagatavos nodokļu deklarācijas un sastādīs finanšu pārskatus. Taču, ja ir vēlme saņemt arī konsultācijas nodokļu un finanšu plānošanas jautājumos, varētu būt jāmeklē kāds ar citu kvalifikāciju vai pieredzi.

Visu rakstu par grāmatveža pareizo izvēli mazam uzņēmumam var lasīt žurnāla "Bilance"  E-arhīvā.