Ilgtspēja Ilgtspēja

Ilgtspēja

Ilgtspēja

Rīki

ESG būtiskas ietekmes novērtēšanas rīks

Šis novērtēšanas rīks atspoguļo svarīgākos ESG aspektus, ņemot vērā uzņēmuma darbības jomu. Tā pamatā ir starptautiskais uzņēmumu ilgtspējas standarts “SASB Materiality Map” papildus iekļaujot arī ekspertu ieteikumus.

Aptauja

Kura, tavuprāt, ir tavas finanšu veselības vājākā vieta?