5. okt, 2020

Swedbank aptauja: ilgtspēja ir Latvijas uzņēmumu dienas kārtībā

Latvijas uzņēmēji labprāt īsteno dažādas ar ilgtspēju saistītas aktivitātes, populārākā no tām ir elektrības, ūdens un papīra resursu patēriņa samazināšana uzņēmumu ikdienas darbībā, liecina Swedbank šī gada augustā veiktais pētījums, kurā aptaujāti vairāk nekā 600 Latvijas uzņēmumi, lielākoties mazie un vidējie. Tāpat pētījuma dati rāda, ka par sava uzņēmuma ekonomisko ietekmi un sniegumu domā katrs piektais Latvijas uzņēmējs.

Neskatoties uz Covid-19 radītajiem izaicinājumiem biznesa videi, kas šogad likuši uzņēmumu vadītājiem vairāk koncentrēties uz īstermiņa mērķiem un spēju ātri reaģēt uz pārmaiņām, tomēr arī ilgtspējas jautājumi, it īpaši attiecībā uz ekonomisko ietekmi, darba vidi un cilvēkresursiem, nav pazuduši no Latvijas uzņēmēju dienas kārtības.   

"Darbības, kas vērstas uz ilgtspējīgāku nākotni, arvien biežāk ieņem vietu uzņēmumu stratēģijās. Ilgtspēja paver plašas iespējas savas uzņēmējdarbības attīstīšanai, skaidri definējot uzņēmuma vērtības starp darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā, un pārvēršot tās reālās rīcībās. No savas puses mēs strādājam gan pie aktivitātēm, kas veicina klientu un sadarbības partneru izpratni par ilgtspēju, gan pie izdevīgiem finanšu rīkiem, atbalstot klientu ilgtspējas centienus."

"Lūkojoties uz pētījuma datiem, esmu gandarīts, ka Latvijas uzņēmēji savā ikdienā jau sper soļus ilgtspējas virzienā, arvien vairāk iedziļinoties nākotnē sagaidāmajās pārmaiņās, kad klimata saglabāšanas un ilgtspējības sabiedrības vārdā nāksies transformēt lielu daļu tautsaimniecības procesu,” saka Lauris Mencis, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs.

Pirmie soļi ilgtspējas virzienā

Kā liecina aptaujas rezultāti, elektrības, ūdens un papīra resursu patēriņa samazināšanu īsteno jau 72% respondentu.

Otra biežāk nosauktā aktivitāte respondentu vidū ir vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana visiem darbiniekiem (70%). Ne mazāk svarīga, pēc respondentu domām, ir atkritumu apjoma samazināšana un to šķirošana (69%).

Skatoties pa nozarēm, visaktīvākie elektrības, ūdens un papīra resursu patēriņa samazināšanā ir rūpniecības un enerģētikas nozari pārstāvošie uzņēmumi. Pēc tās seko lauksaimniecības, un tad vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozare.

Aptaujas dati arī iezīmē tautsaimniecības jomu viedokļus jautājumā par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem darbiniekiem, kas uzskatāma par vienu no ilgtspējas jomas aktivitātēm. Par visbūtiskāko to uzskata rūpniecības un enerģētikas nozare, kā arī loģistikas un transporta nozare.

Savukārt visaktīvākie atkritumu apjoma samazināšanā un to šķirošanā ir lauksaimniecības nozari pārstāvošie uzņēmumi (89 %). Tad seko rūpniecības un enerģētikas nozare (88%), nekustamā īpašuma un būvniecības nozare (83 %).

Uzņēmēju vīzija par nākotni

Norādot, par kādiem ilgtspējas aspektiem tiek visvairāk domāts uzņēmumā, Latvijas uzņēmēji visbiežāk (22%) min uzņēmuma ekonomisko ietekmi un sniegumu. Vienlīdz svarīgs aspekts uzņēmējiem ir darba vide un cilvēkresursi – to norādījuši katrs piektais respondents. Savukārt, par labu pārvaldību, kas ietver atklātību, ētiku un korupcijas risku novēršanu, domā 17% respondentu. Tikmēr inovācijas un infrastruktūras attīstība ir aktuāla 15% respondentu.

Vairāk nekā puse jeb 55% respondentu norāda, ka ilgtspējīgu aktivitāšu ieviešana savā uzņēmumā, viņuprāt, ir ekonomiski izdevīga. 31% norāda, ka līdz šim par ilgtspējīgu aktivitāšu ieviešanu savā uzņēmumā nav domājuši.

Vien 8% respondentu norādījuši, ka ilgtspējīgu aktivitāšu ieviešana uzņēmumā ir neizdevīga, bet 7% respondentu pastāv viedoklis, ka ilgtspējīgu aktivitāšu ieviešana savā uzņēmumā neatstāj nekādu ietekmi uz peļņu.

Ilgtspējīgs risinājums finanšu jomā

Atbildot uz Latvijas uzņēmēju interesi par ilgtspējīgiem risinājumiem uzņēmumu ikdienas darbībā, Swedbank no 1. oktobra piedāvā samazinātas kredītprocentu likmes finanšu un operatīvajam līzingam, izvēloties elektroauto vai hibrīdauto, vai mazlitrāžas iekšdedzes dzinēja automašīnu ar īpaši zemu izmešu daudzumu. Tāpat, ņemot vērā, ka aizvien vairāk uzņēmumu saredz priekšrocības no atjaunojamo enerģiju avotu izmantošanas, Swedbank piedāvā samazinātas kredītprocentu likmes enerģijas kredītam. Piedāvājums attiecas uz aizdevumiem atjaunojamās enerģijas ražošanai kā saules paneļi, vēja ģeneratori un siltumsūkņi summā līdz 35 000 eiro, bez papildu nodrošinājuma. Turklāt uz šo aizdevumu attiecas arī EASI garantiju programma, kas nozīmē iespēju saņemt samazinātu kredītprocentu likmi aizdevumiem bez ķīlas.